Pārlekt uz galveno saturu

Aizstāvēts promocijas darbs par meticilīnrezistentā Staphylococcus aureus sastopamību cūkkopības industrijā

Attēla autors: No LLU arhīva

25. jūnijā LLU Veterinārmedicīnas fakultātē (VMF) promocijas darbu “Meticilīnrezistentā Staphylococcus aureus sastopamība cūkkopības industrijā" aizstāvēja Meldra Ivbule un ieguva veterinārmedicīnas doktora zinātnisko grādu.

Promocijas darba mērķis bija izpētīt meticilīnrezistentā Staphylococcus aureus sastopamību cūkkopības industrijā - mājas cūku populācijā, vidē, nozarē strādājošām personām -, un noskaidrot izolētā meticilīnrezistentā Stpahylococcus aureus antimikrobiālo rezistenci un genotipu.

“Eiropā veiktajos pētījumos dažādās valstīs meticilīnrezistentais S. aureus (MRSA) sastopamība cūku novietnēs variē no 0,0% līdz 51,2%. Pētījumi liecina par to, ka MRSA ir plaši sastopams cūkkopības industrijā - gan dzīvniekiem, gan nozarē strādājošajiem -, tomēr nav pieejami dati par situāciju Latvijā, par MRSA patogenitāti, tās ģenotipisko raksturojumu, kā arī maz ir pieejama informācija par MRSA sastopamību un pārneses ceļiem cūku ganāmpulkos, sastopamību dažādās organisma sistēmās, kā arī to, vai pastāv saikne starp MRSA izolētu spa tipiem, antimikrobiālo rezistenci un stafilokoku enterotoksīnu klātbūtni genomā,” promocijas darbā atklāj jaunā zinātniece.

Promocijas darbā tika noskaidrota MRSA sastopamība saimniecībās dažāda vecuma cūku grupās, kautuvēs cūkām, to liemeņos atkarībā no kautķermeņu apstrādes tehnikas veida un saimniecību un kautuvju vidē, kā arī tika izpētīta MRSA sastopamība cūkkopības industrijā (saimniecību un kautuvju) nodarbinātā personāla vidū, izvērtēta MRSA diagnostikas iespējas atkarībā no pētāmā parauga veida (nazālais, rektālais, piena paraugs), izvērtēta MRSA izolētu rezistence pret antibiotikām pētāmajās saimniecībās un kautuvē. Pētījumā tika izvērtēti kautuvēs un saimniecībās izolēto MRSA genotipi, izvērtēta sakarība starp izolēto MRSA spa tipiem, ET kodējošo gēnu klātbūtne genomā un AMR, savukārt noslēgumā tika noteikts, vai cūkkopības industrijā nodarbinātais personāls ir cūku izcelsmes MRSA nēsātāji.

Promocijas darba zinātniskā vadītāja: profesore, Dr.med.vet. Anda Valdovska.

Ar promocijas darba kopsavilkumu var iepazīties LLU Fundamentālās bibliotēkas mājaslapā.

Pievienots 26/06/2019