Pārlekt uz galveno saturu

Konference: Līdzsvarotas lauksaimniecības nākotne atkarīga no sadarbības

21. februārī LLU Jelgavas pilī ikgadējās konferences „Līdzsvarota lauksaimniecība” ietvaros pulcējās lauksaimniecības nozares zinātnieki, studenti, sabiedrisko organizāciju un uzņēmēju pārstāvji, lai kopīgi diskutētu par aktualitātēm zinātniskajos pētījumos un arī pārrunātu lauksaimniecības politikas virzību. Konferenci organizēja LLU Lauksaimniecības fakultāte (LF) sadarbībā ar virkni partneriem un to finansiāli atbalstīja uzņēmums “Scandagra”.

Konferences plenārsēdē uzstājās 8 referenti. Viņu vidū gan zinātnieki, gan studenti un sabiedrisko organizāciju pārstāvji, atklājot galvenās aktualitātes katrā no iesaistītajām jomām – zinātnē, studiju organizēšanā un lauksaimniecības politikas veidošanā. Būtisks aspekts, kas tika analizēts vairākumā ziņojumu, bija nozares nākotnes izaicinājumi.

„Lauksaimniecība nav tikai pētniecība, ražošana vai izglītība. Tā ir procesu mijiedarbība starp ražošanu, pētniecību un izglītību, ko Lauksaimniecības fakultāte arī cenšas īstenot, uzsākot arvien jaunas sadarbības ar nozares uzņēmumiem,” konferences plenārsēdē informēja fakultātes dekāne Zinta Gaile.

Savukārt Zemnieku Saeimas valdes priekšsēdētāja vietniece Maira Dzelzskalēja – Burmistre, analizējot gaidāmās izmaiņas Eiropas Savienības Kopējā lauksaimniecības politikā, atzina pētniecības un ražošanas ciešo saikni. Kā sabiedriskās organizācijas pārstāve viņa akcentēja nepieciešamību pēc ilggadīgiem lauksaimniecības pētījumu rezultātiem, lai Latvijai būtu iespējams argumentēti aizstāvēt viedokli Eiropas Savienības institūcijās un ietekmēt plānoto politikas dokumentu izmaiņas, kurās sabiedrības spiediena rezultātā nav līdzsvara starp vides aizsardzības prasībām un ražošanas attīstību.  

Detalizētu analīzi par vides pasākumu īstenošanu Lauku programmas ietvaros sniedza LLU Agroresursu un ekonomikas institūta pētnieks Pēteris Lakovskis, tādējādi dodot ieskatu esošajā plānošanas perioda līdz 2020. gadam prioritātēs.

Par 2019. gada aktualitātēm zinātnē un augstākajā izglītībā informēja Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķe Baiba Rivža, bet Informācijas tehnoloģiju fakultātes dekāns Gatis Vītols aicināja uz lauksaimniecības zinātni skatīties no starpdisciplināras pieejas viedokļa un daudz tālākā attīstības periodā. Viņš skaidroja, kā modernās tehnoloģijas arvien vairāk izmainīs lauksaimniecību un kuras no tām jau tuvākajos gados mainīs ražošanu.

Turklāt LF jaunizveidotā Dzīvnieku zinātņu institūta vadītāja Diāna Ruska atklāja, kādos pētnieciskajos virzienos specializējušies dzīvnieku zinātņu pārstāvji un aicināja uz kopīgu sadarbību, lai veicinātu ražošanas attīstību pieaugošo vides pasākumu ietvaros.

Konferences sākumā klātesošos uzrunāja Latvijas Agronomu biedrības prezidente Agrita Bite un LF studente, Agronomu biedrības stipendiāte Katrīne Grickeviča.

Konferences tematiskajās sekcijās zinātnieki stāstīja par jaunākajiem atklājumiem laukkopībā – gan saistībā ar slāpekļa lietošanu un emisijām, gan laukaugu audzēšanu. Tāpat arī konferences dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar pētījumu rezultātiem dārzkopībā un lopkopībā. Dažādās sekcijās kopumā tika nolasīti 35 ziņojumi, bet par 24 pētījumiem izveidoti stenda referāti jeb posteri.

Pievienots 23/02/2019