Pārlekt uz galveno saturu

LLU sāk jaunu studiju programmu izveidi ārvalstu studentiem

Turpmāko gadu laikā LLU plāno izveidot četras jaunas studiju programmas ilgtspējīgā lauksaimniecībā, ilgtspējīgā mežsaimniecībā, biosistēmu inženierijā un vides inženierijā. Programmas paredzēts īstenot angļu valodā, dodot iespēju ārvalstu studentiem iegūt augstāko izglītību Latvijā un specializēties studiju virzienos, kas līdz šim LLU un Latvijā īstenoti tikai latviešu valodā.  Šīs aktivitātes būs būtisks solis universitātes starptautiskās studiju un pētniecības vides pilnveidē.

Šobrīd LLU kā viena no vadošajām dzīvības zinātņu un tehnoloģiju universitātēm Baltijas valstīs īsteno 61 aktīvu programmu latviešu valodā, no kurām 27 programmās studijas tiek piedāvātas arī angļu valodā. Pirmie ārvalstu studenti LLU tika uzņemti 2015./2016. studiju gadā un, jau uzsākot 2018./2019. studiju gadu, LLU studēja 64 ārvalstu studenti. Lielākā daļa no studējošajiem ir veterinārmedicīnā, pārtikas zinātnē, uzņēmējdarbības vadībā un informācijas tehnoloģijās.

Lai gan studijas lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un inženierzinātnē ir tradīcijām bagātākās Jelgavā, tās ārvalstu studentiem netiek piedāvātas, jo esošās programmas cieši saistītas ar Latvijas reģionālo specifiku un noteiktajiem profesiju standartiem. Taču izvērtējot augstākās izglītības tirgus piedāvājumu un analizējot ārvalstu studentu, kuri pārstāv Latvijai neraksturīgās dabas un vides reģionus, pieprasījumu, universitātes mācībspēki sākuši darbu ar jaunu studiju programmu izstrādi, veidojot studiju plānus un kursus arī šajos studiju virzienos: akadēmiskā bakalaura studiju programmām “Ilgtspējīga lauksaimniecība”, “Ilgtspējīga mežsaimniecība”, “Biosistēmu inženierija” un doktora studiju programmai “Vides inženierija”.

Jaunveidojamās akadēmiskā bakalaura studiju programmas tiks veidotas vispārējās nozares raksturīgās informācijas apguvei, savukārt doktora studiju programma būs starpdisciplināra un apvienos vairākus zinātņu virzienus. Tādējādi jaunais studiju piedāvājums, kas tiks akreditēts līdz 2023. gadam, būs pieejams plašam interesentu lokam no dažādu reģionu valstīm, turklāt to īstenos kompetenti mācībspēki, kuriem jau ir sadarbības pieredze ar ārvalstu studentiem un zinātniekiem.

Jauno programmu izstrāde sākta no Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta “LLU studiju programmu konsolidācija un jaunu programmu izstrāde” (8.2.1.0/18/A/007) ietvaros. Projekta mērķis ir mazināt LLU studiju programmu fragmentāciju un izveidot četras jaunas studiju programmas Eiropas Savienības valodās, stiprinot resursu koplietošanu. Tā kopējais finansējums ir EUR 396 114,66, no kuriem EUR 336 697,46 ir Eiropas Sociālā fonda finansējums. Projekta darbības laikā no 2019. gada 1. maija līdz 2023. gada 30. novembrim paralēli jaunu programmu izveidei un licencēšanai plānots slēgt 18 studiju programmas, lai mazinātu studiju programmu sadrumstalotību, akreditēt studiju virzienus, kuros būs licenzētas jaunizveidotās studiju programmas, aprobēt jaunizveidotās studiju programmas un piedalīties starptautiskajās izglītības izstādēs, lai veicinātu potenciālo ārvalstu studentu piesaisti.

Pievienots 21/05/2019