Pārlekt uz galveno saturu

Latvijas lauksaimniekus aicina piedalīties starptautiskā aptaujā par pākšaugu audzēšanu

Lai noskaidrotu lauksaimnieku pieredzi pākšaugu audzēšanā dažādās Eiropas valstīs, LLU Lauksaimniecības fakultātes zinātnieki aicina Latvijas lauksaimniekus piedalīties aptaujā un sniegt viedokli par pākšaugu audzēšanu un dalīties savā pieredzē. It īpaši tiek aicināti sojas un lauku pupu audzētāji. Iegūtā informācija tiks izmantota, lai sagatavotu padomus un ierosinājumus gan konsultantiem, gan politikas veidotājiem par dažādiem līdzekļiem un politiku un panāktu olbaltumvielu pašpietiekamību Eiropā.

Aptauja par pākšaugu audzēšanas pieredzi pieejama, izmantojot šo saiti.

Aptauja tiek organizēta starptautiskā projekta LegumeGap “Augu olbaltumvielu ražošanas produktivitātes un ilgtspējības palielināšana Eiropā” (SusCrop ERA-NET) ietvaros, kuru kopš 2019. gada īsteno LLU Lauksaimniecības fakultātes zinātnieki. Visas projekta aktivitātes tiek organizētas sadarbībā ar deviņiem partneriem no Somijas, Vācijas, Polijas, Francijas, Nīderlandes, Spānijas un Lielbritānijas.

Projektā LegumeGap trīs gadu laikā paredzēts identificēt lauka pupu un sojas šķirņu potenciālu un optimālo lauksaimniecības praksi. Zinātnieki izvērtēs, kā panākt samazinātu ražas svārstīgumu un proteīnu iztrūkumu Eiropas Savienības līmenī, optimizējot pākšaugu ražošanas ekoloģisko potenciālu.

Paredzams, ka pākšaugu audzēšanas palielināšana nodrošinātu Eiropas pašpietiekamību proteīna apgādē, dažādotu lauksaimniecības ražošanas sistēmas, samazinātu minerālmēslu un pesticīdu lietošanu, samazinātu siltumnīcas efekta gāzu emisiju, novērstu lauksaimniecībā izmantojamo zemju degradāciju, novērstu bioloģiskās daudzveidības samazināšanos.

Projektu finansē LR Zemkopības ministrija atbilstoši MK noteikumiem Nr. 59 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība investīciju veicināšanai lauksaimniecībā”.

Pievienots 15/04/2020