Pārlekt uz galveno saturu

Iegūst doktora grādu par topošo viesmīlības uzņēmumu vadītāju konkurētspējas pētījumiem

Attēla autors: No LLU arhīva

25. oktobrī Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Tehniskajā fakultātē promocijas darbu "Topošo viesmīlības uzņēmumu vadītāju konkurētspējas izvērtēšana un attīstības veicināšana augstskolas duālajā studiju vidē" aizstāvēja Sandra Īriste un ieguva pedagoģijas zinātnisko doktora grādu augstskolas pedagoģijas apakšnozarē.

"Interese par izglītības konkurētspēju, pirmkārt, saistāma ar ekonomiskās telpas globalizāciju, kas kopš Sorbonas un Boloņas deklarāciju pieņemšanas pirms 20 gadiem, radījusi dažādus izaicinājumus augstākajai izglītībai: sākot no bezdarba un nevienlīdzības mazināšanai, līdz pat migrācijas jautājumu risināšanai, kur, pateicoties Boloņas procesa ieviešanai Eiropas augstākās izglītības telpā, radušies objektīvi apstākļi dažādu sistēmu, tai skaitā izglītības sistēmu, efektivitātes salīdzināšanai. 2018. gada 24.-25. maijā, Izglītības ministriem tiekoties Parīzē, tika pieņemts Parīzes komunikē, kurā augstāko mācību iestāžu izglītības pakalpojumu pieprasījums, to speciālistu karjeras izaugsme un profesionālā pašnoteikšanās, viņu spēja mūža garumā būt konkurētspējīgiem, pieprasītiem darba tirgū, realizēt sevi kā personībām un profesionāļiem, spēt sadarboties, ir kļuvuši par konkurētspējīgas izglītības kritērijiem, kā arī valsts sociāli ekonomiskās attīstības pakāpes rādītājiem kopumā. Turklāt iegūtās izglītības līmenis tiek skatīts kā jaunā speciālista individuālās veiksmes un augsta sociālā statusa garants," stāsta jaunā zinātniece S. Īriste.

Promocijas darbā, balstoties uz teorētisko pētījumu rezultātiem, tika izstrādāts Topošo viesmīlības uzņēmumu vadītāju konkurētspējas struktūras modelis, bet uz izstrādātā Topošo viesmīlības uzņēmumu vadītāju konkurētspējas struktūras modeļa bāzes tika izveidota un eksperimentāli aprobēta konkurētspējas izvērtēšanas metodika, balstoties uz ekoloģisko pieeju un konstruktīvisma pieeju, tika izstrādāta un teorētiski pamatota topošo viesmīlības uzņēmumu vadītāju konkurētspējas attīstības veicināšanas modeļa koncepcija, savukārt promocijas darba noslēgumā izstrādātās modeļa koncepcijas ietvaros tika izveidots un eksperimentāli aprobēts Topošo viesmīlības uzņēmumu vadītāju konkurētspējas attīstību veicinošas un transformatīvas augstskolas duālās studiju vides modelis, tika apkopoti un apstrādāti iegūtie dati, kā arī analizēti un izvērtēti iegūtie rezultāti.

Promocijas darba zinātniskā vadītājā: Dr. paed., LLU asociētā profesore Irēna Katane

Ar promocijas darba kopsavilkumu var iepazīties LLU Fundamentālās bibliotēkas mājaslapā.

 

Pievienots 25/10/2018