Pārlekt uz galveno saturu

Svinīgajā Konventā sumina 16 jaunos LLU zinātņu doktorus

Tradicionāli promocijas darbus aizstāvējušie jaunie zinātņu doktori LLU tiek sveikti vienu reizi gadā - ziemas sākumā, kad universitātē norisinās svinīgā Konventa sēde. Tādējādi tā ir arī doktoru izlaiduma diena, kas šogad LLU aizvadīta 18. decembrī. Tāpat tiek sveikti arī promocijas darbu zinātniskie vadītāji.

2019. gadā LLU sveica 16 jaunos doktorus, kuri promocijas darbus aizstāvējuši no 2018. gada izskaņas līdz 2019. gada oktobrim. Jaunie doktori jau iepriekš ir saņēmuši doktora grādu apliecinošo diplomu, taču svinīgajā Konventa sēdē viņi tika īpaši sumināti, pasniedzot doktora šalli, kas apliecina viņu piederību plašajai LLU doktoru saimei.

“Šogad doktora grādus esam piešķīruši visos universitātē īstenotajos zinātņu virzienos – inženierzinātnēs, biozinātnēs un sociālajās zinātnēs. Tādējādi tas vēlreiz apliecina universitātes potenciālu katrā no tiem un norāda uz bioekonomikas nozarēm nepieciešamo plašo zināšanu loku,” sveicot jaunos doktorus, atzina zinātņu prorektore Irina Arhipova.

LLU doktora šalli Konventa sēdē saņēma šādi doktora grāda ieguvēji:

Dr.sc.ing. Igors Šepeļevs “Kartupeļu pārstrādes blakusproduktu izpēte mikrokapsulētu fenolu savienojumu ieguvei”. Zinātniskā vadītāja profesore, Dr.sc.ing. Ruta Galoburda.

Dr.silv. Kaspars Polmanis “Skujbires (Lophodermium spp.) ietekme uz parastās priedes (Pinus sylvestris L.) jaunaudžu morfometriskajiem parametriem”. Zinātniskie vadītāji viesdocents, Dr.silv., LVMI Silava vadošais pētnieks Āris Jansons un LVMI Silava vadošais pētnieks, Dr.silv. Tālis Gaitnieks.

Dr.silv. Indulis Brauners “Heterobasidion izraisītā sakņu trupe maza diametra skujkoku celmos”. LVMI Silava vadošais pētnieks, Dr.silv.Tālis Gaitnieks un SLU pētnieks, Dr.biol. Rimvydas Vasaitis.

Dr.agr. Dzintra Dēķena “Plūmju potcelmu ietekme uz šķirņu ziemcietību un ražu”. Zinātniskā vadītāja profesore, Dr.biol. Ina Alsiņa.

Dr.med.vet. Aija Mālniece “Jauna veida austas kompozīta materiāla aortas protēzes biointegrācija suņa vēdera aortā”. Zinātniskais vadītājs profesors (Emeritus), Dr.med.vet. Alberts Auzāns.

Dr. paed. Dace Brizga “Darba un civilās aizsardzības kompetences veidošanās un attīstība studiju un darba vidē”. Zinātniskais vadītājs profesors (Emeritus), Dr. paed., Dr. sc.ing. Ludis Pēks.

Dr. arch. Aija Grietēna “Ainavu telpas un iekštelpas mijiedarbe Latvijas izglītības un mākslas ēku arhitektūrā”. Zinātniskā vadītāja profesore, Dr. arch. Aija Ziemeļniece.

Dr. paed. Tatjana Šinkus “Transformatīvā mācīšanās profesionālās angļu valodas kompetences attīstībai uzņēmējdarbības vadības studijās”. Zinātniskā vadītāja  profesore, Dr. paed. Baiba Briede.

Dr.med.vet. Armands Vekšins “Suņu elkoņa locītavas un tās saliecējmuskuļu morfometriskās īpatnības datortomogrāfijas attēlā mediālā koronoīda izauguma slimības gadījumā”. Zinātniskais vadītājs docents, Dr.med.vet. Oskars Kozinda.

Dr.med.vet. Meldra Ivbule “Meticilīnrezistentā Staphylococcus aureus sastopamība cūkkopības industrijā”. Zinātniskais vadītājs profesore, Dr.med.vet. Anda Valdovska.

Dr.silv. Jānis Liepiņš “Kokaudžu biomasas noteikšanas metodikas izstrāde un oglekļa uzkrājuma aprēķini Latvijā”. Zinātniskie vadītāji: vadošais pētnieks, Dr.silv. Kaspars Liepiņš un vadošais pētnieks, Dr.silv. Andis Lazdiņš.

Dr. arch. Linda Balode “Rehabilitācijas dārzu un parku ainavtelpas kvalitātes”. Zinātniskais vadītājs profesore, Dr. arch. Aija Ziemeļniece.

Dr.sc.ing. Armands Kviesis “Lēmumu atbalsta sistēmas pielietojums daudzobjektu bioloģisko sistēmu vadībā”. Zinātniskais vadītājs asociētais profesors, Dr.sc.ing. Aleksejs Zacepins.

Dr.sc.ing. Daiga Konrāde “Dārzeņu un augļu blakusprodukti ekstrudētu produktu izstrādē”. Zinātniskā vadītāja asociētā profesore, Dr.sc.ing. Dace Kļava.

Dr.sc.ing. Vineta Vītola “Konditorejā lietoto taukvielu stabilitātes pētījumi”. Zinātniskā vadītāja profesore, Dr.sc.ing. Inga Ciproviča.

Dr. arch. Kristīne Vugule “Latvijas ceļu ainavas lietotāju uztverē”. Zinātniskie vadītāji viesprofesors, PhD Simon Bell un docente, Dr.oec. Ilze Stokmane.

2019. gada nogalē promocijas darbus LLU aizstāv vairāki citi jaunie doktori, taču tos sveiksim 2020. gada decembrī.

Kopumā LLU īsteno 13 doktora studiju programmas. Uzņemšana tajās norisinās divas reizes gadā – ziemā un vasarā. Nākamā uzņemšana doktora studiju programmās plānota no 2020. gada 20. līdz 24. janvārim.

Vairāk foto būs pieejami un lejuplādējami Mans LLU no 19. decembra.

Pievienots 18/12/2019