Pārlekt uz galveno saturu

TF 70. izlaidumā sveic profesionālās izglītības skolotājus

26. janvārī LLU Tehniskajā fakultātē (TF) norisinājās 70. fakultātes izlaidums, kurā diplomus ieguva pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas „Profesionālās izglītības skolotājs” absolventi. Kopumā LLU šī gada janvāra izlaidumos absolvē 102 studenti.

“Šogad “mazais ziemas” izlaidums tāds neparasts. Parasti tas notiek Jelgavas pils Sudraba zālē, bet tur pašlaik notiek vērienīgi remontdarbi. Tāpēc šodien esam “savās sienās”. Varbūt ne tik svinīgā telpā, toties savās mājās. Turklāt ir kas īpašs: šī gada absolventi var sevi dēvēt par “jubilejas ražu”, jo izlaidums Tehniskajā fakultātē notiek 70. reizi,” uzrunājot jaunos absolventus, teica TF dekāns Ilmārs Dukulis. Viņš izglītības ieguvi salīdzināja ar sportu, un saviem absolventiem, kurus gan savulaik uzņēma fakultātē, gan vēroja kļūstam par jaunajiem speciālistiem, novēlēja "vienmēr atrasties nevis tur, kur ir hokeja ripa, bet tur, kur tā tikai vēl būs."

Izlaidumā tika sveikti studiju programmas “Profesionālās izglītības skolotājs” 8 absolventi. Kopš 2008. gada šo programmu sekmīgi beiguši jau 66 absolventi. Šogad kvalifikācijas darbu aizstāvēšanā vidējā atzīme bija 8.5 balles. Turklāt Valsts noslēguma pārbaudījuma komisija kā labākos atzīmēja četrus darbus:

  • Irinas Lovcovas “Neformālās izglītības programmas izveide pirmsskolas bērnu vecākiem” (vadītāja Inga Andersone-Penčuka);
  • Jurija Umbraško “Audzēkņu vērtības kā mācīšanās motivācijas veicinātājs profesionālās izglītības iestādē” (vadītāja Regīna Baltušīte);
  • Nataļjas Trusles “Atbalsts audzēkņiem ar mācīšanās traucējumiem latviešu valodas stundās profesionālās izglītības iestādē” (vadītāja Regīna Baltušīte);
  • Daces Barones “Klases audzinātāja atbalsts vardarbībā cietušo sākumskolas vecuma bērnu socializācijai” (vadītājs Jānis Pāvulēns).

“Universitātē mācībspēki jums ir iedevuši zināšanas, un jūs jau esat pratuši tās izmantot. Lai turpmākajā dzīvē tās jums palīdz veidot veiksmīgu profesionālo karjeru,” visiem absolventiem vēlēja LLU direktors Andrejs Garančs, izsniedzot izglītības ieguvi apliecinošus diplomus.

Katram absolventam pie diploma tika pasniegts arī fakultātes žetons - nozīmīte, kas simbolizē piederību MEHU saimei.

Citu TF īstenoto studiju programmu topošajiem absolventiem vēl turpinās studiju process, un pēc studiju noslēguma darbu aizstāvēšanas pavasarī viņi tiks sveikti vasaras izlaidumā, kas notiks šī gada jūnijā.

 

Pievienots 26/01/2018