Pārlekt uz galveno saturu

LLU svinīgajā Konventa sēdē sveic Goda doktoru Uldi Biķi

Par ilggadēju sadarbību ar universitāti, LLU Meža fakultāti un atbalstu meža nozares augstākajai izglītībai un zinātnei LLU Goda doktora statuss piešķirts akciju sabiedrības “Latvijas Finieris” Padomes priekšsēdētājam Uldim Biķim. Tā 11. decembrī lēma LLU Senāts, pamatojoties uz Meža fakultātes domes ierosinājumu. Savukārt 18. decembrī LLU svinīgajā Konventa sēdē U. Biķis saņēma Goda doktora diplomu un goda lenti.

“A/S “Latvijas Finieris” Ulda Biķa vadībā domā daudz plašāk nekā tikai kokrūpniecības sektora ietvaros, atbalsta kultūru, individuālo sportu un mākslu, labdarību, izglītību un zinātni. Atbalsts zināšanu pārnesei tiek sniegts izglītībā un zinātnē, veicinot starpnozaru sadarbību un meklējot sasaisti ar sabiedrību dažādos jautājumos, domāšanas maiņai gan par valsts attīstību, gan par nepieciešamajām pārmaiņām izglītībā,” skaidrojot Ulda Biķa izvirzīšanu LLU Goda doktora statusam, stāsta LLU Meža fakultātes dekāns Linards Sisenis.

Viņš atklāj, ka uzņēmuma un universitātes sadarbība sākusies kopš valsts neatkarības atgūšanas un balstīta ilgtermiņa sadarbības principos. Koncerns vienmēr atbalstījis meža nozares augstāko izglītību un uzskatījis, ka ieguldījums zinātnes attīstībā un jauno speciālistu sagatavošanā ir viens no nākotnes bioekonomikas attīstības stūrakmeņiem.

Šīs vērtības savā uzrunā LLU Konventam akcentēja arī Goda doktors Uldis Biķis, saņemot sev piešķirtā statusa diplomu.

“Kā meža nozares un kokrūpniecības pārstāvim šis apbalvojums ir avansā, jo to pelnījusi ir visa nozare un visa Latvija. Meža nozare, lauksaimniecība un pārtikas ražošana, kas izmanto zemes resursu, veido aptuveni pusi no mūsu valsts eksporta. Tas ir vadmotīvs, kāpēc esam atvērti pret daudzām nozarēm. Latvija ir izslimojusi laiku, kad katrs cīnījāmies par sevi. Tikai kopēji vienota sistēma un izpratne, ka mēs viens otru papildinām, var celt sabiedrību augstākā labklājībā. Šobrīd esam posmā, kad darba vietu skaits vairs nav galvenais, bet svarīga ir pievienotā vērtība, kāda šajā vietā tiek radīta. Tāpēc vairāk jādomā par kopējām sistēmām, jābūt atvērtiem, inovatīviem un kopā jādomā par jaunu pakalpojumu un produktu attīstīšanu. LLU ir zināšanu centrs bioekonomikā, jums ir gaiša nākotne un jūsu ambīcijām ir jābūt tik lielām, lai kļūtu par līderiem,” tā U. Biķis.

1994. gadā U. Biķis absolvējis LLU Meža fakultāti, iegūstot Mežizstrādes inženiera bakalaura diplomu. Kopš studiju absolvēšanas strādā meža nozarē un lielākoties profesionālo karjeru aizvadījis dažādos amatos AS “Latvijas Finieris”. Par iesaisti tautsaimniecības procesos liecina U. Biķa sabiedriskā darbība, jo viņš ir Latvijas Darba devēju konfederācijas viceprezidents, SIA “Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts” padomes loceklis, Būvmateriālu ražotāju asociācijas valdes loceklis, kā arī pārstāv AS “Latvijas Finieris” vairākās citās profesionālās un sabiedriskās organizācijās Latvijā.

Būtisks ir U. Biķa ieguldījums Meža fakultātes attīstībā. Viņa vadītā koncerna speciālisti iesaistās studiju procesa pilnveidošanā, lasot vieslekcijas pamatstudiju programmā “Kokapstrāde” un augstākā līmeņa studiju programmā “Koksnes materiāli un tehnoloģijas”. Ar vieslekcijām vairākkārt fakultātē uzstājies arī U. Biķis, tajās iesaistot gan studentus, gan fakultātes akadēmisko personālu un LLU vadības komandu. Tāpat katru gadu koncerns sniedz finansiālu atbalstu un materiālus studiju procesa nodrošināšanai un materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai.

Goda doktora grāds LLU tiek piešķirts kopš 1992. gada, kad izstrādāts nolikums par Goda doktora grāda piešķiršanu. Goda doktora grādu iespējams saņemt par ilggadēju atbalstu universitātei, sadarbību un tās attīstības veicināšanu. Kopumā to jau ir saņēmuši vairāk nekā 40 universitātes darbības atbalstītāji no Latvijas un ārvalstīm.

Pievienots 19/12/2019