Pārlekt uz galveno saturu

Kāpēc studēt un veidot savu profesionālo karjeru enerģētikā?

Enerģija nepieciešama jebkur: gan no rīta vārot tējkannā tēju, gan braucot ar auto uz darbu vai mācībām, gan vakarā, lai skatītos TV un naktī, lai uzlādētu mobilo telefonu. Kā jaunietis var kļūt par daļu no enerģijas un vadu pasaules un veidot savu profesionālo karjeru tajā, skaidro LLU Tehniskās fakultātes profesors un studiju programmas "Lietišķā enerģētika" direktors Raimunds Šeļegovskis.

Enerģētikas studiju priekšrocības Jelgavā

Par enerģētikas inženieri Jelgavā studējošais var kļūt, studējot pamatstudiju programmā "Lietišķā enerģētika”. Tā ikvienam dod iespēju apgūt zināšanas elektroenerģijas, aukstuma un siltumenerģijas ražošanā, pārvadē un izmantošanā, alternatīvajā enerģētikā un energoekonomikā, enerģētisko iekārtu un procesu vadībā. Studijās galvenā uzmanība tiek pievērsta pielietojamajai enerģētikai, lai students iegūtās zināšanas varētu izmantot konkrētu jautājumu risināšanai praksē.

Īpaši akcentējams ir fakts, ka elektroenerģētikas un siltumenerģētikas apguve vienā programmā ir diezgan reti sastopama. Latvijā tā ir vienīgā šāda veida studiju programma, kas paver plašākas darba iespējas pēc programmas absolvēšanas.

Absolvējot programmu, students iegūst divas kvalifikācijas: profesionālais inženierzinātņu bakalaurs enerģētikā un enerģētikas inženieris. Iegūtā kvalifikācija ļauj strādāt reglamentētajās profesijās elektroenerģētikas nozarē, kur atbilstoši jaunākajiem noteikumiem nepieciešama profesionālā augstākā izglītība šajā jomā.

LLU tradīcijas enerģētikas studiju īstenošanā mērāmas vairākās desmitgadēs, līdz ar to mācībspēki ir uzkrājuši nozīmīgu pieredzi un zināšanas, kuras nemitīgi turpina attīstīt, kombinējot tās ar enerģētikas nozares jaunākajām atziņām.

Enerģētiķu pozīcijas darba tirgū

Inženierzinātņu speciālistu nepieciešamība mūsdienās nav apstrīdama, jo tehnoloģijas gan ikdienas dzīvē, gan ražošanā ir galvenais procesu virzītājs. Tāpēc labi inženieri, tostarp arī enerģētiķi, kas ir tehnoloģiju radītāji un pārvaldītāji, ir cilvēki, kuri par darba trūkumu reti sūdzas. Visbiežāk viņus kā topošos speciālistus jau studiju laikā aicina strādāt uzņēmumos un uz bezdarbnieku soliņa nenosēdina.

Turklāt par Jelgavas enerģētiķu absolventiem ir saņemtas ļoti labas atsauksmes no darba devējiem enerģētikas nozarē, kā arī daudzi no viņiem paši kļūst par darba devējiem, strādājot vadošos amatos lielajos valsts enerģētikas uzņēmumos, kā arī dibinot savas firmas, kas darbojas elektroenerģētikas, siltumenerģētikas un citās tautsaimniecības jomās.

Enerģētikas inženieru populārākās darbavietas

Elektroenerģētikas un siltumenerģētikas zināšanu apguve vienas programmas ietvaros ļauj enerģētikas inženieriem, kas sagatavoti Jelgavā, iegūt plašas zināšanas un profesionālas darba prasmes dažādu nozaru enerģētikā. Tas savukārt arī paplašina absolventu iespējas izvēlēties savu pirmo darba vietu. Enerģētiķa karjeras izaugsme iespējama:

  • elektroenerģijas ražošanas un sadales uzņēmumos;
  • pilsētu un novadu siltumapgādes uzņēmumos;
  • koģenerācijas ietaisēs un hidroelektrostacijās;
  • privātās energofirmās;
  • ražošanas un pārstrādes uzņēmumos un citur.

Lielākoties jau prakšu laikā studējošie saprot, kurš no enerģētikas virzieniem ir vairāk interesējošs, līdz ar to absolvējot programmu, par to viņiem galva vairs nav jālauza.

Ko topošie enerģētiķi var izmantot studiju laikā?

Studiju programmas apguvei studējošajiem ir pieejamas 25 valsts finansētās studiju vietas, bet strādājošie var izmantot nepilna laika studiju iespējas. Lai gūtu papildus finansiālu atbalstu studiju laikā, labākajiem pilna laika studentiem ir pieejamas dažādas stipendijas. Līdz šim enerģētikas studenti ir saņēmuši gan valsts stipendijas, gan veiksmīgi startējuši konkursos par LLU Attīstības fonda stipendijām.

Studiju procesā ir iespējams piedalīties dažādās studentu apmaiņas programmās un daļu no studiju satura apgūt universitātēs ārpus Latvijas. Šāda prakse dod iespēju studējošajiem ne tikai izprast enerģētikas nozares specifiku citā valstī, bet arī iepazīt citu valstu kultūru, sadzīvi un nodibināt profesionālus kontaktus gan ar enerģētikas studentiem, gan profesoriem un uzņēmējiem. Tā, piemēram, programmas „Lietišķā enerģētika” studenti apmaiņas programmā ir devušies uz Grieķiju, Turciju u.c. valstīm.

Pievienojies mums!

Jauno studentu uzņemšana pilna un nepilna laika studijās studiju programmā "Lietišķā enerģētika" turpinās līdz augusta beigām. Turklāt pieejamas valsts finansētās studiju vietas. Uzzināt vairāk par uzņemšanu!

Pievienots 19/07/2019