Pārlekt uz galveno saturu

Lauksaimniecības studijās piedāvās praktizēt jaunu saimniecības pārvaldības programmatūru

20. septembrī LLU Lauksaimniecības fakultāte un Igaunijas uzņēmums “OÜ E-Agronom” vienojās par sadarbību ar mērķi iepazīstināt studentus ar tiešsaistes lauksaimniecības datu pārvaldības programmu eAgronom.lv un izmantot to studiju procesa laikā. Pamatstudiju un maģistrantūras studenti studiju kursu “Augkopība” un “Laukaugi” ietvaros programmatūras iespējas izmantos jau šajā semestrī.

“Lauksaimniecība kā nozare strauji attīstās un mūsu kā universitātes uzdevums ir nodrošināt saviem studentiem zināšanas par tehnoloģiskajiem jauninājumiem. Tādēļ slēdzam sadarbības līgumu ar uzņēmumu, kurš ir viens no šādu inovāciju autoriem, lai studenti gūtu priekšstatu par jaunākajiem tehniskajiem risinājumiem laukaugu audzēšanas darbību plānošanā, pārvaldīšanā un atskaišu sagatavošanā. Kad pēc universitātes absolvēšanas profesionālajā darbībā būs nepieciešamība izmantot šo vai kāda cita uzņēmuma tehnoloģisko risinājumu, mūsu studentiem būs atbilstošas prasmes un zināšanas izvērtēt šādu programmatūru priekšrocības un izmantot tās,” par sadarbības mērķiem stāsta Lauksaimniecības fakultātes dekāne Zinta Gaile.

Sadarbības līgumu Jelgavā parakstīja Z. Gaile un Igaunijas uzņēmuma “OÜ E-Agronom” pārstāve Latvijā Marta Markote, klātesot LF jaunajai vieslektorei Madarai Dargužai, kuras vadībā studējošie izmantos eAgronom.lv.

“eAgronom ir augkopības saimniecību pārvaldības programma, kuras izstrādē iesaistījušies ne vien uzņēmuma darbinieki, bet tās izstrādi ar priekšlikumiem atbalsta arī zemnieki, dažādas institūcijas, pētījumu centri un tagad arī universitāte. Mēģinām no nozares cilvēkiem uzzināt, kādas ir problēmas saimniecību pārvaldībā un risināt tās ar jaunas programmatūras palīdzību. Uzskatām, ka kladīšu, kurās kādreiz zemnieki pierakstīja visus datus par saimniecību, laiks lauksaimniecībā jau sen ir beidzies. Programmatūru var izmantot dažādu saimnieciskās darbības datu ievadei, uzkrāt lauku vēsturi un sagatavot atskaites par mēslošanu, augu aizsardzības līdzekļiem u.c. aspektiem Latvijas lauksaimniecības pārvaldes institūcijām,” stāsta M. Markote.

Viņa skaidro, ka sadarbības līguma noslēgšana ar universitāti uzņēmumam ir loģisks solis, jo LLU ir vienīgā augstskola Latvijā, kura piedāvā studijas lauksaimniecībā un sagatavo jaunos lauksaimniekus. Tā kā uzņēmums nemitīgi pilnveido programmatūru, topošo lauksaimnieku un universitātes mācībspēku priekšlikumi tās uzlabošanā būšot ļoti vērtīgi.

Savukārt vieslektore M. Darguža papildina, ka studentiem parasti dažādi saimniecības pārvaldības uzdevumi, kas tiek uzdoti studijās, bija jāpilda papīra formātā, bet tagad viņiem būs iespēja to izdarīt digitālā formā, turklāt varēs izmantot arī mobilo aplikāciju.

Noslēgtā sadarbības līguma ietvaros uzņēmums Lauksaimniecības fakultātes studentiem un mācībspēkiem nodrošinās bezmaksas piekļuvi programmatūrai un piedāvās tiešsaistes tehnisko atbalstu problēmsituāciju risināšanā.

 

Pievienots 21/09/2018