Pārlekt uz galveno saturu

LLU izsludina ziemas uzņemšanu ainavu arhitektūras maģistrantūrā un visās doktora studiju programmās

No 21. janvāra Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU) Jelgavā izsludina ziemas uzņemšanu profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmā “Ainavu arhitektūra un plānošana” un visās doktora studiju programmās. Kopumā LLU īsteno 60 studiju programmas, un lielākajā daļā no tām uzņemšana tiks organizēta 2019. gada vasarā, tostarp atkārtoti arī doktora studijās. Taču ainavu arhitektūras un plānošanas maģistrantūrā uzņemšana notiek tikai janvārī.

Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma “Ainavu arhitektūra un plānošana” paredzēta speciālistiem, kas vēlas uzsākt patstāvīgu praktisko darbību ainavu arhitektūras jomā, veicot ainavu, publisko un privāto ārtelpu labiekārtojuma un apstādījumu izpēti, analīzi, attīstības plānošanu, atjaunošanu un pārvaldīšanu.

Pēc studijām absolventi iegūst profesionālo maģistra grādu ainavu arhitektūrā un ainavu arhitekta kvalifikāciju. Ja pretendentam jau ir ainavu arhitekta kvalifikācija, tad studijas tiek organizētas 1 gadu, bet ja tās nav, tad studiju ilgums ir 2 gadi jeb 4 semestri. Interesentiem programmā pieejamas 17 valsts finansētas studiju vietas.

Pieteikšanās ainavu arhitektūras studijām no 21. janvāra līdz 3. februārim tiek organizēta elektroniski LLU Informatīvajā sistēmā, izmantojot savu lietotājkontu. Savukārt 4. februārī Vides un būvzinātņu fakultātē (Akadēmijas iela 19, Jelgava) no plkst. 9.00 līdz 16.00 notiek studiju līgumu slēgšana ar jaunajiem maģistrantiem, kuras laikā jāuzrāda dokumentu oriģināli, pieteikuma apliecinājums un maksājuma uzdevums par pieteikumu.

Vairāk informācijas par programmas saturu un studiju plāniem var iegūt LLU portālā, izmantojot saiti https://www.llu.lv/lv/studiju-programmas/58. Jautājumu gadījumā lūgums zvanīt LLU Studiju centram pa tālruni 20227755.

Savukārt pieteikties LLU doktora studiju programmās varēs no 21. janvāra līdz 25. janvārim. Uzņemšana notiks visās doktora studiju programmās: Agrārā un reģionālā ekonomika, Ainavu arhitektūra, Būvzinātne, Hidroinženierzinātne, Informācijas tehnoloģijas, Koksnes materiāli un tehnoloģijas, Lauksaimniecība, Lauksaimniecības inženierzinātne, Mežzinātne, Pārtikas zinātne, Pedagoģija, Veterinārmedicīna, Vides inženierzinātne.

Daļā programmu būs pieejamas arī valsts finansētas studiju vietas.

Pretendentam, pirms tam vienojoties ar zinātnisko vadītāju par promocijas darba tēmu, LLU Studiju centrā (Jelgavā, Lielajā ielā 2, Jelgavas pils 179.telpā no plkst.9.00-16.00) jāiesniedz vairāki dokumenti un jāuzrāda pieteikuma maksu apliecinošs maksājuma uzdevums. Vairāk informācijas par pieteikšanos doktora studiju programmām atrodama LLU portālā, izmantojot saiti https://www.llu.lv/lv/doktora-studiju-iespejas.

LLU – vieta, kur top veiksmīgas karjeras!

Pievienots 21/01/2019