Pārlekt uz galveno saturu

Lepojamies! Profesorei Zintai Gailei piešķirs Atzinības krustu

Attēla autors: No LLU arhīva

8. aprīlī Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis un Ordeņu kapituls nolēma par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā piešķirt Atzinības krusta IV šķiru un iecelt par ordeņa virsnieku LLU Lauksaimniecības fakultātes dekāni, Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājlocekli, Dr.agr. Zintu Gaili. Augstais apbalvojums par ieguldījumu lauksaimniecības nozares attīstībā profesorei tiks piešķirts 3. maijā Rīgas pilī, kad sveiks visus valsts augstākos apbalvojumus ieguvušos.

Profesores Zintas Gailes darbība toreizējā Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā aizsākās 1976. gadā, kad viņa sāka studijas Agronomijas fakultātē un vēlāk jau ieguva diplomētas agronomes kvalifikāciju. Pēc absolvēšanas viņa savas profesionālās gaitas sāka kā agronome Mācību un pētījumu saimniecībā “Vecauce”, kur pēc tam kļuva arī direktore vietniece zinātniskajā darbā. 1998. gadā Zinta Gaile ieguva Lauksaimniecības zinātņu doktora grādu un paralēli sāka darbu kā LLU docente. Kopš 2007. gada viņa ir profesore, bet 2010. gada – Lauksaimniecības fakultātes dekāne.

Profesore ir izcila pedagoģe, ievērojama starptautiski pazīstama zinātniece, turklāt spējusi pedagoģisko un zinātnisko darbību apvienot ar administratīvo darbu, nodrošinot fakultātes izaugsmi un fakultātes kolektīva saliedēšanu kopēju mērķu sasniegšanai. Viņas zinātniskā darbība ir saistīta ar pētījumiem augkopībā, augu selekcijā un bioenerģētikā. Tiek pētīta gan kukurūzas produktivitāte un lopbarības kvalitāte, gan ziemas rapša, dažādu labību, kartupeļu un lauka pupu piemērotība dažādiem izmantošanas veidiem. Īstenoto pētījumu rezultāti apkopoti 288 publikācijās, no kurām 42 ir indeksētas starptautiskajās datubāzēs. Tāpat Z. Gaile ir autore un līdzautore vairākām grāmatām, un viņas pētījumiem ir arī praktiskā nozīme, ko novērtē ražotāji. Viņa ir iecienīta lektore rapša un graudaugu audzētāju semināros, bet īpaši lauka dienās, kas tiek organizētas Vecaucē.

Savukārt studenti vienmēr atzinīgi novērtē profesores dziļās teorētiskās un praktiskās zināšanas, labās oratora prasmes, atsaucību, bet vienlaicīgi arī stingrību, vēloties pēc iespējas vispusīgāk sagatavot jaunos speciālistus.

Par ieguldījumu zinātnē, pedagoģiskajā darbā un lauksaimniecības nozares attīstībā profesore jau ir apbalvota ar vairākiem augstiem valsts apbalvojumiem un nozares atzinībām, iegūstot Latvijas Agronomu biedrības ceļojošo balvu “Zelta vārpa”, Jāņa Berga vārdisko balvu agronomijas zinātnē un Jāņa Lielmaņa prēmiju.

Pievienots 29/04/2019