Pārlekt uz galveno saturu

LLU piedāvā apmeklēt profesionālās pilnveides kursus darba aizsardzībā

No 12. aprīļa līdz 11. maijam LLU Meža fakultātē tiks īstenota profesionālās pilnveides programma “Darba aizsardzība un drošība” (60h apjomā). Universitātes mācībspēku vadībā būs iespēja gūt zināšanas un kompetences, lai varētu strādāt kā darba aizsardzības speciālists vai darba aizsardzības koordinators uzņēmumā, kas no darba vides risku viedokļa nav uzskatāma par bīstamu. Sekmīgi nokārtojot noslēguma pārbaudījumu, tiks izsniegta Izglītības un zinātnes ministrijas apliecība par profesionālās pilnveides izglītības programmas apguvi.

“Mūsu mācībspēki iepazīstinās ar darba aizsardzības pamatprasībām, iemācīs apzināt un vērtēt veselībai kaitīgos darba vides riskus, paskaidros obligāto veselības pārbaužu nozīmi un šo pārbaužu dokumentācijas sagatavošanas kārtību, demonstrēs individuālos aizsardzības līdzekļus un drošības zīmes, stāstīs par darba tiesisko attiecību nodibināšanas un pārtraukšanas kārtību, kā arī par ugunsdrošības un elektrodrošības pamatprasībām un demonstrēs pirmās palīdzības paņēmienus. Praksē kursu dalībniekiem būs jāveic darba vides novērtējums un jāizstrādā darba aizsardzības dokumenti,” stāsta LLU Meža fakultātes pārstāve Jeļena Rūba.

Mācību norise paredzēta piektdienās un sestdienās - 12., 13., 26., 27. aprīlī un 11. maijā no plkst. 8.30 līdz 17.15. Savukārt 11. maijā plānots eksāmens.

Mācības notiks Jelgavā, LLU Meža fakultātē, Akadēmijas ielā 11. 

Plašāka informācija par kursiem atrodama LLU Meža fakultātes mājaslapas (www.mf.llu.lv) sadaļā “Studijas - Meža zinātnes un tālākizglītības centrs”.

Pieteikšanās līdz 5. aprīlim: jelena.ruba@llu.lv vai pa tālr. 20351600.

Pievienots 29/03/2019