Pārlekt uz galveno saturu

LLU sāksies vasaras izlaidumu laiks

No 18.  līdz 27. jūnijam LLU norisināsies visu astoņu fakultāšu izlaidumi, kuros šogad plānots izsniegt diplomus par iegūtu augstāko izglītību vairāk kā 600 jaunajiem bakalauriem un maģistriem. Kā ierasts, izlaidumi norisināsies LLU Aulā Jelgavas pilī (Lielā iela 2, Jelgava) un tos aicināti apmeklēt visi, kuri vēlas sveikt 2019. gada absolventus.

Kā pirmie vasaras izlaidumu sēriju 18. jūnijā plkst. 14.00 atklās Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes absolventi. Diplomus saņems pamatstudiju programmās “Ekonomika”, “Komercdarbība un uzņēmumu vadība”, “Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija” un augstākā līmeņa studiju programmās “Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija”, “Ekonomika”, “Uzņēmējdarbības vadība” un “Projektu vadība” studējošie. Divas fakultātes studentes saņems diplomu ar izcilību.

19. jūnijā izlaidumi norisināsies divu fakultāšu absolventiem: plkst. 11.00 diplomus saņems Vides un būvzinātņu fakultātes absolventi, kuri studējuši pamatstudiju programmās “Būvniecība”, “Būvniecība” (1. līmeņa studiju programma un 2. līmeņa programma), “Zemes ierīcība un mērniecība”, “Vide un ūdenssaimniecība” un augstākā līmeņa studiju programmās “Būvniecība”, “Vides, ūdens un zemes inženierzinātnes”.

Savukārt plkst. 15.00 izlaidums norisināsies Informācijas tehnoloģiju fakultātes absolventiem, kuri studējuši pamatstudiju programmās “Datorvadība un datorzinātne”, “Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai” un augstākā līmeņa studiju programmā “Informācijas tehnoloģijas”. Divas fakultātes studentes saņems diplomu ar izcilību.

Arī 20. jūnijā izlaidumi norisināsies divu fakultāšu absolventiem: plkst. 11.00 diplomus saņems Pārtikas tehnoloģijas fakultātes absolventi, kuri studējuši pamatstudiju programmās “Pārtikas kvalitāte un inovācijas”, “Pārtikas produktu tehnoloģija”, “Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība” un augstākā līmeņa studiju programmās “Pārtikas zinātne” un “Uzturzinātne” (starpaugstskolu programma, kuras absolventiem izlaidums būs Latvijas Universitātē 14. jūnijā).

Šajā pašā dienā plkst. 15.00 izlaidums būs Meža fakultātes absolventiem, kuri studējuši pamatstudiju programmās “Mežzinātne”, “Mežinženieris”, “Kokapstrāde” un augstākā līmeņa studiju programmās “Mežzinātne” un “Koksnes materiāli un tehnoloģija”.

Savukārt 21. jūnijā izlaidumi arī norisināsies divām fakultātēm: plkst. 11.00 diplomus saņems Tehniskās fakultātes absolventi, kuri studējuši pamatstudiju programmās “Tehniskais eksperts”(1. līmeņa studiju programma), “Lauksaimniecības inženierzinātne”, “Lietišķā enerģētika”, “Mašīnu projektēšana un ražošana”, “Mājas vide izglītībā” un augstākā līmeņa studiju programmās “Lauksaimniecības inženierzinātne”, “Pedagoģija” un “Karjeras konsultants”.

Turpretim plkst. 15.00 izlaidumu svinēs Lauksaimniecības fakultātes absolventi, kuri studējuši pamatstudiju programmas “Lauksaimniecība” kādā no četriem specializācijas virzieniem un augstākā līmeņa studiju programmā “Lauksaimniecība”.

Izlaidumu sēriju pēc Jāņiem 27. jūnijā plkst. 14.00 noslēgs Veterinārmedicīnas fakultātes absolventi, kuri studējuši studiju programmā “Veterinārmedicīna”.

LLU izlaidumi norisinās divas reizes gadā, pēc katra studiju semestra, taču viskuplākie ir tieši vasaras izlaidumi jūnijā, kad ir studiju gada noslēgums. Izlaidumi atšķiras ar katras fakultātes īpašajām tradīcijām, par kurām studējošos informē viņu fakultātē, un izlaidumos ierasti piedalās ne vien absolventi un universitātes mācībspēki, bet arī absolventu ģimenes un draugi, kuriem ir iespēja sveikt jaunos speciālistus svinīgā pasākuma laikā un baudīt tā norisi. Parasti svinīgā ceremonija ilgst no 1 līdz 2 stundām, kurai seko fotografēšanās vēsturiskajā Jelgavas pils pagalmā.

Tradicionāli visu LLU fakultāšu studenti, kuri ieguvuši bakalaura vai maģistra grādu, izlaidumos tērpjas mantijās un cepurēs, savukārt augstākā līmeņa studiju absolventi (maģistri) izmanto fakultātes krāsām atbilstošas šalles. Pirmā līmeņa studiju programmu absolventiem nav vienota akadēmiskā tērpa un viņi izmanto formālu, svinīgiem pasākumiem atbilstošu apģērbu.

Plānots, ka kopumā 2019. gadā LLU absolvēs 721 pamatstudiju un augstākā līmeņa studiju absolvents, jo 118 absolventi jau tika sveikti šī gada ziemas izlaidumos.

Noderīga informācija izlaiduma viesiem:

Viesu ērtībām aiz Jelgavas pils pieejams plašs bezmaksas auto stāvlaukums, kurā izlaiduma dienās satiksmi palīdz regulēt LLU darbinieki. Viņi palīdzēs un paskaidros, kur novietot auto, ja gadījumā stāvlaukumā vairs nebūs brīvu vietu.

LLU Aula, kurā norisinās visi izlaidumi, atrodas pils Dienvidu spārna 2. stāvā. Lai tajā nokļūtu, lūgums sekot norādēm pils pagalmā. Savukārt viesiem ar kustību traucējumiem ir pieejams lifts, kurš ir pieejams no pagalma (detalizētu atrašanās vietu norāda shēmas pie ēkas). Ar tā palīdzību iespējams nokļūt Aulas foajē, nospiežot 2. stāva pogu.

Absolventu sveikšana izlaiduma laikā tiek organizēta pa grupām, kad diplomi izsniegti vairākiem absolventiem. Izlaiduma viesi aicināti sveikt savus absolventus pēc izlaiduma vadītāja aicinājuma.

Lai gan LLU Aulā ir vairāk kā 400 sēdvietu, dažu fakultāšu izlaidumos, kuros ir vairāk kā 100 absolventu, visiem viesiem nepietiek sēdvietu. Taču pirms Aulas ir plašs foajē, ko var izmantot atpūtai un uzgaidīšanai un kurā tiks nodrošināta izlaiduma atskaņošana. Īpaši noderīgi tas ir vecākiem ar maziem bērniem, kuriem izlaiduma norise ir par garu un gribas izkustēties.

Parasti izlaidumu laiks ir vasarīgi karsts un, lai gan LLU Aula tiek vēdināta, brīdinām, ka izlaiduma laikā, kad tajā uzturas daudz cilvēku, tajā var kļūt pārāk silti. Lūgums katram rūpēties par savu veselību un nodrošināties ar dzeramo ūdeni, ja tāds ir nepieciešams.

Pievienots 14/06/2019