Pārlekt uz galveno saturu

Iegūst doktora grādu par transformatīvās mācīšanās izpēti uzņēmējdarbības vadības studijās

17. jūnijā LLU Tehniskajā fakultātē promocijas darbu "Transformatīvā mācīšanās profesionālās angļu valodas kompetences attīstībai uzņēmējdarbības vadības studijās" aizstāvēja Tatjana Šinkus un ieguva pedagoģijas doktora grādu.

Promocijas darba mērķis ir pamatot uzņēmēju profesionālās angļu valodas kompetences un transformatīvās mācīšanās attīstību, izstrādājot transformatīvo gadījuma izpētes modeli un profesionālas angļu valodas kompetences modeli, un īstenot tos profesionālās angļu valodas studiju kursā.

“Mūsdienu strauji mainīgās pasaules augstās prasības mudina augstskolas absolventus pārspēt teorētisko pamata zināšanu iegaumēšanu. Parīzes komunikē izvirza konkurētspējīgas izglītības kritērijus un valsts sociāli ekonomiskās attīstības rādītājus un akcentē spēju mūža garumā būt konkurētspējīgiem, pieprasītiem darba tirgū, spēju sadarboties ar citiem, attīstīties kā personībai un profesionālim. Mūsdienu topošajam profesionālim ir jāattīstās par nobriedušu personību, kam ir daudzas kompetences, kas ļauj efektīvi risināt daudzveidīgus, komplicētus uzdevumus darba vietā, kā arī jāspēj pašrealizēties,” stāsta jaunā zinātniece T. Šinkus.

Promocijas darbā tika izpētīta un analizēta teorētiskā literatūra un avoti par kompetences komponentiem un attīstību, par profesionālo kompetenci, angļu valodas kompetenci, transformatīvās un situatīvās mācīšanās teorijām un gadījumu izpētes metodi, izpētītas pedagoģiskās un valodas mācīšanas teorijas un dažādi attiecīgie avoti par gadījumu izpētes metodi angļu valodas prasmju apguvē, izstrādāts profesionālās angļu valodas kurss, kas veicina labvēlīgu studiju vidi, palīdz īstenot transformatīvo un situatīvo pieeju un padara angļu valodas mācīšanās procesu par uzņēmējdarbības specialitātes iegūšanas līdzekli, izveidots uzņēmēju profesionālās angļu valodas kompetences modelis, un gadījumu izpētes modelis, kas sastāv no trim moduļiem transformatīvās mācīšanās ietvaros, lai attīstītu uzņēmēja profesionālās angļu valodas kompetenci. Tāpat ir īstenoti profesionālās angļu valodas kompetences attīstībai izveidotie modeļi uzņēmējdarbības vadības studiju profesionālās angļu valodas kursa mācību programmā un pārbaudīti to rezultāti, savukārt noslēgumā izstrādāti priekšlikumi angļu valodas mācībspēku profesionālās darbības pilnveidošanai par izveidoto modeļu ieviešanu un veikto empīrisko pētījumu rezultātiem.

Promocijas darba zinātniskā vadītāja:  Dr. paed., prof. Baiba Briede

Ar promocijas darba kopsavilkumu var iepazīties LLU Fundamentālās bibliotēkas mājaslapā.

Pievienots 17/06/2019