Pārlekt uz galveno saturu

LLU paraksta sadarbības līgumu ar SIA Bulduru Dārzkopības vidusskolu

Attēla autors: No LLU arhīva

26. jūnijā Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU) parakstīja sadarbības līgumu ar SIA Bulduru Dārzkopības vidusskolu, kura mērķis ir veidot veiksmīgu savstarpēju sadarbību, t. sk. nodrošināt profesionālās izglītības pēctecību LLU piedāvātajās profesionālajās studiju programmās.

“Gada laikā ir izveidojusies laba sadarbība ar Bulduru Dārzkopības vidusskolu, ko plānojam attīstīt tālāk arī nākotnē. Skolā ir ieguldīts liels darbs mācību vides sakārtošanā un uzlabošanā – daļa telpu ir izremontētas, iegādāts jauns aprīkojums –, lai nodrošinātu kvalitatīvāku mācību procesu. Šie darbi turpināsies arī šogad,” stāsta LLU rektore Irina Pilvere.

Turpmāk paredzēts īpaši veicināt sadarbību starp LLU Vides un būvzinātņu fakultātes, Lauksaimniecības fakultātes, Pārtikas tehnoloģijas fakultātes un SIA Bulduru Dārzkopības vidusskolas nozaru specialitātēm, lai stiprinātu jomu profesionālo izglītību un nodrošinātu tās pēctecību, iesaistot studentus un mācībspēkus kopīgos projektos un aktivitātēs. Sadarbības ietvaros arī plānots, ka mācībspēki konsultēs un iesaistīsies tādu mācību materiālu izstrādē, lai audzēkņi varētu sekmīgi turpināt studijas LLU. Jau šajā studiju gadā vairāki labākie SIA Bulduru Dārzkopības vidusskolas absolventi iegūs “budžeta” vietu kādā no iepriekš minētajām fakultātēm, lai sekmīgi turpinātu savu profesionālo pilnveidi un karjeru.

Sadarbības arī paredz, ka augstskola radīs iespēju SIA Bulduru Dārzkopības vidusskolas audzēkņiem apmeklēt augstskolas laboratorijas, tādējādi nodrošinot efektīvāku pētniecisko un projektu darbu veikšanu, savukārt studentiem būs iespēja veikt zinātniskos pētījumus un projektus Bulduros. “Jau šajā gadā plānojam kopā startēt projektos, iestrādnes tam jau ir, tikai jāturpina iesāktais darbs mērķu sasniegšanā,” turpina LLU rektore Irina Pilvere.

Nākotnē arī iecerēts vairāk iesaistīt skolas audzēkņus dažādos LLU pasākumos un studentus – SIA Bulduru Dārzkopības vidusskolas aktivitātēs. Kā viens no tuvākajiem pasākumiem SIA Bulduru Dārzkopības vidusskolā, uz ko aicināts ikviens interesents, ir Puķu Balle no 19. līdz 22. jūlijam. Tā ir vērienīgākā, daudzveidīgākā un apmeklētākā ziedu izstāde Baltijas valstīs, kur tiek atrādītas jaunākās Latvijas selekcionāru izveidotās ziedu šķirnes.

Pievienots 27/06/2018