Pārlekt uz galveno saturu

LLU rektore: Mūsu absolventi ir apliecinājums, ka LLU ir pagātne, tagadne un neapšaubāmi būs arī nākotne

19. decembrī uz svinīgo Konventu pulcējās LLU akadēmiskā saime, ārvalstu viesi un Jelgavas pilsētas un novada pašvaldību pārstāvji, lai atzīmētu universitātes un lauksaimniecības augstākās izglītības 155 gadu jubileju, kas ir LLU vēsturiskās saknes un sākums. Tāpat parasti decembra Konventā sveicam dažādu konkursu uzvarētājus, jaunos doktorus un zinātniekus, kuri ieguvuši goda nosaukumu “emeritus”. Taču šoreiz apsveicamo vidū bija arī divi ārvalstu zinātnieki un ilggadēji LLU sadarbības partneri, kuri atbilstoši LLU Senāta lēmumam ieguva Goda doktoru nosaukumus.

Tradicionāli Konventa sēdi ievadīja Konventa un Senāta priekšsēžu, LLU vadības un Jelgavas domes pārstāvju uzrunas, kuriem LLU 155 gadu jubilejā piepulcējās arī Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Ojārs Spārītis, vēstot par interesanto izglītības attīstības ceļu Latvijas teritorijā un iepazīstinot ar tā vēsturiskajiem lieciniekiem, kas vēl joprojām saglabājušies dažādu ēku un pieminekļu formā. Protams, šajā ceļā sava vieta, nebūt ne ceļa sākumā, iezīmēta arī LLU un lauksaimniecības augstākās izglītības sākumam Rīgas Politehniskajā institūtā. Turklāt vēl dziļākas saknes izglītības attīstībā dzinusi Jelgavas pilsēta, jo LLU šeit nav pirmā izglītības iestāde, kurā gūstamās zināšanas vērtējamas augstākās izglītības līmenī.

Savukārt LLU rektore Irina Pilvere akcentēja universitātes galveno darba rezultātu, kas izsakāms absolventu skaitā. Kopumā universitāti, kurai pirms tam ir bijuši dažādi nosaukumi un formas, 155 gadu laikā absolvējuši 58 534 absolventu. Mazākā daļa no viņiem par savu Alma mater kādreiz sauca  Rīgas Politehnisko institūtu, nedaudz vairāk absolventu līdz 1939. gadam par savas karjeras sākuma vietu uzskatīja Latvijas Universitāti, bet absolūts vairākums kā akadēmiski izglītoti cilvēki, nozaru profesionāļi un vadītāji ir veidojušies šeit – Jelgavā. Augstākais absolventu skaits universitātes vēsturē ir mūsdienās, kopš 1991. gada.

Savukārt Konventa un Senāta priekšsēži, uzrunājot klātesošos, pievērsās notikumiem, kas šogad norisinājušies universitātē, īpaši izceļot LLU nosaukuma maiņu angļu valodā.

“2018. gads nav izšūts mūsu karogā, bet saglabāsies LLU vēsturē kā mūsu identitātes apliecināšanas gads, jo mainījām savu nosaukumu angļu valodā uz “Latvia University of Life Sciences and Technologies” un visai pasaulei skaļi pateicām to, ko jau sen zinājām paši – esam lauksaimniecības universitāte ne vien šīs nozares šaurajā nozīmē, bet visplašākajā. Līdzīgi kā mainījusies lauksaimniecība 155 gados, mainījušies arī esam mēs, īstenojot studijas un zinātni trīs virzienos – biozinātnēs, inženierzinātnēs un sociālajās zinātnēs,” tā Konventa priekšsēde Irina Arhipova.

Turklāt rektore izteica pateicību LLU sadarbības partneriem – uzņēmējiem, valsts pārvaldes un pašvaldību pārstāvjiem, Latvijas un ārvalstu augstskolu profesoriem – par uzticību universitātei.

Daļa no ārvalstu – Lietuvas, Igaunijas, Somijas, Polijas, Krievija, Ukrainas, Gruzijas – kolēģiem bija ieradušies Latvijā, lai sveiktu LLU jubilejā un pirms svinīgās Konventa sēdes piedalījās ar svētku uzrunām LLU rektores Irinas Pilveres pieņemšanā Jelgavas pils Sudraba zālē.

Turklāt divi no viņiem – Varšavas Dzīvības zinātņu universitātes profesore Maria Parlinska un Helsinku Universitātes profesors Frederiks Lotrops Stodarts – tika sveikti ar LLU Goda doktora statusa iegūšanu. Abiem profesoriem ir ilggadēja sadarbība ar LLU, īstenojot kopīgus zinātniskos projektus, recenzējot zinātniskās publikācijas un promocijas darbus, kā arī sniedzot būtiskus priekšlikumus to uzlabošanā. Svinīgajā Konventa sēdē viņi saņēma Goda doktora diplomus un goda lentes.

Konventā arī tika sveikti profesora emeritus goda nosaukuma ieguvēji – Māra Urtāne un Viesturs Jansons no Vides un būvzinātņu fakultātes -, 14 jaunie doktori, kuri aizstāvējuši promocijas darbus 2017. gada nogalē un līdz 2018. gada oktobrim, jaunie zinātnieki, kuri ieguvuši Altum balvas un Jelgavas pilsētas apbalvojumus par izcilu maģistru darbu izstrādi, kā arī LLU studenti, kuri veicinājuši universitātes atpazīstamību publiskajā telpā.

Pievienots 20/12/2018