Pārlekt uz galveno saturu

BŪVNIECĪBA (2. LĪMEŅA)

 ĪSUMĀ PAR PROGRAMMU

Studiju līmenis:
2. līmeņa profesionālā studiju programma

Studiju veids un ilgums:
Nepilna laika studijas: 5 gadi (10 semestri)

Iegūstamais grāds un/vai kvalifikācija:
Būvinženiera kvalifikācija

Programma akreditēta:
31.12.2022.

Studiju maksa semestrī:
Nepilna laika studijās: 700 eur

Valsts finansētās budžeta vietas:
Nav

Prakse:
Ir

Lekciju norises vieta:
Jelgava

Būvinženieris

 KO TU IEGŪSI?

Zināšanas, kas nepieciešamas dzīvojamo, ražošanas, lauksaimniecības ēku un būvju, hidrobūvju projektēšanai, būvniecībai, nekustamā īpašuma vērtēšanai, būvuzņēmējdarbības uzsākšanai, būvmateriālu izstrādei un tirdzniecībai, būvniecības un projektēšanas darbu organizēšanai un vadīšanai.

 KARJERAS IESPĒJAS?

Absolventi var strādāt ar būvniecību saistītās nozarēs: būvfirmās, ēku un hidrotehnisko būvju projektēšanā un rekonstrukcijā, ēku ekspluatācijas un remontu uzņēmumos, nekustamā īpašuma vērtēšanas un tirdzniecības firmās.

 STUDIJU PLĀNS

Sākumā studiju kursā “Ievads specialitātē” iepazīsies ar būvniecības specialitāti un izglītošanās virzieniem, kas ietver sevī projektēšanu un būvdarbu vadīšanu. Pirmajā kursā apgūsi rasēšanas un arhitektūras projektēšanas pamatus, būvgrafiku, tēlotāja ģeometriju, rasēšanu, būvmehāniku. Iepazīsies ar dažādām projektēšanas programmām. Ar vairākiem teorētiskiem kursiem sagatavosi sevi būvkonstrukciju aprēķiniem un projektēšanai, kā arī apgūsi būvmateriālu īpašības, to veidus un sapratīsi to pielietojamību. Iegūsi zināšanas un prasmes inženierģeodēzijā. Pirmajā studiju gadā paredzēta arī prakse.

Vairāk iepazīsies un izpratīsi ēku daļas, apgūsi ēku arhitektūras daļas projektēšanu, izprojektēsi ražošanas un lauksaimniecības ēkas. Iegūsi vispārīgas zināšanas par inženierkomunikāciju projektēšanu un izvietošanu ēkā, studēsi hidrauliku, ūdensapgādi un kanalizāciju, mācīsies izveidot ražošanas ēkas 3D BIM modeli. Iepazīsies ar ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehniskajiem aprēķiniem, akustiku, ugunsdrošību. Apgūsi būvkonstrukciju projektēšanas pamatus: būvju teorijas pamatus un būvmehāniku. Studēsi par metāla konstrukcijām un iedarbēm uz būvkonstrukcijām. Iepazīsies ar būvprojektu vadību, būvdarbu procesiem, būvniecības vadīšanu un organizēšanu. Otrajā studiju gadā paredzēta arī prakse.

Turpināsi zināšanu, prasmju un kompetenču apgūšanu par būvkonstrukcijām: studēsi inženierģeoloģiju, gruntsmehāniku un ēkas pamatu projektēšanu, dzelzsbetona un mūra, metāla un koka konstrukciju projektēšanu, apgūsi būvkonstrukciju izpēti un pārbaudi. Iepazīsies ar inženierkomunikāciju projektēšanu: apkuri un ventilāciju, ūdensapgādi un kanalizāciju. Darbam būvlaukumā iepazīsies ar dažādu būvdarbu procesiem, būvmašīnām, apgūsi būvdarbu tehnoloģiju, mācīsies būvniecības ekonomiku un būvizmaksu (tāmju) sastādīšanu. Trešajā studiju gadā paredzēta arī prakse.

Turpināsi apgūt automatizētās projektēšanas pamatus, būvmehāniku, speckursu materiālu pretestībā; gruntsmehāniku un pamatus, ceļus un tiltus, inženierģeodēziju. Turpināsi izglītoties būvkonstrukciju projektēšanā, iegūstot zināšanas, prasmes un kompetences par dzelzsbetona un mūra konstrukcijām, metāla konstrukcijām, koka un plastmasu konstrukcijām, iedziļināsies būvkonstrukciju izpētē un pārbaudē. Mācīsies projektēt ceļus un tiltus. Bez dzīvojamo un rūpniecības ēku projektēšanas iepazīsies arī ar lauksaimniecības ēku projektēšanu. Turpināsi apgūt būvniecības tehnoloģijas vadīšanu un organizēšanu, mācīsies būvprojektu vadību. Iziesi profesionālā ražošanas tehnoloģisko praksi būvuzņēmumā.

Vairāk iepazīsies un apgūsi būvdarbu procesus, būvdarbu tehnoloģiju, būvniecības vadīšanu un organizēšanu, būvniecības ekonomiku, mācīsies būvprojektu vadību, būvmateriālus, kā arī iepazīsies ar būvniecības informācijas modelēšanu (BIM), būvprojektu vadību. Iziesi profesionālo praksi “Būvniecības vadīšana”, izstrādāsi un aizstāvēsi diplomprojektu.

VISI STUDIJU KURSI

 VIDES UN BŪVZINĀTŅU FAKULTĀTES VIRTUĀLĀ TŪRE AR EMĪLU BALCERI

 

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS

Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas no 2004. gada

  • Obligāts centralizētais eksāmens latviešu valodā;
  • Obligāts centralizētais eksāmens svešvalodā. Svešvalodas CE vērtējums var tikt aizstāts ar starptautiskā testa vērtējumu, saskaņā ar MK 29.09.2015 noteikumiem Nr.543;
  • Obligāts centralizētais eksāmens matemātikā;
  • Papildus punkti par centralizēto eksāmenu fizikā.

Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004. gada vai atbrīvotas no CE kārtošanas

  • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens latviešu valodā;
  • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens svešvalodā;
  • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens matemātikā;
  • Papildus punkti par atestāta/diploma gada atzīmi fizikā.

 KO STUDĒT TĀLĀK?

Studijas iespējams turpināt LLU maģistra studiju programmās. Bez papildus prasībām:

BūvniecībaDarba aizsardzība un drošībaProjektu vadībaUzņēmējdarbības vadība.

 KONTAKTINFORMĀCIJA

Programmas direktore
Asociētā profesore, Dr.oec. Sandra Gusta
Arhitektūras un būvniecības katedra
E-pasts: sandra.gusta@llu.lv
Tālrunis: 29586012

Vides un būvzinātņu fakultāte
Jelgava, Akadēmijas iela 19
Tālrunis: 63021413
Mobilais tālrunis: 20202256
E-pasts: vbfdek@llu.lv
www.vbf.llu.lv

Pievienots 08/01/2021