Pārlekt uz galveno saturu

Lepojamies! Būvindustrijas lielo balvu 2018 saņēmuši divi LLU mācībspēki

5. septembrī VEF Kultūras pilī “Būvindustrijas lielās balvas 2018” apbalvošanas ceremonijā lielo balvu saņēma 12 būvniecības nozares pārstāvji, no kuriem divi ir LLU Vides un būvzinātņu fakultātes mācībspēki – Guntis Andersons un Mārtiņš Fībigs.

Būvindustrijas lielo balvu “Pamatakmeni” kategorijā “Mūža ieguldījums būvindustrijā” saņēma LLU Vides un būvzinātņu fakultātes Būvkonstrukciju katedras asociētais profesors emeritus Guntis Andersons.

Guntis Andersons ir inženierzinātņu doktors, asociētais profesors emeritus, un strādā LLU par mācībspēku 56 gadus kopš toreizējās Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas absolvēšanas 1962. gadā. Aktīvi piedalījies būvniecības specialitātes izveidē universitātē un bijis pirmais Lauksaimniecības celtniecības fakultātes dekāns (1984-1987) un pirmais Inženierkonstrukciju (pārdēvēta par Būvkonstrukciju) katedras vadītājs (1978-1984). 20 gadus ar pārtraukumiem vadījis Būvniecības un Būvkonstrukciju katedras (1973-2004).

Guntis Andersons ir iesaistījies aktīvā zinātniskā un mācību metodiskā darbā. Ar referātiem ir uzstājies starptautiskās zinātniskās konferencēs. Atsevišķās konferencēs darbojies arī kā organizatoriskās / zinātniskās komitejas loceklis. Pēdējos gados G.Andersons piedalījies sekojošu metodisko materiālu izstrādē: Sendvičpaneļi TENAX (2004), Paliekošo veidņu sistēma Dobeles panelis (2006), Seklo pamatu projektēšana (2007). Kopumā ir 121 zinātnisku, metodisku un populārzinātnisku publikāciju autors vai līdzautors. Tāpat Guntim Andersonam ilgstoši ir bijuši būvprakses sertifikāti projektu vadībā, būvkonstrukciju projektēšanā, būvprojektu ekspertēšanā un ēku tehniskajā apsekošanā, tādējādi ir izstrādāti un īstenoti daudzi būvprojekti.

Savukārt būvindustrijas lielo balvu “Pamatakmeni” un gada laureātu kategorijā “Gada inženieris” ieguvis LLU Vides un būvzinātņu fakultātes Arhitektūras un būvniecības katedras vieslektors, SIA “Vimbas MF” valdes loceklis Mārtiņš Fībigs.

Mārtiņš Fībigs ieguvis inženiera maģistra grādu būvzinātnē LLU, un  10 gadus darbojas kā vieslektors LLU, vadot lekcijas un praktiskos darbus vairākos studiju kursos. Kopš 2006. gada izstrādājis un konsultējis neskaitāmus lauksaimniecības ēku projektus Latvijā un ārpus tās, izveidojot mūsdienīgus būvju un tehnoloģisko risinājumus. 2013. gadā ieguvis būvprakses sertifikātu ēku konstrukciju projektēšanā, realizējot projektus savā virsvadībā un autoruzraudzībā. Mārtiņš Fībigs ir vairāku lielu tautsaimniecības projektu autors, izstrādājis risinājumus un novitātes, lai optimizētu būves izmaksas un optimizētu tehnoloģiskos procesus. Kā stāsta LLU asociētā profesore emeritus Silvija Štrausa, kvalitāte un funkcionalitāte ir Mārtiņa augstākā prioritāte projektos un darbā. Būdams vairāku projektu līdzautors un iniciators, ir apveltīts ar labu organizēšanas spēju, laika plānošanu un augstu atbildības sajūtu par savu, kolēģu un studentu darbu.

Balvas “Pamatakmens” pasniegšanas ceremonijas ideja balstīta visu būvindustriju apvienojošā, nekomerciālā, nozares nevalstisko organizāciju rīkotā pasākumā ar mērķi izcelt cilvēku – arhitektu, būvinženieri, būvkonstruktoru, zinātnieku, būvmateriālu ražotāju un citus nozares ļaudis, bez kuru līdzdalības un prasmēm nav iespējama nevienas būves tapšana.

Būvindustrijas lielās balvas ceremoniju organizē nevalstiskas organizācijas izdotais žurnāls “Būvinženieris” un Latvijas Būvinženieru savienība sadarbībā ar citām būvindustrijas profesionālajām nevalstiskajām organizācijām.

Foto - http://lielabalva.lv/nosaukti-valsti-augstaka-nozares-apbalvojuma-buvindustrijas-liela-balva-pamatakmens-sanemeji/

Pievienots 10/09/2018