Pārlekt uz galveno saturu

LLU piedāvās studējošajiem jaunas starptautiskās studiju programmas

LLU Jelgavā izstrādātas jaunas studiju programmas ilgtspējīgā lauksaimniecībā, ilgtspējīgā mežsaimniecībā, biosistēmu inženierijā un vides inženierijā, kas tiks īstenotas angļu valodā, dodot iespēju ārvalstu studentiem iegūt augstāko izglītību Latvijā un specializēties studiju virzienos, kas līdz šim LLU un Latvijā īstenoti tikai latviešu valodā. Jauno studentu uzņemšana programmās tiks organizēta jau 2020./2021. studiju gadā.

Līdzšinējais LLU studiju programmu piedāvājums tiks paplašināts ar četrām jaunām studiju programmām: akadēmiskā bakalaura studiju programma “Ilgtspējīga lauksaimniecība”, akadēmiskā bakalaura studiju programma “Ilgtspējīga mežsaimniecība”, akadēmiskā bakalaura studiju programma “Biosistēmu mašinērija un tehnoloģijas” un doktora studiju programma “Vides inženierija”.

Programmas sagatavojuši universitātes mācībspēki Lauksaimniecības, Meža, Tehniskajā un Vides un būvzinātņu fakultātēs. Taču to izstrādē piedalījušies arī universitātes sadarbības partneri, Latvijas zinātnisko institūtu un ārvalstu augstskolu eksperti, kas ļauj tajās apvienot spēcīgas akadēmiskās zināšanas ar starptautisko pieredzi.

2020. gada februārī visas jaunās studiju programmas ir saņēmušas LR Izglītības un zinātnes ministrijas Studiju kvalitātes komisijas licences, tādējādi jauno studentu uzņemšana tiks organizēta jau šī gada vasarā. Lai gan primāri programmas paredzētas ārvalstu studentiem un tās tiks īstenotas angļu valodā, tajās varēs studēt arī Latvijas studenti.

Kopumā LLU kā viena no vadošajām dzīvības zinātņu un tehnoloģiju universitātēm Baltijas valstīs pašlaik īsteno 61 aktīvu programmu latviešu valodā, no kurām 27 programmās studijas tiek piedāvātas arī angļu valodā. Pirmie ārvalstu studenti LLU tika uzņemti 2015./2016. studiju gadā un, jau uzsākot 2019./2020. studiju gadu, LLU studēja 112 ārvalstu studenti. Lielākā daļa no studējošajiem ir veterinārmedicīnā, pārtikas zinātnē, uzņēmējdarbības vadībā un informācijas tehnoloģijās.

Jauno programmu izstrāde norisinās Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta “LLU studiju programmu konsolidācija un jaunu programmu izstrāde” (8.2.1.0/18/A/007) ietvaros. Projekta mērķis ir mazināt LLU studiju programmu fragmentāciju un izveidot četras jaunas studiju programmas Eiropas Savienības valodās, stiprinot resursu koplietošanu. Tā kopējais finansējums ir EUR 396 114,66, no kuriem EUR 336 697,46 ir Eiropas Sociālā fonda finansējums.

logo
Pievienots 17/03/2020