Pārlekt uz galveno saturu

Jauno Nacionālo enciklopēdiju “Latvija” veidojuši arī LLU zinātnieki

Latvijas Valsts simtgadē izdota Nacionālā enciklopēdija “Latvija”. Tās sagatavošanā iesaistīti daudzi simti cilvēku, un viņu vidū ir arī izcili LLU zinātnieki, kuri ir dažādu tautsaimniecības nozaru eksperti. Turklāt enciklopēdijas rakstos par augstāko izglītību, zinātni un tautsaimniecības nozarēm akcentēta gan toreizējās Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas, gan tagadējās Latvijas Lauksaimniecības universitātes nozīme.

“Nacionālā enciklopēdija ir akadēmisks un vispārējs zināšanu resurss, kuras saturu veido lietpratēju sagatavoti šķirkļi jeb raksti.  Saprotot, ka nav iespējams vienā izdevumā vienmērīgi aptvert visas jomas un laikus, uzsvars likts uz mūsdienām. Tas ir koncentrēts stāsts par Latviju šī brīža laikabiedru acīm,” teikts enciklopēdijas ievadā.

Lai sagatavotu Nacionālo enciklopēdiju, vairāku gadu garumā tās izveidē tika iesaistīti Latvijas izcilākie zinātnieki un eksperti. Nacionālās enciklopēdijas padomē no LLU darbojās Tehniskās fakultātes profesors Kaspars Vārtukapteinis un Fundamentālās bibliotēkas direktore Ilona Dobelniece.

Savukārt nozaru redakcijas kolēģijā pārstāvēti visu LLU vēsturisko studiju un zinātnes virzienu izcili zinātnieki un fakultāšu vadītāji. Par lauksaimniecības nozari redkolēģijā ir atbildīga Dr.agr. Zinta Gaile, veterinārmedicīnas nozarē atbildīgais ir Dr.med.vet. Ilmārs Dūrītis, mežsaimniecības nozarē -Dr.silv. Dagnis Dubrovskis un pārtikas tehnoloģijas nozarē – Dr.sc.ing. Inga Ciproviča.

Universitāte Jelgavā un tās zinātnieki minēti dažādos enciklopēdijas rakstos – lauksaimniecības zinātnē, mežzinātnē, pārtikas zinātnē, veterinārmedicīnas zinātnē, inženierzinātnēs, ekonomikā, vadībzinātnēs un socioloģijā.

Vairāku enciklopēdijas rakstu autori ir LLU un tās zinātnisko institūtu zinātnieki: Sanita Zute “Lauksaimniecības zinātne”, Aigars Indriksons “Mežzinātne”, Daina Kārkliņa “Pārtikas zinātne”, Ilmārs Dūrītis “Veterinārmedicīnas zinātne”, Inga Ciproviča, Daina Kārkliņa “Pārtikas produktu un dzērienu ražošana”, Armands Vēveris “Lauksaimniecība” un Ziedonis Sarmulis “Mežsaimniecība”.

Turklāt toreizējā Latvijas Lauksaimniecības akadēmija (LLA) minēta ne tikai kā Latvijas vadošā augstākās izglītības un pētniecības iestāde lauksaimniecībā, mežzinātnē, pārtikas zinātnē un veterinārmedicīnā, bet arī kā vieta, kur pirmsākumi meklējami vadībzinātnei, jo 20. gs. 60. gados LLA toreizējā Agronomijas fakultāte bija pirmā Latvijā, kur uzņēma studentus lauksaimniecības ekonomikas un organizācijas specialitātē.

Nacionālā enciklopēdija “Latvija” ir pieejama grāmatnīcās, bet no 2018. gada 18. decembra tā būs lasāma elektroniski vietnē enciklopedija.lv. 

Pievienots 16/11/2018