Pārlekt uz galveno saturu

Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātei izlaidumā 101 absolvents un 1 bildinājums

Kā pirmie LLU vasaras izlaidumu sēriju 18. jūnijā atklāja LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes (ESAF) 101 absolvents, no kuriem 56 ieguva diplomus par iegūtu bakalaura līmeņa izglītību, bet 45 – maģistra diplomus. Viņi piepulcējās 12 tūkstošus lielajam absolventu pulkam, kuri ekonomikas, vadībzinātņu un socioloģijas augstāko izglītību ieguvuši fakultātes 50 gadu pastāvēšanas laikā.

Diplomus pamatstudiju līmenī saņēma 39 absolventi, kuri studējuši programmā “Ekonomika”, 11 absolventi no programmas “Komercdarbība un uzņēmuma vadība” un 6 absolventi, kuri augstāko izglītību ieguvuši programmā “Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija”.  

Turklāt divas socioloģijas programmas absolventes Madara Ratkēviča un Anastasia Elizabeth Taggart ieguva diplomus ar izcilību. Tā kā studiju programma “Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija” tiek īstenota ne tikai klātienes studijās, bet arī tālmācībā kā e-studijas, šo iespēju savulaik  izvēlējās M. Ratkēviča un, pateicoties savai patstāvībai un uzņēmībai, absolvēja universitāti ar izcilību. Savukārt otra izcilības diploma ieguvēja A. E. Taggart no Amerikas Savienotajām valstīm ir pirmā šīs studiju programmas ārvalstu studente.   

Svarīgi atzīmēt, ka LLU izcilības diplomu pasniedz absolventiem, kuriem studiju laikā vismaz 75 procenti no atzīmēm bijušas 9 vai 10 un nav vērtējumu, kas zemāki par 7 ballēm. Tāpat diploma pretendentam valsts eksāmeni vai studiju noslēguma darbi jāaizstāv ar 9 vai 10 ballēm. Izcilības jeb "sarkanais diploms" ir pierādījums jauniešu augstajām darba spējām, disciplīnai un nopietnajai attieksmei pret studiju darbu.

Augstākā līmeņa studijas fakultātē šovasar absolvēja 22 maģistri no programmas “Ekonomika”, 8 maģistri no programmas “Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija”, 9 jaunie maģistri, kuri studējuši programmā “Projektu vadība” un 6 maģistri, kuri studējuši studiju programmā “Uzņēmējdarbības vadība” .

Jauno maģistru vidū ir arī divi absolventi – socioloģijas maģistra grāda ieguvēja Liene Ekša un uzņēmējdarbības un vadīšanas maģistra grāda ieguvējs Roshan Lakmal Kularatne Sella Kapu -, kuri saņēma īpašu dekānes pateicību “Par teicamiem sasniegumiem maģistra studijās”.

Absolventus izlaidumā sveica gan ģimenes un draugi, gan universitātes vadība un mācībspēki. Fakultātes dekāne Andra Zvirbule sev raksturīgajā humorā sveica absolventus ne tikai ar diplomu iegūšanu, bet uzsvēra šo diplomu īpašo pievienoto vērtību.

“Reizē ar diplomu, kas ir apliecinājums jūsu varēšanai un zināšanām, esat ieguvuši pievienoto vērtību – zinātību. Tā apvieno gan zināšanas, par kurām apliecinājumu var redzēt diplomā un tā pielikumā, gan daudzas citas lietas, ko esat iemācījušies augstskolā. Viena no tām ir lietpratība: jūs mākat ļoti ātrā laikā, pat pa nakti, sagatavot uzdoto darba uzdevumu. Jūs zināt, kur atrast mācībspēku viņa atvaļinājuma laikā, ja gadījumā ir kāds studiju parāds. Jūs protat lietot visus sociālos tīklus un lietotnes, lai pajautātu kursa biedram jautājumus, ko uzdevis mācībspēks iepriekšējā kontroldarbā. Jūs esat iemācījušies fakultātē arī fiziskas iemaņas – ātri steigties uz 2. stāvu un ieņemt labākās vietas uz sēžammaisiem. Tāpat esat arī iemācījušies lēnprātību, kad docētājs licis doties uz Informācijas kabinetu 3. stāvā un izlasīt kādu grāmatu, kā arī uztrenējuši savas sociālās prasmes, strādājot ar citiem studentiem. Šobrīd jūsu ceļa somā ir ne tikai diploms, bet arī visa šī zinātība, kas ir viens no svarīgākajiem ieguvumiem. Novēlu visus ieguvumus likt lietā darba gaitās!” izlaidumā teica A. Zvirbule.

Apliecinot dekānes teiktos vārdos par LLU diploma pievienoto vērtību, par īpašu pārsteigumu izlaiduma noslēgumā parūpējās tikko ekonomikas maģistra diplomu saņēmušais Klāvs Maleckis, kurš LLU Aulā visu klātbūtnē bildināja savu kursabiedreni, nupat diplomēto ekonomikas maģistri Aneti Ralli. Abi jau iepriekš kopīgi absolvējuši ESAF pamatstudiju programmu “Komercdarbība un uzņēmuma vadība”, turklāt Anete ieguvusi izcilības diplomu.

Kopumā šogad ESAF absolvē 169 jaunie speciālisti un daļa no viņiem augstākās izglītības diplomus ieguva ziemas izlaidumā janvārī. Turpmāko nedēļu laikā LLU plānoti vēl 7 fakultāšu izlaidumi, kuros diplomi tiks izsniegti vēl aptuveni 500 absolventiem.

Divu nedēļu laikā visas izlaiduma fotogrāfijas ir lejuplādējamas no šīs saites.

Pievienots 18/06/2019