Pārlekt uz galveno saturu

Sveikti LLU zinātnieki – Latvijas 2018. gada sasniegumu zinātnē autori

8. februārī Latvijas Zinātņu akadēmijā (LZA) notika “Gada balvas zinātnē – 2018” apbalvošanas ceremonija, kurā tika sumināti  12 nozīmīgāko sasniegumu Latvijas zinātnē 2018. gadā autori. Viņu vidū – divos apjomīgos pētījumos teorētiskajā un lietišķajā zinātnē piedalījušies arī LLU zinātnieki.  

Par sasniegumu teorētiskajā zinātnē LZA nosaukusi zinātnieku grupas kopdarbu “Mūsdienu ekonomikas un sabiedrības kompleksa izpēte un instrumenti viedās ekonomikas un sabiedrības attīstīšanai Latvijā”, kura izstrādē piedalījušies zinātnieki no LLU un citām Latvijas zinātniskajām institūcijām.

Šī zinātniskā sasnieguma rezultāti apkopoti monogrāfijā “Simtam pāri. Viedā Latvija”. Monogrāfijas galvenā redaktore ir EKOSOC-LV vadītāja LZA akadēmiķe Baiba Rivža, zinātniskā redaktore Dr.oec. Elita Jermolajeva, atbildīgā redaktore Ausma Mukāne.

Monogrāfija ietver valsts pētījumu programmas EKOSOC-LV (2014–2018) 10 projektos veikto pētījumu par jaunām pieejām zināšanu sabiedrības (ekonomiskais, telpiskais – lauku un reģionu, sabiedriskais, tiesiskais aspekts) veidošanā rezultātu apkopojumu, kurā ir plaši secinājumi un ieteikumi par nepieciešamajām pārmaiņām kompleksi izpētītajā pašreizējā situācijā, instrumenti to veikšanai, t.sk. novadu viedās attīstības indekss, Saeimas debašu korpuss, vadlīnijas ekosistēmas ilgtspējai, modelis darbinieku līdzdalībai uzņēmuma kapitālā, metodika sociālās inovācijas attīstībai. To papildina ekspertu viedokļi, viedo procesu labās prakses piemēri, attīstības scenāriji, kā Latvijai nebūt lētā darbaspēka zemei. Sniegtā kopaina nozīmīga informācijas sadrumstalotības apstākļos, izmantojama lēmumu pieņemšanā, studijās, pētījumos.

Savukārt kā sasniegums lietišķajā zinātnē nosaukts LLU Veterinārmedicīnas fakultātes un Dārzkopības institūta kolēģu kopdarbs “Ar zinātniskiem pētījumiem pamatota smiltsērkšķu ekstraktu izstrāde jaunlopu veselības uzlabošanai”.  Pētījumā piedalījušies LZA korespondētājlocekle Dr.sc.ing. Dalija Segliņa, Dr.sc.ing. Pawel Gornas, Dr.sc.ing. Vitalijs Radenkovs, Dr.med.vet. Laima Liepa, Dr.med.vet. Ilmārs Dūrītis, Dr.med.vet. Inga Pigiņka-Vjačeslavova, Mg.med.vet. Evita Zolnere.

Smiltsērkšķu audzēšanas un pārstrādes blakusprodukti (dzinumi ar lapām, spiedpaliekas) satur bioloģiski aktīvus savienojumus, tos saturošie ekstrakti pozitīvi ietekmē jaundzimušo teļu imunitāti, turpmāko dzīvnieku augšanu un produktivitāti. Iegūtie klīnisko pētījumu rezultāti ir ieguldījums jaunu, dabīgu barības piedevu ražošanā ar iespēju mazināt antibiotiku lietošanu, kas svarīgi bioloģiskajās saimniecībās.

Kā informē LZA, zinātnes sasniegumu un nozīmīgāko notikumu Latvijas zinātnes dzīvē izvērtēšanu Latvijas Zinātņu akadēmija uzsāka 2002. gadā. Par LZA organizētā zinātnes sasniegumu konkursa popularitāti Latvijas zinātniski pētniecisko institūciju vidē liecina pakāpeniski pieaugošais konkursa dalībnieku skaits. Šogad LZA zinātnes sasniegumu konkursam tika iesniegts 51 pieteikums. Turklāt LLU zinātnieku darbs tiek augsti novērtēts jau vairākus gadus pēc kārtas.

Foto redzami abu pētījumu autoru kolektīvu pārstāvji no LLU. 

Pievienots 11/02/2019