Pārlekt uz galveno saturu

Suminātas Kārļa Ulmaņa stipendiātes

2. septembrī Dobeles novada muzejā "Pikšas” tika atzīmēta bijušā valsts un ministru prezidenta Kārļa Ulmaņa 141. dzimšanas diena. Tradicionāli šajā dienā stipendiju apliecības saņem LLU studenti, kuri kļuvuši par K.Ulmaņa stipendiātiem, veicot zinātniski pētniecisko darbu, pildot sabiedriskus pienākumus un studējot ar labām un teicamām sekmēm.

Šogad par K. Ulmaņa stipendiātēm kļuva 4 studentes: Katrīna Pētersone, Irēna Zvidriņa, Alise Misule un Lelde Bāra. Viņas piepulcējušās 101 K.Ulmaņa stipendiātam, kuri stipendijas kā LLU studenti saņēmuši jau kopš 20. gs. 90. gadu sākuma. Jaunajām stipendiātēm stipendiju apliecības Pikšās pasniedza LLU studiju prorektors Aigars Laizāns.

Katrīna Pētersone ir Pārtikas tehnoloģijas fakultātes bakalaura studiju programmas „Pārtikas zinības” 3. kursa studente. Viņa ir rīdziniece un savulaik pabeigusi Āgenskalna Valsts ģimnāziju. LLU studijās Katrīna uzrāda ļoti labas sekmes ar vidējo atzīmi 8,9 balles, turklāt paralēli aktīvi līdzdarbojas Pārtikas tehnoloģijas fakultātes Studējošo pašpārvaldes valdē.

Pretendējot stipendijas konkursā, Katrīna izstrādāja pētījumu “Kārļa Ulmaņa darbības nozīme piensaimniecības attīstībā pirmskara Latvijā”. Pētījumā analizēta piensaimniecība kā lauksaimniecības un lauksaimniecības preču produkcijas ražošanas nozare Latvijā 3 laika posmos – pirms Pirmā pasaules kara, kara laikā un neatkarīgās Latvijas laikā-, kā arī Kārļa Ulmaņa darbība šajās nozarēs, tās nozīmīgums attīstībā.

Irēna Zvidriņa ir Pārtikas tehnoloģijas fakultātes otrā līmeņa studiju programmas „Pārtikas produktu tehnoloģija” 3. kursa studente. Viņa ir no Andrupenes pagasta un vidējo izglītību ieguvusi Dagdas vidusskolā. LLU Irēna studē ar teicamām sekmēm, iegūstot vidējo atzīmi  9 balles, un ir aktīva Pārtikas tehnoloģijas fakultātes Studējošo pašpārvaldes biedre.

Tā kā skolas laikā pati bijusi Dagdas mazpulka dalībniece, Irēna stipendijas konkursā izstrādāja pētījumu „Mazpulku loma jaunatnes audzināšanā no 1929. gada – 2017. gadam”, kurā analizējusi, kāda bija K.Ulmaņa loma jaunatnes audzināšanā. Irēna par sevi saka: „Stipendija būtu liela motivācija, lai varētu virzīties uz priekšu, lai varētu realizēt arvien vairāk idejas un mērķus.”

Alise Misule ir Pārtikas tehnoloģijas fakultātes profesionālās bakalaura studiju programmas „Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība” 4. kursa studente. Viņa ir no Tērvetes novada, kur palīdz vecākiem zemnieku saimniecībā, un mācījusies Augstkalnes vidusskolā. LLU Alise studē ar ļoti labām sekmēm, uzrādot vidējo atzīmi 7,8 balles. Stipendijas konkursa ietvaros Alise veica pētījumu „Mazpulki Latvijā 1929.-2017.” Pētījuma mērķis bija rast risinājumu, kā novērst mazpulku skaita samazināšanos.

Sevi Alise raksturo šādi: “Savu ikdienu saistu ar sporta un sabiedriskajām aktivitātēm, kultūru, mākslu, viesmīlību, lauksaimniecību un skaistumkopšanu. Visas šīs nozīmīgās zināšanas, prasmes un pieredze mani pilnveido un iedvesmo darboties turpmāk. Ikdienā veltu daudz laika sportam – tieši volejbolam.”

Lelde Bāra ir Vides un būvzinātņu fakultātes profesionālā maģistra studiju programmas „Ainavu arhitektūra un plānošana” 2. kursa maģistrante. LLU studijās Lelde uzrāda teicamas sekmes ar vidējo atzīmi 9 balles. Savukārt no studijām brīvajā laikā Lelde ir Jaunā zemnieku kluba biedre, atbalsta vecākus zemnieku saimniecības darbā Jelgavas novadā  un nodarbojas ar jātnieku sportu.

Stipendijas konkursā piedalījusies, izstrādājot pētījumu “Kārļa Ulmaņa darbības nozīme piensaimniecības attīstībā pirmskara Latvijā”. Pētniecības darbā apkopota informācija par piensaimniecības sektora attīstību pirmskara Latvijā un noskaidrota K.Ulmaņa realizētās politikas ietekme.

Leldes moto ir „Visiem vienādas iespējas - viss atkarīgs no tevis paša!”. Pēc šī principa cenšas dzīvot pati un iedvesmot ar savu piemēru apkārtējos.

Kārļa Ulmaņa stipendija ir 20. gs. 90. gados LLU izveidota stipendiju programma, lai atbalstītu izcilus studentus, kuriem ir labas sekmes studijās, aktīva sabiedriskā darbība un kuri pievērsušies zinātniski pētnieciskā darba izstrādei par K. Ulmaņa dzīves un darbības laiku.

Pievienots 03/09/2018