Pārlekt uz galveno saturu

LLU norisinās uzņemšana doktora studiju programmās

No 6. līdz 22. augustam Latvijas Lauksaimniecības universitātē (LLU) notiek dokumentu pieņemšana doktora studijās. Uzņemšana maksas doktora studiju vietās tiek organizēta visu gadu, bet augustā pretendentiem ir iespēja piedalīties konkursā par valsts finansētajām studiju vietām.

LLU īsteno 13 akreditētas doktora studiju programmas dažādās zinātņu nozarēs: “Agrārā un reģionālā ekonomika”, “Ainavu arhitektūra”, “Būvzinātne”, “Hidroinženierzinātne”, “Informācijas tehnoloģijas”, “Koksnes materiāli un tehnoloģijas”, “Lauksaimniecība”, “Lauksaimniecības inženierzinātne”, “Mežzinātne”, “Pārtikas zinātne”, “Pedagoģija”, “Veterinārmedicīna” un “Vides inženierzinātne”.

Pretendentu dokumentu pieņemšana uz valsts finansētajām studiju vietām minētajās programmās notiek līdz 22. augustam Jelgavas pilī, Studiju centrā, 180.telpā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00.

Lai pieteiktos uz doktora studijām, pretendentam LLU Studiju centrā jāiesniedz šādi dokumenti:

 • iesniegumu (pēc noteiktas formas);
 • pretendenta pieteikumu, saskaņā ar izvēlēto studiju programmu (pēc noteiktas formas);
 • apstiprinātu maģistra vai tam pielīdzināta diploma un tā pielikuma kopijas (iesniegšanas brīdī uzrādot oriģinālus), nepieciešamības gadījumā notariāli apstiprinātu diploma un tā pielikuma tulkojumu angļu vai valsts valodā;
 • pretendenta un potenciālā promocijas darba vadītāja lietišķās biogrāfijas (Europass Curriculum Vitae);
 • potenciālā promocijas darba vadītāja ieteikumu;
 • pases vai personas apliecības kopiju (iesniegšanas brīdī uzrādot oriģinālu);
 • ja mainīts vārds, uzvārds vai personas kods, tā maiņu apliecinoša dokumenta kopiju (iesniegšanas brīdī uzrādot oriģinālu);
 • Akadēmiskā Informācijas centra (AIC) izsniegtās izziņas kopiju, kuriem tāda nepieciešama (iesniegšanas brīdī uzrādot oriģinālu);
 • uzturēšanās atļaujas kopiju, pretendentiem, kuriem tāda nepieciešama (iesniegšanas brīdī uzrādot oriģinālu);
 • vienu fotokartīti (3x4 cm);
 • apliecinājumu (maksājuma uzdevums) par reģistrācijas maksas ieskaitīšanu LLU kontā.

Uzņemšana un līgumu slēgšana no valsts budžeta finansētajās pilna laika doktora studiju vietās notiks LLU Zinātnes padomes sēdē 29. augustā, klātesot promocijas darbu vadītājiem un pretendentiem.

Detalizēta informācija par doktora studijām un pieteikšanos pieejama LLU portālā.

Jautājumu gadījumā pretendenti aicināti sazināties ar LLU Studiju centra galveno speciālisti Nadeždu Karpovu-Sadigovu (postgraduate@llu.lv vai tālr. 63005703).

 

Pievienots 20/08/2018