Pārlekt uz galveno saturu

Kirgizstānas mežsaimniecību direktori interesējas par sadarbību ar LLU

6. decembrī LLU viesojās Kirgizstānas mežsaimniecību direktori, kuri ieradušies Latvijā pieredzes apmaiņā un interesējas par iespējām Latvijas pieredzi mežsaimniecībā izmantot arī savā valstī. Tāpat diskusiju laikā izskanēja priekšlikumi veicināt sadarbību starp LLU un Kirgizstānas universitātēm, kas piedāvā studijas mežsaimniecībā, lai stiprinātu zināšanu apmaiņu un jaunāko tehnoloģiju pārnesi.

Kirgizstānas mežsaimniecības nozarē tiek īstenotas reformas, lai veicinātu tās attīstību. Turklāt vizītes dalībnieki atzina, ka ir īpaša interese par dažādu standartu ieviešanu un nozares starptautisko konkurētspēju, tādēļ ar Pasaules Bankas atbalstu nozares vadošie darbinieki ieradušies Latvijā un iepazinās ar studiju procesa un zinātniskās pētniecības norisēm LLU Meža fakultātē.

“Par atsevišķiem studiju kursiem, moduļiem un bakalaura līmeņa studijām mūsu Meža fakultātē interesi izrādījuši meža nozares politikas veidotāji un uzņēmēji no Kolumbijas, kuriem izstrādājam īpašu studiju piedāvājumu. Līdzīgu risinājumu redzam arī sadarbībā ar Kirgizstānas meža nozares pārstāvjiem. Tāpat sākām sarunas arī par plašāku sadarbību universitāšu līmenī, jo šobrīd LLU jau kopā ar citiem Kirgizstānas partneriem īsteno projektu pārtikas drošības jomā un attīsta vairākās Centrālāzijas valstīs jaunu studiju programmu. Meža nozarē mums šādas pieredzes vēl nav, un Kirgizstānas kolēģu vizīte būs veiksmīgs sadarbības sākums,” stāsta LLU studiju prorektors Aigars Laizāns.

“Šogad universitātē esam sākuši īstenot projektu, lai attīstītu zinātnisko infrastruktūru kokapstrādē, un veidosim modernu kokrūpniecības pētniecības centru. Līdz ar to esam gatavi sadarboties ar dažādu valstu uzņēmējiem, kuri ir ieinteresēti kopīgu ražošanas inovāciju izpētē un radīšanā. Kirgizstānu redzam kā interesantu partneri arī šajā kontekstā,” atklāj Meža fakultātes dekāns Linards Sisenis.

Paralēli diskusijām par turpmāko sadarbību Kirgizstānas viesi iepazinās ar LLU Meža fakultāti, tās studiju un zinātnisko piedāvājumu, apmeklēja Kokapstrādes laboratorijas un Langervaldes mežu, kas uzskatāms par modernu urbānā meža paraugu un kura iekārtošanā piedalījusies fakultāte.

Pievienots 08/12/2017