Pārlekt uz galveno saturu

LLU noslēdz sadarbības līgumu ar Ogres tehnikumu

3. martā Ikšķiles novadā tika noslēgts sadarbības līgums starp LLU un Ogres tehnikumu, ko parakstīja universitātes rektore Irina Pilvere un Ogres tehnikuma direktore Ilze Brante. Tas pavērs plašākas iespējas inženierzinātņu, dizaina un vadības virzienos studējošajiem.

LLU sadarbība ar Ogres tehnikumu ir ilggadēja meža un kokapstrādes virziena programmu dēļ, kuras profesionālās izglītības līmenī īsteno Ogrē, bet augstākās izglītības līmenī – Jelgavā. Līdz ar sadarbības līguma noslēgšanu tā tika juridiski nostiprināta, paredzot šo izglītības programmu pēctecību. Turklāt sadarbība tiks paplašināta uz citiem abās izglītības iestādēs piedāvātajiem studiju virzieniem – datoriku, elektroniku, administratīvo darbu, dizainu un mākslu, viesmīlību un ēdināšanu.

Turpmāk plānota ciešāka sadarbība tehnikumā pieejamā materiāli tehniskā nodrošinājuma izmantošanā LLU studentu apmācībām un universitātes mācībspēku iesaiste Ogres audzēkņu un skolotāju profesionālajā izaugsmē. Noslēgtais līgums paredz arī virkni citu aktivitāšu.

Sadarbība starp tehnikumu un universitāti veicinās vidējās un augstākās izglītības kvalitātes paaugstināšanu, kā arī rosinās jauniešu apgūt profesijas, kas atbilst Latvijas tautsaimniecības vajadzībām un attīstības plāniem.  

Pievienots 04/03/2020