Pārlekt uz galveno saturu

Izlaidumā sveic jaunās profesionālās izglītības skolotājas

25. janvārī LLU Jelgavas pils Sudraba zālē norisinājās tradīcijām bagātās "Mehu" fakultātes 71. Izlaidums, kurā augstākās izglītības diplomus ieguva 12 Tehniskās fakultātes (TF) pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas "Profesionālās izglītības skolotājs" absolventes. Lai gan jaunās skolotājas studēja nevis inženierzinātņu, bet pedagoģijas virziena programmā, arī viņas papildus diplomiem ieguva īpašo fakultātes nozīmīti, kas simbolizē piederību Mehu saimei.

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma „Profesionālās izglītības skolotājs” paredzēta profesionālās izglītības skolotājiem, metodiķiem, ārpusstundu darba organizatoriem skolās, interešu izglītības un tālākizglītības iestāžu speciālistiem, lai iegūtu zināšanas pedagoģijā, psiholoģijā, praktiskajā arodpedagoģijā, audzināšanas teorijās, didaktikā un izglītības programmu veidošanā.

Studiju ilgums programmā ir 2,5 gadi, līdz ar to studējošie, kas absolvē šo programmu, savu izlaidumu vienmēr svin ziemā. Kopumā kopš 2008. gada programmu absolvējuši 78 jaunie profesionālās izglītības skolotāji, kuriem piepulcējušies arī šī gada 12 absolventes.

Izlaidumā augstākās izglītības diplomus viņām izsniedza LLU studiju prorektors Aigars Laizāns un TF dekāns Ilmārs Dukulis.

"Katra no jums ir ieguvusi pie mums noteiktas zināšanas, prasmes un atziņas, kuras palīdzēs ne tikai izdzīvot, bet arī veicinās turpmākās karjeras izaugsmi. Oficiāli to apliecinās saņemtie diplomi un diplomu pielikumi. Šie dokumenti dod jums tiesības pilntiesīgi pretendēt uz tālāko izglītošanos vai darbu ne tikai Latvijā, tomēr visvairāk jūsu zināšanas un enerģija pašlaik ir vajadzīgas šeit, tāpēc aicinu jūs veidot savu karjeru Latvijā," tā izlaidumā, sveicot absolventes, teica I. Dukulis.

Savukārt studiju prorektors Aigars Laizāns atzina, ka absolventes izvēlējušās ļoti nozīmīgu profesiju izglītības sistēmā, kurā ir daudz izaicinājumu. Lielākais no tiem – spēt motivēt jauniešus mācīties un apgūt dažādas praktiskās prasmes laikā, kad ne vien profesionālā, bet arī ikdienas vide kļūst arvien digitalizēta un jaunieši dod priekšroku tehnoloģiju lietošanai.

"Jūsu rokās ir bērnu un jauniešu prasmes un vēlme darīt praktiskas lietas. Digitālā pasaule mūs iedzen mazos ekrānos un ir aizgājusi dīvainā virzienā, jo jauniešiem pazūd prasmes un vēlme kaut ko darīt. Ceru, ka mūsu mācībspēki jums ir iedevuši patiku mācīties un jūs to nodosiet tālāk saviem skolēniem, kā arī pašas, iespējams, atgriezīsieties universitātē," aicināja A. Laizāns.

Kā ierasts, lielāko absolventu izlaidumu Mehu saime svinēs vasarā, kad studijas beigs inženierzinātņu, enerģētikas un pedagoģijas programmu absolventi.

Pievienots 26/01/2019