Pārlekt uz galveno saturu

Veterinārmedicīnas doktora grādu iegūst par aortas protēzes biointegrācijas pētījumiem

Attēla autors: No LLU arhīva

28. decembrī LLU Veterinārmedicīnas fakultātē promocijas darbu "Jauna veida austas kompozīta materiāla aortas protēzes biointegrācija suņa vēdera aortā" aizstāvēja Aija Mālniece un ieguva veterinārmedicīnas doktora zinātnisko grādu veterinārmedicīnas nozares ķirurģijas apakšnozarē.

Promocijas darba mērķis ir pārbaudīt Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU) izstrādātās jauna veida kompozīta poliestera un poliuretāna materiāla sintētiskās aortas protēzes biointegrācijas spējas suņu vēdera aortā.

„Sirds un asinsvadu slimības cilvēkiem ir vienas no biežāk diagnosticētajām slimībām, kas bieži saistās ar potenciālu priekšlaicīgas nāves iestāšanos. Pie šāda veida slimībām pieder arī vēdera aortas aneirisma (vēdera aorta lokāla lūmena palielināšanās par 50%). Aortas aneirismas sastopamība dažādās cilvēku populācijās ir 4.8% (Li et al., 2013). Tās plīšanas gadījumā līdz pat 75% gadījumu var iestāties nāve, nepagūstot uzsākt operatīvu ārstēšanu. Tādēļ medicīnā sevišķa uzmanība tiek fokusēta uz savlaicīgu aortas aneirismas diagnosticēšanu un ārstēšanu. Kā pamatmetode vēdera aortas aneirismas ārstēšanai joprojām tiek uzskatīta, aneirismas maisa ķirurģiska aizstāšana ar sintētiska materiāla protēzēm. Neskatoties uz ilggadīgo pieredzi sintētisko polimēru izmantošanā asinsvadu rekonstruktīvajā ķirurģijā, joprojām pēcoperācijas periodā tiek novērotas dažādas komplikācijas. Tās bieži saista ar protēzes un aortas sienu biomehānisko īpašību neatbilstību, neointīmas hiperplāzijas attīstību, protēzes deformāciju, infekciju un citām komplikācijām. Tādēļ joprojām pasaulē zinātnieki cenšas uzlabot jau esošās, kā arī izstrādāt jaunas, inovatīvas mākslīgās asinsvadu protēzes, ar mērķi maksimāli samazināt komplikāciju sastopamību pēc implantācijas periodā. Lai klīniskajā praksē veiksmīgi ieviestu jaunas asinsvadu protēzes, kurām būtu labākas reoloģiskās un imunoloģiskās īpašības, nepieciešama šo īpašību vispusīga un kompleksa izpēte in vivo, izmantojot eksperimentālos dzīvniekus. Šādai eksperimentālai pārbaudei nav alternatīvu metožu in vitro,” stāsta jaunā zinātniece A. Mālniece.

Promocijas darbā tika izpētīta aortas protēzes radītā ietekme uz suņu vispārējo veselības stāvokli pēc implantācijas periodā, noteikti suņu vēdera aortas un protēzes diametri un asins plūsmas ātrumi dažādos laika periodos pēc protēzes implantācijas, veikts eksplantēto protēžu makroskopisko novērtējums un protēzes sienas mikroskopisku audu elementu analīze, izanalizēta iekaisumu raksturojošu imūnhistoķīmisko marķieru ekspresijas intensitāte protēzes sienā, izvērtēta gludo muskuļšūnu aktivitāte un skābekļa nodrošinājums protēzes sienas audos, kā arī noskaidrotas iespējamās vēdera aortas protezēšanas komplikācijas.

Promocijas darba zinātniskais vadītājs: Latvijas Lauksaimniecības universitātes profesors emeritus, Dr. med. vet., Alberts Auzāns.

Ar promocijas darba rezultātiem var iepazīties LLU Fundamentālās bibliotēkas mājas lapā.

Promocijas darba izstrāde līdzfinansēta no Eiropas Savienības Sociālā Fonda projekta „Starpnozaru zinātniskās grupas izveidošana viedo tekstiliju jaunu funkcionālo īpašību attīstīšanai un integrēšanai inovatīvos izstrādājumos”, Vienošanās Nr. 2009/0198/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/148, (PVS ID 1372).

logo

 

Pievienots 02/01/2019