Pārlekt uz galveno saturu

Izlaidumā sveikti jaunie profesionālās izglītības skolotāji

Attēla autors: No LLU arhīva

31. janvārī LLU Jelgavas pils Sudraba zālē norisinājās tradīcijām bagātās "Mehu" fakultātes 72. izlaidums, kurā augstākās izglītības diplomus ieguva septiņi Tehniskās fakultātes (TF) pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas "Profesionālās izglītības skolotājs" absolventi, iegūstot profesionālās izglītības skolotāja kvalifikāciju. Lai gan jaunie skolotāji studēja nevis inženierzinātņu, bet pedagoģijas virziena programmā, arī viņi papildus diplomiem ieguva īpašo fakultātes nozīmīti, kas simbolizē piederību Mehu saimei.

Pirmā līmeņa profesionālās izglītības studiju programmā "Profesionālās izglītības skolotājs" absolventi studiju laikā ir ieguvuši zināšanas pedagoģijā, psiholoģijā, praktiskajā arodpedagoģijā, audzināšanas teorijās, didaktikā, izglītības programmu veidošanā, kā arī vispārizglītojošos studiju kursus.

Studiju ilgums programmā ir 2,5 gadi, līdz ar to studējošie, kuri absolvē šo programmu, savu izlaidumu vienmēr svin ziemā. Kopumā kopš 2008. gada programmu absolvējuši 85 jaunie profesionālās izglītības skolotāji, kuriem piepulcējušies arī šī gada septiņi absolventi.

Izlaidumā augstākās izglītības diplomus absolventiem izsniedza LLU rektore Irina Pilvere un Tehniskās fakultātes dekāns Ilmārs Dukulis.

"Tehniskā fakultāte savu "ražu" novāc jau 72. gadu. Ja pirmos 60 gadus tikai vasarā, tad nu jau arī 12 ziemas izlaidumos. Mēs ļoti ceram, ka katrs no jums ir ieguvis noteiktas zināšanas, prasmes un atziņas, kas palīdzēs ne tikai izdzīvot, bet arī veicinās jūsu turpmākās karjeras izaugsmi. Un jūs visi mācīsiet citus. Šodien saņemtie dokumenti dod jums tiesības pilntiesīgi pretendēt uz tālāko izglītošanos vai darbu ne tikai Latvijā, tomēr visvairāk jūsu zināšanas un enerģija pašlaik ir vajadzīgas šeit, tāpēc aicinu jūs veidot savu karjeru Latvijā," klātesošos uzrunāja Tehniskās fakultātes dekāns I. Dukulis.

Šogad kvalifikācijas darbu aizstāvēšanā absolventu vidējā atzīme bija 8,43 balles. Savukārt Valsts noslēguma pārbaudījuma komisija kā labākos atzīmēja trīs darbus: Kitijas Uzāres "Karjeras veidošana skolēniem ar viegliem garīgās attīstības traucējumiem pavāra palīga profesijas apguvē" (darba vadītāja: Mg. paed. Inita Soika), Vairas Lejnieces "Pieaugušo neformālās izglītības piedāvājums vizuālās mākslas studijā" (darba vadītāja: Dr. paed. Irēna Katane) un Megijas Kalējas "Pedagoga profesionālās kompetences pilnveide darbā ar pieaugušo darba meklētāju" (darba vadītājs: Mg. ed. Jānis Pāvulēns).

Tāpat dekāns uzrunas izskaņā aicināja absolventiem nebūt pesimistiem un būt tiem, kuri spēj pielāgoties dažādām situācijām, būt laimīgiem par savām grūti sasniegtajām uzvarām, reizēm izkāpt no savas komforta zonas un riskēt. "Lai veiksme pavada jūs visās turpmākajās gaitās! Un, tāpat kā visi citi fakultātes absolventi, vienmēr esat pie mums laipni gaidīti," tā Tehniskās fakultātes dekāns Ilmārs Dukulis.  

Taču LLU rektore Irina Pilvere aicināja absolventiem turpināt izglītības ceļu un sasniegt nospraustos mērķus profesionālajā karjerā. "Saņemot šo diplomu, jūs esat sasnieguši pirmo soli augstākās izglītības ceļā un es ceru, ka ar šo apliecinājumu jūsu ceļš nebeigsies. Pašlaik jūs vēl atceraties pūles, kas bija jāiegulda, lai sasniegtu šo mērķi, bet es ceru, ka pēc laikā atgriezīsieties mūsu universitātē kā studenti. Tā kā jūs esat profesionāļi gan pēc diploma, gan pēc tā, ko darāt ikdienā, tad sapratīsiet, ka ar šo diplomu vien nepietiek. Es aicinātu ikvienu no jums turpināt studiju gaitas, jo mūsu universitātē ir gan ļoti dažādas studiju programmas, gan liela pieredze. No jūsu darba un ieguldījuma ikdienā būs atkarīgs tas, kādi būs topošie studenti. Skolotājs ir izcila profesija un tikai kopā mēs varam celt šīs profesijas prestižu. Novēlu ikvienam no jums sapņot un uzstādīt mērķus, ko izdodas sasniegt," absolventus uzrunā LLU rektore I. Pilvere.

Kā ierasts, lielāko absolventu izlaidumu Mehu saime svinēs vasarā, kad studijas beigs inženierzinātņu, enerģētikas un pedagoģijas programmu absolventi.

Visas fotogrāfijas iespējams apskatīt un lejupielādēt šeit.

Pievienots 31/01/2020