Pārlekt uz galveno saturu

Izsludināta pieteikšanās vairākām LLU Attīstības fonda stipendijām

Attēla autors: No LLU arhīva

Lai veicinātu studējošo izaugsmes un pilnveides iespējas, Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) studenti aicināti izmantot iespēju un pieteikties kādā no LLU Attīstības fonda izsludinātajām stipendijām – Kazimira Špoģa, LLU Studējošo pašpārvaldes, Kārļa Ulmaņa un Jāņa Čakstes.

Kazimira Spoģa stipendija LLU Attīstības fondā dibināta 2011. gada 1. martā un tai pieteikties var LLU pilna laika un nepilna laika doktora studiju programmas Agrārā un reģionālā ekonomika beidzēji, kas sekmīgi aizstāvējuši Agrārās un reģionālās ekonomikas Promocijas padomē promocijas darbu, atbilstoši Agrārās ekonomikas apakšnozarei. Stipendijai var pretendēt ne vēlāk kā trīs gadus pēc doktora grāda iegūšanas. Stipendijas apmērs nepārsniedz 400 EUR un pieteikšanās norisinās līdz 22. februārim.

LLU Studējošo pašpārvaldes stipendija LLU Attīstības fondā dibināta 2018. gada 20. novembrī un tās mērķis ir finansiāli atbalstīt Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) pilna laika studējošos, lai veicinātu aktivitāti universitātē un ārpus tās, ka arī atbalstīt sociāli neaizsargātos studentus. Stipendijas apmērs tiek piešķirts studentu viesnīcu apmaksai un nepārsniedz 200 EUR semestrī. Pieteikšanās norisinās līdz 27. februārim.

Pieteikšanās Kārļa Ulmaņa stipendijai norisinās līdz 29. martam. Stipendijai var pieteikties visu fakultāšu sekmīgie, valsts budžeta finansētie studenti un maģistranti, kuri ir uzrakstījuši pētniecības darbu par izsludinātajiem tematiem, ir iesaistījušies LLU sabiedriskajās aktivitātēs, kā arī ir darba pieredze kādā zemnieku organizācijā/saimniecībā (vēlama). Stipendijai nevar pieteikties pēdējā kursa studenti un maģistranti. Stipendijas apmērs 190 EUR.

Savukārt Jāņa Čakstes stipendijai var pretendēt sekmīgs pilna laika pamatstudiju vai maģistra studiju studējošais (nevar pretendēt pēdējo kursu studējošie), kurš uzrakstījis pētniecisko darbu par kādu no LLU Attīstības fonda un muzeja „Auči” izsludinātajām tēmām vai arī paša personīgi izraudzīto tematu. Pētījums jāveic patstāvīgi, no studijām brīvajā laikā. Pieteikšanās pavasara semestrī līdz 30. aprīlim, stipendijas apmērs 200 EUR.

Lai pieteiktos stipendijai, reflektantam jāpiesakās elektroniski, sadaļā E-studijas.

Jautājumu gadījumā par LLU Attīstības fonda stipendijām lūgums sazināties ar Studiju centra galveno speciālisti Arnitu Lejavu-Lemberi pa e-pastu: arnita.lejava@llu.lv.

Detalizēta informācija par stipendijām LLU mājaslapā.

Pievienots 13/02/2019