Pārlekt uz galveno saturu

LLU informācijas tehnoloģiju pētnieki veidos starptautisku platformu biogāzes nozarē

2019. gada oktobrī sākts pētniecības un inovācijas atbalsta programmas Apvārsnis 2020 projekts “Digitālā globālā sadarbība biogāzes nozarē” (DiBiCoo), kurā starp 13 iesaistītajiem partneriem no visas pasaules ir arī LLU Informācijas tehnoloģiju fakultātes pētnieku grupa.

Kopējais DiBiCoo projekta mērķis ir atbalstīt Eiropas biogāzes/biometāna industriju, sagatavojot tirgu ilgtspējīgo tehnoloģiju eksportam no Eiropas uz jaunattīstības valstīm Āfrikā, Āzijā un Dienvidamerikā. Projekta aktivitātes palīdzēs mazināt siltumnīcas efekta gāzu (SEG) emisijas un palielināt atjaunojamās enerģijas ražošanu.

Kā skaidro projekta vadītājs Latvijā, LLU Informācijas tehnoloģiju fakultātes vadošais pētnieks Aleksejs Zacepins, DiBiCoo uzdevums ir veicināt dialogu starp biogāzes importēšanas un eksportēšanas valstīm. Projekta konsorcijs strādās pie tā, lai veicinātu zināšanu pārnesi un pieredzes apmaiņu ar mērķi uzlabot vietējā reģiona politikas, kas atļautu palielināt mērķa valstu iesaistīšanos vietējā tirgū. Kā daļu no projekta nodevumiem DiBiCoo identificēs piecus demonstrācijas scenārijus līdz investīciju posmam katrā no 5 importētājvalstīm.

“Projekta aktivitātes paredz digitālās sadarbības partneru piemeklēšanas platformas izstrādi, par kuras izstrādi būsim atbildīgi mēs, LLU pētnieki, un klasisko kapacitātes attīstības mehānismu izveidi, lai uzlabotu tīklošanas, informācijas un tehnisku/finansiālu kompetenču koplietošanu,” stāsta A. Zacepins.

Oktobra beigās Briselē jau norisinājās DiBiCoo projekta atklāšanas sapulce, kuras laikā pārstāvji no 13 organizācijām un 4 kontinentiem apsprieda projektu un vienojās par projekta aktivitātēm. Projekta atklāšanas sapulces laikā konsorciju pārstāvji prezentēja darba pakas un apsprieda projekta ieviešanas plānu ar projekta pārraugu no ES. Šobrīd pētnieki ir sākuši īstenot projektā paredzētās aktivitātes, un tās plānots pabeigt līdz 2022. gada jūnijam.

Projekta “Digitālā globālā sadarbība biogāzes nozarē” kopējais budžets ir ap 3 milj. eiro, ko finansē Eiropas Komisija, un to koordinēs GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH) organizācija no Vācijas. Projekta īstenošanā iesaistīti Austrijas, Beļģijas, Indonēzijas, Etiopijas, Argentīnas, Dienvidāfrikas, Ganas un Latvijas pārstāvji.

LLU Informācijas tehnoloģiju fakultātes (ITF) pētniekiem ir plaša starptautiskā pieredze, īstenojot pētījumus lauksaimniecības un ar to saistītajās nozarēs. Izmantojot starpdisciplināru pieeju, tiek radīti dažādi risinājumi, platformas un tehnoloģijas, kas veicina ne vien nozaru attīstību Latvijā, bet visā pasaulē. Kā spilgtākos piemērus var minēt precīzo biškopību un precīzo cūkkopību, kurās Jelgavā radītie risinājumi tiek izmantoti citās pasaules valstīs.

dibicoo

Pievienots 09/12/2019