Pārlekt uz galveno saturu

Turpmāk LLU starptautiskajā vidē būs zināma kā Latvia University of Life Sciences and Technologies

No 6. marta spēkā stājas Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Satversmes grozījumi, kuros vairs nav noteikts universitātes nosaukuma lietojums svešvalodās. Lai veicinātu universitātes starptautisko atpazīstamību, aizvadītā gada 11. oktobrī LLU Senāts apstiprināja universitātes nosaukumu angļu valodā "Latvia University of Life Sciences and Technologies”, kas ir nosaukuma latviešu valodā semantiskais tulkojums un kas no šī gada 6. marta tiks izmantots starptautiskajā vidē.

LLU savu nosaukumu ieguva 20.gs. 90. gados, kad no Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas 1991. gadā kļuva par universitāti. Tā kā lauksaimniecības augstākā izglītība ir būtiski mainījusies un LLU īsteno studijas un zinātni vairākās nozarēs, kas saistītas ar dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu, iepriekšējos gados notikušas diskusijas par universitātes nosaukuma maiņu, kas neguva plašu atbalstu. Latvijā LLU nosaukums ir kvalitātes zīme, kuru atpazīst vairākas studentu paaudzes un kas Latvijas sabiedrībā asociējas ar ilgtspējīgām tradīcijām lauksaimniecības un ar to saistīto nozaru augstākajā izglītībā. Taču lai veicinātu universitātes starptautisko atpazīstamību, nolemts svešvalodās izmantot universitātes nosaukuma latviešu valodā semantisko tulkojumu, to latviešu valodā nemainot.

"Līdz šim angļu valodā LLU izmantoja nosaukumu "Latvia University of Agriculture”, kas ir burtisks nosaukuma tulkojums no latviešu valodas uz angļu valodu. Turklāt LLU Satversme noteica universitātes nosaukuma lietojumu vēl 6 svešvalodās. Tā kā mūsu starptautisko sadarbības partneru loks arvien paplašinās un 7 svešvalodas ir nepietiekamas, lai pozicionētu universitāti ārvalstīs, LLU Konvents apstiprināja LLU Satversmes grozījumus, kuros vairs nav noteikts universitātes nosaukuma lietojums svešvalodās. To turpmāk atbilstoši nepieciešamībai noteiks LLU Senāts, kas ir viena no universitātes lēmējinstitūcijām,” stāsta LLU Konventa priekšsēde Irina Arhipova.

I. Arhipova skaidro, ka nosaukums "Life Sciences” ir starptautiski atpazīstams zīmols, kuru pasaulē saista ar bijušajām lauksaimniecības universitātēm, kas attīstījušas savu darbību un iekļauj dažādas ar lauksaimniecību saistītas nozares. Tā jau 12 gadus nosaukumu mainījusi kādreizējā Eiropas Lauksaimniecības starpfakultāšu komiteja, kas šobrīd atpazīstama kā „Association for European Life Science Universities (ICA)” un kuras biedre ir LLU. Tā apvieno Eiropas universitātes ar specializāciju lauksaimniecības, mežsaimniecības, pārtikas, dabas resursu, lauku attīstības un vides augstākās izglītības un zinātnes īstenošanā.

Analizējot starptautisko praksi, aizvadītā gada oktobrī LLU Senāts pieņēma lēmumu par LLU nosaukuma lietojumu angļu valodā un semantiskā tulkojuma izmantošanu, kas stājas spēkā līdz ar jaunajiem Satversmes grozījumiem. Plānots turpmāk ar Senāta lēmumu nostiprināt nosaukuma lietojumu visās svešvalodās, kuru izmantošana nepieciešama LLU starptautiskās sadarbības veidošanai un attīstīšanai. Arī citās svešvalodās tiks ņemts vērā universitātes nosaukuma semantiskais tulkojums, kas ļauj plašāk atainot LLU specializāciju un augstākajā izglītībā un zinātnē uzkrāto pieredzi.

LLU ir vadošā zinātnes un tehnoloģiju universitāte Baltijas valstīs ar specializāciju dabas resursu ilgtspējīgā izmantošanā sabiedrības dzīves kvalitātes paaugstināšanai, kas sagatavo akadēmiski izglītotus speciālistus lauksaimniecības, veterinārmedicīnas, mežsaimniecības un kokapstrādes, pārtikas, ainavu arhitektūras, sociālo un inženierzinātņu, kā arī citās jomās.

Pievienots 06/03/2018