Pārlekt uz galveno saturu

Baltijas universitāšu rektori vienojas par studentu uzņemšanu kopīgajā maģistra programmā

5. janvārī LLU Jelgavas pilī norisinājās ikgadējā BOVA universitāšu tīkla rektoru sanāksme, kurā līdztekus aizvadītā gada norišu izvērtēšanai sastādīts darba plāns 2018. gadam un apstiprināti jauni studiju kursi Baltijas valstu universitāšu maģistrantūru studentiem. Turklāt pārrunāti jautājumi, kas saistīti ar Baltijas valstu universitāšu kopīgās maģistra programmas “Agri-food Business Management” licences ieguvi un studentu uzņemšanu.

BOVA universitāšu tīklā ietilpst četras Baltijas valstu lauksaimniecības, mežsaimniecības un veterinārmedicīnas augstākās izglītības iestādes, līdz ar to turpmāk veicamo aktivitāšu kopīgai plānošanai janvāra sākumā LLU rektore Irina Pilvere Jelgavas pilī uzņēma Aleksandra Stulginska universitātes rektoru Antanas Maziliauskas, Igaunijas Dzīvības zinātņu universitātes rektoru Mait Klaassen un Lietuvas veselības universitātes Veterinārās akadēmijas rektoru Henrikas Žilinskas.

Aizvadītā gada nogalē LLU saņēma licenci jaunajai maģistra studiju programmai “Agri-food Business Management” (“Lauksaimniecības un pārtikas biznesa vadīšana”). Tā ir unikāla, jo studijas angļu valodā īstenos trijās Baltijas valstu vadošajās universitātēs - LLU, Aleksandra Stulginska universitātē un Igaunijas Dzīvības zinātņu universitātē. Rektori atzina, ka tās īstenošana ir apliecinājums BOVA tīkla ilgtspējai un sadarbības nozīmei jau 21 gada garumā un vienojās, ka pavasarī varētu izsludināt pirmo studentu uzņemšanu, lai rudenī tie uzsāktu studijas.

“Absolventi iegūs ne tikai kopējo diplomu, bet arī kvalitatīvas un darba tirgus prasībām atbilstošas zināšanas bioekonomikā, līderībā, uzņēmuma vadīšanā, finansēs, mārketingā. Studijas dos iespēju iepazīt trīs valstu studiju vidi, apmeklēt un mācīties no starptautiskiem nozares uzņēmumiem, kā arī iegūt jaunus profesionālos kontaktus turpmākai uzņēmējdarbībai. Jaunās studiju programmas ilgums būs divi gadi, no kuriem pirmajā semestrī studijas notiks Tartu, Igaunijā, otrajā semestrī – Kauņā, Lietuvā, trešajā – Jelgavā, Latvijā un ceturtais semestris ir veltīts maģistra darba rakstīšanai Jelgavā, Latvijā,” stāsta LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes dekāne Andra Zvirbule.

Tikšanās laikā rektori arī vienojās par finansējuma piešķiršanu 4 BOVA kursu īstenošanai 2018. gadam un 4 kursu īstenošanai 2019. gadā. Tā kā iepriekš jau bija apstiprināti 8 kursi, šajā gadā studējošajiem (maģistrantiem) kopumā būs iespēja gūt papildus zināšanas 12 BOVA kursos, kas norisināsies Latvijā, Lietuvā vai Igaunijā. Papildus divi kursi par degradēto ainavu atjaunošanu un meža ekosistēmu pakalpojumiem apstiprināti Nordplus finansējuma ieguvei.

Jauno kursu tematika saistīta ar aprites ekonomiku, moderno tehnoloģiju izmantošanu ģeodēziskajās sistēmās, zemes pārvaldību, lauksaimniecības produkcijas kvalitāti un drošību, dzīvnieku aizsardzību un labturību, lietus un atkritumu apsaimniekošanu. Savukārt LLU mācībspēki iesaistīti 7 kursu īstenošanā.

Interesentiem, kuri vēlas apgūt kādu no studiju kursiem, ieteicams sekot līdzi informācijai BOVA tīkla mājas lapā vai sazināties ar LLU koordinatori (beate.kaktiniece@llu.lv).  

Pievienots 05/01/2018