Pārlekt uz galveno saturu

INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS ILGTSPĒJĪGAI ATTĪSTĪBAI

 ĪSUMĀ PAR PROGRAMMU

Studiju līmenis:
Profesionālā bakalaura studiju programma

Studiju veids un ilgums:
Pilna laika studijas: 4 gadi (8 semestri)

Iegūstamais grāds un/vai kvalifikācija:
Profesionālais bakalaura grāds informācijas tehnoloģijās un programmēšanas inženiera kvalifikācija

Programma akreditēta:
31.12.2023.

Studiju maksa semestrī:
Pilna laika studijās: 780 eur

Valsts finansētās budžeta vietas:
45

Prakse:
Ir

Lekciju norises vieta:
Jelgava

Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai

Viena no vispieprasītākajām profesijām Latvijā ir programmētājs, jo tehnoloģijas un vajadzība pēc cilvēkiem, kuri tās uztur un attīsta, aug ļoti strauji. Tas nozīmē, ka programmētājs būs pieprasīta profesija arī nākotnē. Turklāt programmētāja izglītību, kas iegūta Latvijā, atzinīgi novērtējuši ārvalstu uzņēmēji. 

 KO TU IEGŪSI?

Studenti apgūst programmēšanas valodas, sistēmu modelēšanu, dažādas sarežģītības tīmekļa sistēmu veidošanu, datu bāzu veidošanu un izmantošanu, kļūstot par augstas kvalifikācijas speciālistiem programminženierijas jomās un ir gatavi profesionāli iekļauties programmatūras izstrādes projektos. 4. kursā ir 26 nedēļu kvalifikācijas prakse vadošajos informāciju tehnoloģiju uzņēmumos.

 KARJERAS IESPĒJAS?

Absolventi var strādāt dažādās programmatūras izstrādes fāzēs par programmētājiem, mašīnmācīšanas speciālistiem, sistēmu analītiķiem u. c. IT speciālistiem. Liela daļa studentu profesionālās prakses beigās tiek pieņemti darbā kā firmas pastāvīgie darbinieki. Mūsu studenti un absolventi strādā tādās kompānijās kā "Accenture Latvia", SIA "C.T.Co", AS "Emergn Latvia", SIA "TestDevLab", SIA "Lattelecom Technology" u. c.

 STUDIJU PLĀNS

Pirmajā studiju gadā apgūsi vairākus IKT jomas fundamentālos kursi, kas saistīti ar tādām tēmām kā datu bāzes, programmēšana (apgūsi objektorientēto programmēšanu no pašiem sākumiem), operētājsistēmas, datorgrafika, pamata lietojumprogrammatūra, WEB un multimediju tehnoloģijas. Iekļauti arī vispārējie kursi, kas iekļauj profesionālo svešvalodu (tiek apgūta profesionālā angļu valoda), ētika un biznesa saskarsme. Apgūti arī ilgtspējīgās attīstības pamati.

Otrajā studiju gadā apgūsi specializācijas kursus, piemēram, programmēšanu dažādās vidēs, programmatūras testēšanu, kompleksās datu bāzu sistēmas, kā arī ģeogrāfiskās informācijas sistēmas. Apgūsi arī nozares pamata teorētiskos kursus, iekļaujot matemātiku, datoru arhitektūru, diskrēto matemātiku, sistēmu modelēšanu, programmatūras inženieriju un fizikas pamatus.

Ir noslēdzošais teorētisko studiju gads, kurā vairāki kursi veltīti pielietojumam un sniedz padziļinātas zināšanas programmatūras izstrādē dažādām nozarēm, skaitļošanas ilgtspējas risinājumos, statistikā, skaitliskajās metodēs, virtuālās vides dizainā, web programmēšanā, mašīnmācīšanās lietojumos, e-komercijā, datu aizsardzībā, kriptogrāfijā un drošības testēšanā. Apgūsi arī vispārīgos kursus projektu vadībā un uzņēmējdarbībā. Šajā studiju gadā apgūtās iemaņas dažādos virzienos sagatavos profesionālai praksei un darba gaitām.

Šis studiju gads ir veltīts praksei dažāda līmeņa uzņēmumos, lai nostiprinātu pirmajos trijos gados apgūtās iemaņas. Prakses ilgums ir 26 nedēļas kādā no programmatūras izstrādes uzņēmumiem, piemēram, Accenture Latvia, Emergn, C.T.Co., TestDevLab un citos. Šajā gadā arī izstrādāsi savus noslēgumu darbus – informācijas sistēmu risinājumus dažādām problēmām.

VISI STUDIJU KURSI

 INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJU FAKULTĀTES VIRTUĀLĀ TŪRE AR EMĪLU BALCERI

 IESKATS FAKULTĀTĒ

 

 ABSOLVENTES PAR STUDIJU PROGRAMMU "INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS ILGTSPĒJĪGAI ATTĪSTĪBAI"

Foto

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS

Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas no 2004.gada

  • Obligāts centralizētais eksāmens latviešu valodā;
  • Obligāts centralizētais eksāmens svešvalodā. Svešvalodas CE vērtējums var tikt aizstāts ar starptautiskā testa vērtējumu, saskaņā ar MK 29.09.2015 noteikumiem Nr.543;
  • Obligāts centralizētais eksāmens matemātikā;
  • Papildus punkti par centralizēto eksāmenu fizikā.

Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004.gada vai atbrīvotas no CE kārtošanas

  • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens latviešu valodā;
  • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens svešvalodā;
  • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens matemātikā;
  • Papildus punkti par atestāta/diploma gada atzīmi fizikā.

KO STUDĒT TĀLĀK?

Darba aizsardzība un drošībaEkonomikaInformācijas tehnoloģijasOrganizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģijaProjektu vadībaUzņēmējdarbības vadībaVides, ūdens un zemes inženierzinātnes.

 KONTAKTINFORMĀCIJA

Programmas direktors
Profesors, Dr.sc.ing. Gatis Vītols
Datoru sistēmu katedra
E-pasts: gatis.vitols@llu.lv
Tālrunis: 63005701

Informācijas tehnoloģiju fakultāte
Lielā iela 2, Jelgavas pils, Jelgava   
Tālrunis: 63005705
Fakss: 63005705
E-pasts: itfdek@llu.lv
www.itf.llu.lv

Pievienots 08/01/2021