Pārlekt uz galveno saturu

Veterinārmedicīnas fakultātes vadība uzticēta Kasparam Kovaļenko

Līdz ar līdzšinējā LLU Veterinārmedicīnas fakultātes (VMF) dekāna Ilmāra Dūrīša ievēlēšanu LR Saeimā, 16. novembrī noslēdzās viņa darbs dekāna amatā. Fakultātes dome un LLU vadība pēc I. Dūrīša ieteikuma šos amata pienākumus līdz studiju gada beigām uzticējusi veikt asociētajam profesoram Kasparam Kovaļenko. Viņš jau ir uzkrājis administratīvā darba pieredzi, vadot VMF Pārtikas un vides higiēnas institūtu. 

Šonedēļ Kaspars Kovaļenko sācis dekāna pienākumu pildīšanu un kā savu un fakultātes galveno prioritāti izvirzījis gatavošanos studiju programmas "Veterinārmedicīna" starptautiskajai akreditācijai, kas veiksmīgi sākta 2016. gadā iepriekšējā dekāna vadībā.

"Nākamais gads mums visiem ir liels izaicinājums – gan svētku svinēšanā, gan darbā -, jo 2019. gadā simtgadi svinēs veterinārmedicīnas augstākā izglītība Latvijā. Novembrī plānojam organizēt jubilejai veltītu trīs dienu starptautisku konferenci un absolventu salidojumu. Gada laikā būs arī citi jubilejas pasākumi. Toties oktobrī Latvijā atkārtoti ieradīsies Eiropas veterinārmedicīnas izglītības iestāžu asociācijas (EAEVE) komisija, lai vērtētu fakultātē veiktos uzlabojumus un atbilstību starptautiskajiem standartiem. 2017. gada pavasarī tā sniedza atzinumu, ka fakultāte ir ieguvusi nosacītu akreditāciju, ja tuvāko gadu laikā tiks īstenoti komisijas ieteikumi studiju organizēšanā. Mums vēl daudz darāmā līdz komisijas vizītei," tuvākos plānus ieskicē K. Kovaļenko.

Turklāt fakultāte turpinās darbu ārvalstu studentu piesaistē, kurus jaunais dekāns redz kā iespēju mācībspēkiem uzlabot savas kompetences un kļūt starptautiski konkurētspējīgiem.

"Latvijā esam vienīgā Veterinārmedicīnas fakultāte un mūsu misija ir daudz plašāka, nekā cilvēkiem parasti šķiet. Mēs esam atbildīgi gan par dzīvnieku ārstēšanu un veselību, gan sabiedrības veselību un drošu pārtiku. Tāpēc man ir prieks, kad medicīnas konferencēs arvien biežāk dzirdu vienotu izpratni par veselību. Mēs visi kopā strādājam, lai sabiedrība būtu vesela," stāsta K. Kovaļenko, skaidrojot veterinārmedicīnas nozīmi.

Pats izvēli par labu veterinārmedicīnai izdarījis pirms 15 gadiem, kad pēc Smiltenes tehnikuma absolvēšanas sācis studijas Jelgavā. Lai gan paralēli doktorantūras studijām, kuras beidzis 2013. gadā, sācis strādāt citur, izmantojis profesora Arņa Mugurēviča aicinājumu kļūt par asistentu studiju kursā "Anatomija" un vēlāk jau patstāvīgi pārņēmis studiju kursu par infekcijas slimībām. Šobrīd K. Kovaļenko atzīst, ka nekad nav nožēlojis savu studiju izvēli un ir īsts veterinārmedicīnas patriots.

Atbilstoši universitātē noteiktajai kārtībai līdz 2018./2019. studiju gada noslēgumam K. Kovaļenko būs dekāna pienākumu izpildītājs. Jauna fakultātes dekāna vēlēšanas, līdzīgi kā citu akadēmisko amatu vēlēšanas, tiks organizētas šī studiju gada noslēgumā.

Pievienots 23/11/2018