Pārlekt uz galveno saturu

LLU norisināsies starptautiskas konferences sociālajās un izglītības zinātnēs

No 9. līdz 11. maijam LLU Jelgavā pulcēs Latvijas un ārvalstu zinātniekus, nozaru speciālistus un politikas veidotājus, kuri dalīsies jaunākajās pētījumu atziņās un diskutēs par turpmāk veicamajām aktivitātēm ekonomikā, sabiedrības un personības attīstībā un izglītībā.

Šajās dienās paralēli norisināsies divas starptautiskas konferences – 20. Starptautiskā konference “Economic science for rural development”, kuras darbs tematiskajās sekcijās sāksies 9. maijā plkst. 14.00 Jelgavas pilī, un 12. Starptautiskā konference “Rural environment. Education. Personality” (REEP), kuras darbs sāksies 10. maijā plkst. 11.15 LLU Tehniskajā fakultātē.

Abas konferences ievadīs plenārsēde 9. maijā LLU Aulā “Bioeconomy and rural development”, kas sāksies plkst. 10.00 un kuru aicināts apmeklēt ikviens interesents. Tajā ar ziņojumiem uzstāsies gan zinātnieki, gan politikas veidotāji. Plenārsēdē tiks diskutēts par nākotnes nodarbinātības izaicinājumiem ceturtās industriālās revolūcijas kontekstā, ilgtspējīgas attīstības īstenošanas rīcības plānu, bioekonomiku un ilgtspējīgu resursu pārvaldību. Viedokļos dalīsies pārstāvji no Latvijas un kolēģi no Dānijas, Norvēģijas un Lietuvas.

Savukārt Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātē konferences aktivitātes tiek organizētas Starptautiskās nedēļas ietvaros. Paralēli norisinās arī ārvalstu profesoru vieslekcijas, kas tiek organizētas studējošajiem, lai dotu iespēju topošajiem ekonomikas, vadības un socioloģijas speciālistiem iepazīties ar citu valstu pieredzi un starptautisku pētījumu rezultātiem.

Jau vairākus gadus maijs LLU ir starptautisku konferenču organizēšanas laiks, kad universitātē viesojas pārsimts ārvalstu zinātnieku un kolēģu no Latvijas augstākās izglītības un zinātniskajiem institūtiem un ziņo par jaunākajiem savu nozaru pētījumiem. Turklāt izdotie konferenču rakstu krājumi tiek indeksēti starptautiski atzītās zinātnisko rakstu datubāzēs, kas nodrošina plašāku pētījumu publicitāti un zinātnieku atpazīstamību pasaulē. Aizvadītajās nedēļās Jelgavā norisinājušās vairākas starptautiskas konferences, bet turpmākajās nedēļās vēl gaidāmas konferences lauku attīstībā un inženierzinātnēs.

Pievienots 05/05/2019