Pārlekt uz galveno saturu

Aizstāvēts promocijas darbs par suņu elkoņa locītavu izpēti

Attēla autors: No LLU arhīva

25. jūnijā LLU Veterinārmedicīnas fakultātē (VMF) promocijas darbu “Suņu elkoņa locītavas un tās saliecējmuskuļu morfometriskās īpatnības datortomogrāfijas attēlā mediālā koronoīda izauguma slimības gadījumā” aizstāvēja Armands Vekšins un ieguva veterinārmedicīnas zinātnisko doktora grādu.

Promocijas darba mērķis bija pētīt musculus biceps brachii un musculus brachialis morfometriskos parametrus datortomogrāfijas attēlā un to savstarpējo saistību suņiem ar mediālā koronoīda izauguma slimību.

“Attīstoties vizuālās diagnostikas nozarei veterinārmedicīnā Eiropā un Latvijā, arvien aktuālāki kļūst pētījumi par dažādu dzīvnieku sugu ortopēdiskajām slimībām. Viena no biežāk sastopamajām ortopēdiskajām slimībām jauniem suņiem ir elkoņa locītavas displāzija (ED). Pēc Starptautiskās elkoņu darba grupas (IEWG – International elbow working group) definīcijas, ED ietver tādas elkoņa locītavas pārmaiņas, kā fragmentēts mediālais koronoīda izaugums (processus coronoideus medialis), nesavienojies elkoņa kaula kāšveida izaugums (processus anconeus), locītavas inkongruence, locītavas skrimšļa bojājumi, kā arī osteohondroze. Viena no biežāk sastopamajām ED patoloģijām ir mediālā koronoīda izauguma jeb processus coronoideus medialis slimība,” promocijas darbā atklāj jaunais zinātnieks.

Promocijas darbā tika noteiktas un aprakstītas elkoņa kaula processus coronoideus medialis morfoloģiskās pārmaiņas datortomogrāfijas attēlā suņiem ar mediālā koronoīda izauguma slimību, izstrādāta metode processus coronoideus medialis blīvuma noteikšanai datortomogrāfijas attēlā Haunsfilda vienībās un noteiktas atšķirības šajā mērījumā starp mediālā koronoīda izauguma slimību skartajiem un veseliem suņiem, kā arī tika izstrādāta metode musculus biceps brachii cīpslas distālās piestiprināšanās vietas noteikšanai datortomogrāfijas attēlā, un noteiktas atšķirības šajā mērījumā starp mediālā koronoīda izauguma slimību skartajiem un veseliem suņiem. Pētījumā tika noteikts arī musculus biceps brachii un musculus brachialis tilpums un maksimālais anatomiskā šķērsgriezuma laukums indivīdiem ar mediālā koronoīda izauguma slimību un veseliem suņiem, savukārt promocijas darba noslēgumā tika noteikta musculus biceps brachii un musculus brachialis iespējamā ietekme uz mediālā koronoīda izauguma slimības attīstību suņiem.

Promocijas darba zinātniskais vadītājs: Dr.med.vet., docents Oskars Kozinda.

Ar promocijas darba kopsavilkumu var iepazīties LLU Fundamentālās bibliotēkas mājaslapā.

Pievienots 26/06/2019