Pārlekt uz galveno saturu

Ar LLU pētnieku atbalstu top Latvijas iDārzs Bulduros

LLU ainavu arhitektūras un inženierzinātņu pētnieki iesaistīti projekta “Autonoma robotizēta platforma Latvijas iDārzs - ilgtspējīgai stādaudzēšanas nozares attīstībai” īstenošanā, kura laikā līdz 2022. gadam veido paraugdārzu Bulduru Dārzkopības vidusskolā. Tas būs apsaimniekojams, izmantojot robottehniku.

Projekta ietvaros ir veidots plānojums Bulduru dārzkopības parauglaukumu teritorijai, kas kalpos kā studentu mācību bāze praktisko zināšanu papildināšanai par apstādījumos izmantojamo augu sortimentu Latvijā.

Kā stāsta LLU Vides un būvzinātņu fakultātes pētniece Natalija Ņitavska un Tehniskās fakultātes pētnieks Vilnis Pīrs, plānošana notika vairākos etapos - no sākuma tika izstrādāta teritorijas kopējā attīstības koncepcija. Attīstības koncepcija ietver teritorijas funkcionālo zonējumu un dažādu aktivitāšu zonas, kas palīdzētu teritoriju nākotnē izmantot daudzfunkcionāli.

“Domājot par teritorijas attīstību, tiek izvērtēta iespēja to izmantot gan skolēnu praktiskajās nodarbībās, gan skolai rīkojot atvērtus sabiedriskos pasākumus. Skiču pamatā bija vietas izpēte dabā, kā arī dažādo vēlmju un redzējuma apkopošana attiecībā uz iespējamo teritorijas izmantošanu. Sākotnēji tika veidotas vairākas skices un izvēlēta tā, kas maksimāli sabalansē dažādās teritorijas izmantošanas iespējas. Koncepcija veidota ar skatu nākotnē, neparedzot visu realizēt uzreiz vienlaicīgi, bet lai būtu skaidra tālākā virzība,” skaidro pētnieki.

Kā nākamais solis pēc koncepcijas izstrādes sekoja detāla paraugdārza projektēšana, paredzot zonas dažāda veida augiem. Dārzu projektējot, tika veidotas vairākas skices. Izvēlētais variants paredz esošā dārza pārveidi, lai nākotnē tas būtu viegli uztverams kā vienots veselums, un tajā pašā laikā sniegtu iespēju izvietot plašu ziemciešu ekspozīciju. Celiņu tīkls un to segums veidots, lai būtu iespējams ne tikai aplūkot ziemcietes, bet arī tās ērti apsaimniekot, izmantojot arī robottehniku.

Projekta ietvaros ir izstrādāts arī detālais plānojums esošo atbalsta sienu pārveidei, lai nodrošinātu vides pieejamību un teritorijas daudzfunkcionālo izmantošanai. Plānots arī detāli izstrādāt parauglaukuma izmantoto augu sortimentu, veidojot stādīšanas shēmas. Kā atzīst pētnieki, svarīgi veidot paraugdārza dizainu, lai tas būtu piemērots gan projekta mērķu sasniegšanai, gan turpinātu būt kā nozīmīgs praktisko zināšanu resurss Bulduru dārzkopības vidusskolas audzēkņiem.

Projekta “Autonoma robotizēta platforma Latvijas iDārzs - ilgtspējīgai stādaudzēšanas nozares attīstībai” (nr. 18-00A01612-000021) vadošais partneris ir SIA Bulduru dārzkopības vidusskola Tas tiks īstenots līdz 2022. gada 30. aprīlim partnerībā ar LLU, Latvijas Universitāti, Rīgas Tehnisko universitāti, SIA "Galantus", SIA "Stādaudzētava Blīdene", SIA "Baltijas Konsultācijas" un BDR Stādu audzētāju biedrību.

Tas tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma ”Sadarbība” ietvaros. Projektu atbalsta Lauku Atbalsta dienests un Zemkopības ministrija.

Pievienots 01/04/2020