Pārlekt uz galveno saturu

LLU godinās sadarbības partnerus Gada balvas pasākumā “Uzņēmējs nākotnei”

Attēla autors: No LLU arhīva

23. februārī plkst. 17.00 Valdekas pilī tiks piešķirtas Gada balvas konkursa “Uzņēmējs nākotnei” laureātiem. Jaunā tradīcija dibināta 2016. gadā, lai godinātu uzņēmējus Latvijā, kuri sadarbībā ar LLU zinātniekiem kalendārā gada laikā veidojuši inovācijas tautsaimniecības nozaru vajadzībām, snieguši ieguldījumu pētniecībā un/vai studiju procesa nodrošinājumā. Gada balvas „Uzņēmējs nākotnei” mērķis ir izcelt iedvesmojošus piemērus uzņēmējdarbībā, kas ir izcils paraugs sadarbībai ar LLU zinātniekiem, kopīgi radot izcilību pētniecībā un studijās, veicinot attīstību un inovāciju pārnesi uz ražošanu, tā radot pievienoto vērtību. 

Katru gadu tiek piešķirtas galvenās balvas un goda raksti trīs nominācijās: biozinātnēs, inženierzinātnēs un sociālajās zinātnēs. Pagājušā gadā tika sveikti 11 uzņēmumi, no kuriem gada balvu biozinātnēs saņēma lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība “LATRAPS”, gada balvu inženierzinātnēs – SIA „TechVitas”, bet par gada ieguldījumu sociālajās zinātnēs tika atzīts uzņēmums „TS Rīga”. Arī šajā gadā nominācijām uzņēmējus par 2017. gadā paveikto izvirzīja LLU rektors, LLU struktūrvienības, LLU zinātniskie institūti un institūcijas. Savukārt lēmumu par balvas un goda rakstu piešķiršanu pieņēma universitātē izveidota komisija, izvērtējot katra pretendenta ieguldījumu.

2017. gadā nominācijai “Gada ieguldījumam biozinātnēs” izvirzīti:

Akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži”, kas ir viens no ilggadīgiem, uzticamiem universitātes sadarbības partneriem. Ik gadu uzņēmums nodrošina studentiem prakses vietas, izsludina stipendiju konkursu ar meža apsaimniekošanu saistītās jomās, kā arī atbalsta vairākus zinātniski pētnieciskos projektus. Ar uzņēmuma finansiālu atbalstu ir sagatavotas un izdotas septiņas mācību grāmatas, kas izmantojamas ne vien studiju darbam, bet arī kā rokasgrāmatas meža nozarē strādājošajiem.

BASF Agro Latvija vairāk nekā 10 gadus sadarbojas ar Lauksaimniecības fakultāti un LLU mācību saimniecībām. Uzņēmums katru gadu atbalsta semināra „Ražas svētki Vecaucē” organizēšanu un rakstu krājuma izdošanu. Mācību un pētījumus saimniecībā “Pēterlauki” uzņēmums regulāri pasūta lauka izmēģinājumus, uz kuru bāzes studenti izstrādā savus studiju noslēguma darbus. Gandrīz katru gadu kāds students dodas uz uzņēmumu praksē un vēlāk arī kļūst par vienu no BASF Agro Latvija komandas.

SIA “Daile Agro” Veterinārmedicīnas fakultātes studentiem ir uzticējusi savu lielāko vērtību – ganāmpulku. Uzņēmums vairākus gadus bez atlīdzības ir nodrošinājis pieeju savam ganāmpulkam zinātnisko pētījumu veikšanai, kā arī studentu praktiskajām apmācībām dažādu studiju kursu ietvaros.

2017. gadā nominācijai “Gada ieguldījumus inženierzinātnēs” izvirzīti:

SIA “ASTARTE-NAFTA”. Uzņēmums divus gadus pēc kārtas ir atbalstījis jauno inženieru dalību starptautiskās pneimobiļu sacensībās Ungārijā, kur jaunieši startēja ar pašbūvētu nākotnes automobili, ko uz priekšu virza saspiests gaiss.

SIA TestDevLab. Kopš 2016. gada uzņēmums aktīvi sadarbojas ar LLU Informācijas tehnoloģiju fakultāti (ITF), piedāvājot studentiem prakses vietas, organizējot vieslekcijas un atbalstot ITF dienu organizēšanā. Sadarbībā ar uzņēmumu fakultātē uzstādīta mobilo ierīču uzlādes stacija, kas publiski pieejama visiem studentiem, bet pagājušā gadā ITF dienās studenti atzina kompāniju par labāko fakultātes sadarbības partneri.

SIA “Maiznīcas Flora”. Ik gadu studentiem tiek nodrošinātas prakses vietas, ar uzņēmuma atbalstu ir izstrādāts maģistra darbs pārtikas zinātnē par paātrinātas metodes izmantošanu auzu cepumu derīguma termiņa noteikšanai, kā arī noris sadarbība jaunu produktu izstrādē un garāka derīguma termiņa nodrošināšanā.

Ainavu darbnīca ALPS ir iesaistījusies jauno ainavu arhitektu zinātnisko darbu recenzēšanā, kā arī nodrošinājusi studiju prakses topošajiem speciālistiem.

2017. gadā nominācijai “Gada ieguldījumus sociālajās zinātnēs” izvirzīta biedrība “Ūdenszīmes”. 2017. gadā Kaldabruņā tika organizēta vasaras skola, kurā piedalījās ekonomikas, socioloģijas un vadībzinātņu studenti kopā ar mācībspēkiem – praktizēja dažādu sociālo izpētes metožu pielietojumu, veidoja Kaldabruņas attīstības vīziju un ar to iepazīstināja vietējos iedzīvotājus, kā arī palīdzēja tapt siena skulptūru parkam. Papildu zināšanām un prasmēm, ko ieguva vasaras skolas dalībnieki, lielākā pievienotā vērtība bija tieši spēja paskatīties uz lauku apvidu ar citām acīm, novērtēt to patiesumu un sīkstumu, un noticēt, ka kopā mēs varam radīt lielāku pievienoto vērtību.

Pasākumā tiks godināti visi nominanti, pateicoties par viņu ieguldījumu LLU attīstībā un pievienotās vērtības radīšanā studijās un zinātnē.

Pievienots 19/02/2018