Pārlekt uz galveno saturu

Pārtikas tehnologiem Jelgavā svinēs 70 gadu jubileju

21. aprīlī LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultāte svinēs 70 gadu jubileju, un tā aicina vairāk kā 5600 savus absolventus uz salidojumu Jelgavas pilī. Satikšanās svētkus svinēs gan absolventi, gan bijušie darbinieki, mācībspēki un sadarbības partneri.

Mūsdienās PTF ir moderns pārtikas studiju un pētniecības centrs Jelgavā, kurā izglītību iegūst visi Latvijas vadošie pārtikas nozares un viesmīlības darbinieki. Fakultātē šobrīd tiek radīti jauni pārtikas produkti Latvijas tirgum, attīstīta pārtikas zinātniskā pētniecība un veidota studiju vide atbilstoši jaunākajām pārtikas nozares tendencēm. Turklāt Jelgavu kā savu studiju vietu izvēlējušies jau pirmie topošie pārtikas nozares speciālisti no ārvalstīm. PTF struktūru pēdējos desmit gados veido Pārtikas tehnoloģijas katedra, Ķīmijas katedra un Uztura katedra, fakultātes studējošo pašpārvalde, kā arī aktīva fakultātes darbība attīstīta mūžizglītības virzienā, piedāvājot profesionālo pilnveidi ikvienam interesentam.

Tomēr vēsturiskās liecības par Pārtikas tehnoloģijas fakultātes “dzimšanas laiku” nav tik pozitīvas, kāds ir stāsts par fakultāti mūsdienās. Diez vai šodien kādam ienāks prātā apšaubīt pārtikas tehnoloģijas augstākās izglītības virziena nepieciešamību Latvijā, taču pirms 70 gadiem vienprātības par to nebija pat toreizējā Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā (šobrīd LLU). Pateicoties fakultātes pirmā dekāna Pāvila Zariņa aktivitātēm, 1948. gada 21. aprīlī tika izdota PSRS augstākās izglītības ministra pavēle par Pārtikas rūpniecības tehnoloģijas fakultātes izveidi Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā, kas izbeidza diskusijas universitātē un lika rīkoties.

“21. aprīlis pirms 70 gadiem mums un visai Latvijas pārtikas ražošanas nozarei bija ļoti īpaša diena, jo tas uzskatāms par sākumu fakultātei, līdz ar to aicinām tajā uz satikšanos visus, kuri sevi uzskata par “putriķiem” un sākuši attīstīt savu profesionālo karjeru Jelgavā. Lepojamies, ka šo gadu laikā fakultāti absolvējuši vairāk kā 5600 absolventu, kuri ieguvuši izglītību pārtikas tehnoloģijā un viesmīlības nozarē,” stāsta PTF dekāns Mārtiņš Šabovics.

Šovasar PTF būs jau 73. izlaidums. Tā kā ikviens no absolventiem savā laikā ir piedzīvojis savu izlaidumu, jubilejas reizē fakultāte aicina absolventus ierasties salidojumā ar personīgajos arhīvos saglabātajām izlaidumu fotogrāfijām, lai visi kopā varētu veidot izstādi “Tas skaistais PTF izlaidumu laiks”.

“Plaša fotogrāfiju kolekcija ir arī fakultātes un universitātes arhīvos, taču vēlamies to papildināt ar pašu absolventu atmiņām, jo ne visu izlaidumu fotogrāfijas ir saglabājušās universitātē. Tā būs iespēja ikvienam atrast sevi fotogrāfijās un dalīties studiju laika un izlaiduma atmiņās, ko pēc tam vēlamies apkopot,” skaidro M. Šabovics.

Jubilejas svinības sāksies no plkst. 16.00, kad absolventi aicināti reģistrēties Jelgavas pils Vītņu kāpņu foajē, apskatīt izstādi “PTF vēstures lappusēs” un līdz pat plkst. 17.30 doties ekskursijā uz jauno Pārtikas tehnoloģijas fakultātes ēku (Rīgas iela 22, Jelgava), kas šobrīd ir Latvijā vadošais pārtikas studiju un zinātnes centrs.

Savukārt plkst. 18.00 LLU Aulā sāksies svētku koncerts, pēc kura plānota ne vien tradicionālā salidojuma balle, bet Sadziedāšanās svētki, Putriķu cīņas, Svētku gardumu degustācijas, fotografēšanās un īpaši pārsteigumi.

Detalizēta salidojuma programma pieejama LLU PTF mājas lapā http://www.ptf.llu.lv/lv.

LLU Jelgavā – izglītība ar pievienoto vērtību.

Pievienots 26/03/2018