Pārlekt uz galveno saturu

LLU sācies ziemas izlaidumu laiks

Attēla autors: No LLU arhīva

Decembra vidū Latvijas Lauksaimniecības universitātē (LLU) norisinājās pirmais ziemas izlaidums, bet pārējo fakultāšu izlaidumi turpināsies līdz pat janvāra beigām. Kā pirmie savus diplomus 14. decembrī ieguva Veterinārmedicīnas fakultātes (VMF) maģistri. Savukārt 2019. gada janvāra otrajā pusē diplomus saņems LLU Vides un būvzinātņu fakultātes (VBF), Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes (ESAF), Tehniskās fakultātes (TF) un Meža fakultātes (MF) jaunie speciālisti.

18. janvārī plkst. 14.00 LLU Aulā ziemas izlaidumus turpinās Vides un būvzinātņu fakultātes (VBF) nepilna laika pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Būvniecība” jaunie speciālisti, kuri studijas uzsākuši pirms 3,5 gadiem, kā arī diplomu saņems pilna laika studiju programmas "Ainavu arhitektūra un plānošana" absolventi.

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Būvniecība” jaunie speciālisti iegūst būvdarbu vadītāja kvalifikāciju un savas studiju gaitas varēs turpināt otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā “Būvniecība”. Absolventi studiju laikā ir kļuvuši par atbildīgām un radošām personībām, tādējādi, sekmējot savu konkurētspēju mainīgos sociālekonomiskos apstākļos, kā arī prasmīgi spēj organizēt un vadīt būvdarbus vai ar būvniecību saistītus darbus.

Savukārt programmas "Ainavu arhitektūra un plānošana" absolventi aicināti turpināt maģistra studijas jau februārī.

Tehniskās fakultātes (TF) absolventu ziemas izlaidums norisināsies 25. janvārī plkst. 14.00 LLU Sudraba zālē. Tajā diplomu saņems nepilna laika pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmas “Profesionālās izglītības skolotājs" absolventi, kuri fakultātē ir īstenotā pedagoģijas studiju virziena pārstāvji.

Sagatavotajiem profesionālās izglītības skolotājiem pēc divarpus gadus ilgām studijām ir tiesības strādāt par profesionālās izglītības skolotājiem, metodiķiem, ārpusstundu darba organizatoriem skolās, interešu izglītības un tālākizglītības iestāžu speciālistiem. Šo studiju programmu bieži izvēlas kvalificēti kādas nozares speciālisti, kuri uzaicināti strādāt par skolotājiem profesionālās izglītības iestādēs un viņiem nepieciešama pedagoģiskā izglītība.

Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes (ESAF) studiju programmu absolventus suminās 25. janvārī plkst. 14.00 LLU Aulā. Izlaidumā diplomus saņems maģistra studiju programmu "Ekonomika", "Projektu vadība" un "Uzņēmējdarbības vadība" jaunie maģistri, kuru studiju laiks atkarībā no programmas ir pusotrs vai divarpus gadi. Diplomus saņems arī nepilna laika profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas “Komercdarbība un uzņēmuma vadība” un nepilna laika akadēmiskās studiju programmas "Ekonomika" jaunie speciālisti, kā arī nepilna laika 1. līmeņa studiju programmā "Komerczinības” absolventi, kuri studijās aizvadījuši divarpus gadus un ieguvuši uzņēmējdarbības speciālista kvalifikāciju.

Jaunie uzņēmējdarbības speciālisti studijās ieguvuši zināšanas un profesionālo pieredzi uzņēmējdarbībā, lai varētu strādāt saimnieciskās darbības sfērā, plānojot, administrējot, nodrošinot pakalpojumus, savstarpējās tiesības un pienākumus, veidot struktūrvienības. Savukārt maģistra programmu absolventi ir augsta profesionālā līmeņa speciālisti, kuri ir sagatavoti darbam privātās un valsts iestādēs, to vadīšanā un viņiem ir specifiskas zināšanas ekonomikā, sabiedrības pārvaldē un sabiedrisko procesu vadīšanā, projektu vadībā, uzņēmējdarbībā, resursu vadīšanā, zināšanu pārvaldībā, finanšu investīciju vadībā.

Savukārt ziemas izlaidumu sēriju šogad noslēgs Meža fakultātes (MF) profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas “Darba aizsardzība un drošība” absolventi. Viņus suminās 25. janvārī plkst. 16.00 LLU Sudraba zālē.

Jaunie speciālisti saņems profesionālo maģistru darba aizsardzībā un darba aizsardzības vecākā speciālista kvalifikācija. Studiju procesā absolventi ir sagatavoti kā augstas kvalifikācijas speciālisti zinātniskam, pedagoģiskam, kā arī profesionālam un vadošam darbam, kuri labi orientējas zinātniskajos pētījumos un ir kompetenti risināt jautājumus, kas saistīti ar darba vidi, darba aizsardzības un drošības problēmām. Kā arī prot profesionāli veikt darba vides iekšējo uzraudzību, izveidot, analizēt un pilnveidot darba aizsardzības sistēmu, pieņemt lēmumus darba aizsardzības sistēmas reorganizācijai.

2019. gada izlaidumi turpināsies jūnijā, kad diplomus saņems visu LLU īstenoto studiju programmu absolventi.

Pievienots 14/01/2019