Pārlekt uz galveno saturu

Promocijas darbu par ziemas kviešu graudiem aizstāvējusi Anda Liniņa

Attēla autors: No LLU arhīva

20. aprīlī Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Lauksaimniecības fakultātē (LF) promocijas darbu "Agroekoloģisko faktoru ietekme uz ziemas kviešu (Triticum aestivum L.) graudu tehnoloģiskajām īpašībām" aizstāvēja Anda Liniņa un ieguva lauksaimniecības zinātņu doktora grādu laukkopības apakšnozarē.

Promocijas darba mērķis ir izvērtēt slāpekļa mēslojuma normas, gada meteoroloģisko apstākļu un graudu uzglabāšanas ilguma ietekmi un divu ziemas kviešu šķirņu, atšķirīgu pēc potenciālās ražības un kvalitātes, graudu tehnoloģiskajām īpašībām.

Anda Liniņa atklāj, ka kviešu graudu kvalitāti nosaka vairāki tehnoloģiskās īpašības raksturojoši rādītāji, kas ir atkarīgi no graudu ķīmiskā sastāva. Galvenie kvalitātes rādītāji ir kopproteīna un lipekļa saturs, sedimentācijas vērtība un krišanas skaitlis. Ziemas kviešu graudu tehnoloģiskās īpašības ietekmē agroekoloģiskie faktori, no kuriem svarīgākie ir gada meteoroloģiskie apstākļi: gaisa temperatūra un mitruma nodrošinājums. Ziemas kviešu audzēšanā liela ietekme uz graudu kvalitāti ir slāpekļa mēslojumam, kas ir viens no dinamiskākajiem augu barības elementiem. Tāpēc ir svarīgi noskaidrot, ar kādu slāpekļa mēslojuma normu var iegūt kvalitatīvus kviešu graudus. Graudu tehnoloģiskās īpašības ietekmē arī šķirnes ģenētiskais potenciāls, kas var mainīties atšķirīgos meteoroloģiskajos apstākļos. Pieaugot patērētāju prasībām pēc veselīgākiem produktiem, arvien vairāk uzturā tiek lietoti pilngraudu produkti, kuru ražošanā tiek izmantots viss grauds. Tie ir veselīgāki, jo no graudiem nav atdalīti graudapvalki un dīglis, un tie satur gan taukos šķīstošo E vitamīnu, gan ūdenī šķīstošos B grupas vitamīnus. Tādējādi pilngraudu produktiem piemīt lielāka bioloģiskā vērtība. Līdz ar to rodas nepieciešamība noteikt pilngraudu miltu reoloģiskās īpašības, proti, mīklas veidošanās laiku, mīklas stabilitāti, mīklas izplūstamību, kā arī noskaidrot, kādi faktori tās ietekmē, jo līdzšinējos pētījumos Latvijā tiem nav veltīta pietiekama uzmanība.

Promocijas darbā ir vērtētas graudu tehnoloģiskās īpašības pēc ražas novākšanas atkarībā no slāpekļa mēslojuma normas, gada meteoroloģiskajiem apstākļiem un šķirnes, kā arī noteiktas tehnoloģisko īpašību savstarpējās sakarības, izvērtēta graudu ražas atkarība no slāpekļa mēslojuma, gada meteoroloģiskajiem apstākļiem un šķirnes, noteiktas pētāmo faktoru ietekmes īpatsvars un mijiedarbība uz graudu tehnoloģiskajām īpašībām un ražu, skaidrotas graudu tehnoloģisko īpašību izmaiņas graudu uzglabāšanas laikā (pēc 60, 120 un 360 dienām), kā arī izvērtētas tehnoloģisko īpašību savstarpējās sakarības. Savukārt noslēgumā tika noskaidrotas graudu uzglabāšanas laika, slāpekļa mēslojuma, gada meteoroloģisko apstākļu un šķirnes faktoru ietekmes īpatsvars un mijiedarbība uz graudu tehnoloģiskajām īpašībām.

Promocijas darba zinātniskais vadītājs: Dr. habil. agr. Antons Ruža.

Ar promocijas darba rezultātiem var iepazīties LLU Fundamentālās bibliotēkas mājas lapā.

Pievienots 21/04/2018