Pārlekt uz galveno saturu

Ar simulāciju palīdzību iedrošinās jauniešus veidot savu biznesu

Uzņēmējdarbības veicināšana un jauniešu uzņēmējspēju attīstīšana ir mērķi, kuru īstenošanā iesaistījušās dažādas sabiedriskās organizācijas, finansējumu novirza valsts un starptautiskie fondi un ekonomikas zināšanām pastiprinātu uzmanību pievērš izglītības iestādes. Taču, kā skaidro LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes profesore Andra Zvirbule, šo aktivitāšu veiksme un spēja iedrošināt uzņēmējdarbības uzsākšanai atkarīga no paša jaunieša, vai viņš centīsies atraisīt sevī radošumu vai arī piesliesies vairākumam un uzskatīs radošumu par kaut ko ārpus sevis esošu.

“Pētot sociālos un ekonomiskos procesus sabiedrībā, redzam, ka pārāk daudz cilvēku sev saka: "Es vienkārši neesmu radošs. Man nav ideju!" Bet radošums un ideju ģenerēšana ir prasme, kuru var attīstīt ar praksi un centību. Radošuma un ideju attīstībai nepieciešama apkārtējā vide, šeit nestrādā doma par palikšanu vienatnē ar savu ideju. Ļaujiet sevi iedvesmot un stimulēt biznesa idejas apkārtējai pasaulei,” stāsta profesore.

Viņa skaidro, ka parasti  ideju ģenerēšanas sākumposmā nav runa par tās realizēšanu, ir ideja un jo tā vērienīgāka un, iespējams, pat jocīgāka, jo labāk. Tikai pēc tam seko ideju attīstīšana, kurā jāiegulda darbs, pacietība un jārēķinās ar negaidītām situācijām. To parasti var trenēt dažādos veidos - paskatoties uz ideju no citas puses, iesaistoties citu radītās idejas tālākā virzībā vai arī mācoties no citu uzņēmēju pieredzes.

Lai nodrošinātu prasmju attīstīšanas treniņus, sociālajās zinātnēs tiek veidotas biznesa simulācijas spēles, kas iedvesmo radīt jaunas idejas un piespiež domāt ārpus kastes, darboties komandā un mācīties prasmi pieņemt lēmumus.

Šāds biznesa simulators ir izveidots arī LLU Ekonomikas un sabiedrības fakultātē Jelgavā, kas testa režīmā darbu sāks “Eiropas Zinātnieku nakts 2019” pasākuma ietvaros Jelgavas pilī. Simulācijas galvenais mērķis ir ļaut jauniešiem, biznesa uzsācējiem un jau pieredzējušiem uzņēmējiem pārbaudīt sevi, izspēlējot vienkāršas,  ikdienas situācijas, ar kurām ikdienā sastopas uzņēmēji. Spēles tematika sadalīta četrās uzņēmējdarbības jomās - ražošana, pakalpojumi, vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība. 

Profesore A. Zvirbule stāsta, ka simulators radīts pārrobežu sadarbības Interreg Latvijas – Lietuvas programmas 2014.–2020. projekta “Gatavs biznesam!” (ReforB LLI 143) ietvaros. Tas izstrādāts, izmantojot metodisku pieeju, kas balstīta uzņēmēju intervijās un biznesa gadījumu analīzē.

Interesenti, kuri vēlas pārbaudīt sevi, aicināti 27. septembra vakarā apmeklēt LLU zinātniekus Jelgavas pilī un izspēlēt biznesa situācijas.

Papildus informācija par biznesa simulatoru pieejama projekta vietnē: http://reforb.eu/lv/ict-based-business-simulator/  

 

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas  saturu pilnībā atbild LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Projekts LLI 143 ReforB, Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014. – 2020.gadam

Šo projektu finansē Eiropas Savienība. Kopējās projekta izmaksas ir 467481.49 EUR. Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 397359,26 EUR

Informācijai: www.latlit.eu, www.europa.eu

Tēmturis: #LATLI

Pievienots 26/09/2019