Pārlekt uz galveno saturu

LLU pirmo reizi atklās starptautisko konferenču ciklu bioekonomikā un lauku attīstībā

Ar plenārsēdi “Bioekonomika un lauku attīstība” 10. maijā plkst. 10.00 LLU ievadīs sešu starptautisku konferenču ciklu, kas līdz maija beigām norisināsies Jelgavā un pulcēs zinātniekus, nozaru pārstāvjus un politikas veidotājus no Latvijas un ārvalstīm, lai ziņotu par jaunāko starptautisko pētījumu rezultātiem bioekonomikas nozarēs un to nozīmi lauku attīstībā. Plenārsēde notiks LLU Bioekonomikas un ilgtspējīgo resursu attīstības centrā – LLU Aulā, Lielā ielā 2, Jelgavā.

Konferenču plenārsēdē valsts pārvaldes pārstāvji, Latvijas un ārvalstu zinātnieki ziņos par bioekonomikas politiskajām nostādnēm un diskutēs par attīstības iespējām, aptverot visas LLU prioritārās pētniecības jomas – biozinātnes, inženierzinātnes, ekonomiku un sabiedrības attīstību.

Bioekonomika ir tautsaimniecības daļa, kur ražošanas procesā ilgtspējīgā un pārdomātā veidā tiek izmantoti atjaunojamie dabas resursi (augi, dzīvnieki, mikroorganismi u.c.), lai ražotu pārtiku un barību, industriālos produktus un enerģiju. Bioekonomiku veidojošās nozares ir lauksaimniecība, zivsaimniecība, pārtikas rūpniecība, mežsaimniecība, kokrūpniecība, celulozes un papīra rūpniecība, kā arī atsevišķi ķīmiskās rūpniecības, biotehnoloģiju un enerģētikas nozaru sektori, kuru attīstībai zinātnisko pētniecību īsteno LLU zinātnieki.

Līdz ar to plenārsēdē “Bioekonomika un lauku attīstība” ar uzrunām un ziņojumiem piedalīsies LLU rektore Irina Pilvere, Zemkopības un Ekonomikas ministriju pārstāvji, Eiropas Komisijas Pārstāvniecības vadītājas vietnieks Andris Kužnieks, Zemgales plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētājs Aivars Okmanis, Jelgavas Domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš un Drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" direktors Aivars Bērziņš.

Savukārt starptautisko bioekonomikas pētījumu virzienus plenārsēdē atklās pārstāvji no Vāgeningenas universitātes Nīderlandē, kas ir Eiropā un pasaulē vadošā dzīvības zinātņu universitāte. Asociētā profesore Luisa Trindade iepazīstinās ar augu selekcijas nozīmi bioekonomikā, bet pētnieks Jan Willem van der Schans ziņos par īsās piegādes ķēdēm un inovācijām.

Plenārsēdē aktualizētie pētījumu virzieni un to atklājumi detalizēti tiks izskatīti starptautiskajās zinātniskajās konferencēs, kas norisināsies LLU fakultātēs maijā:

10. – 11.05. “Ekonomikas zinātne lauku attīstībai” (Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātē);

11. – 12.05. “Lauku vide. Izglītība. Personība” (Tehniskajā fakultātē);

16. – 18.05. “Zinātne lauku attīstībai” (LLU Jelgavas pilī);

16. – 18.05. “Meža zinātne un augstākā izglītība – nozares attīstītībai” (Meža fakultātē);

23. – 25.05. “Būvkonstrukciju drošums un ilgizturība” (Vides un būvzinātņu fakultātē);

23. – 25.05. “Inženierzinātne lauku attīstībai” (Tehniskajā fakultātē).

Plānots, ka kopumā Jelgavā pulcēsies vairāk kā viens tūkstotis zinātnieku no Latvijas un ārvalstīm. Konferencēs kā klausītāji aicināti piedalīties LLU, tās pārraudzības un partnerinstitūciju – Dārzkopības institūta, Agroresursu un ekonomikas institūta, Valsts Augu aizsardzības pētniecības centra, BIOR un “Silava” pētnieki, kā arī jaunie un topošie zinātnieki, citi LLU sadarbības partneri Latvijā un pasaulē. Dalībai konferences plenārsēdē aicināti arī ar LLU saistīto nozaru uzņēmēji, valsts un pašvaldību institūciju pārstāvji.

Konferenču plenārsēde “Bioekonomika un lauku attīstība” tiek organizēta ERAF projekta "LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju starptautiskās sadarbības projektu pētniecībā un inovācijās veicināšana" ietvaros.

Norises vieta: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Jelgavā, Lielā ielā 2.

Plašāka informācija: https://www.llu.lv/lv/konferences

Lūdzam apstiprināt savu dalību, reģistrējoties: https://ej.uz/am7i

Kontaktinformācija: Ilze Vīķe, t. +371 63080710, E-pasts: ilze.vike@llu.lv.

Pievienots 06/05/2018