Pārlekt uz galveno saturu

IT nozares jaunie speciālisti saņem diplomus

Attēla autors: No LLU arhīva

17. jūnijā LLU Aulā augstākās izglītības diplomus saņēma LLU Informācijas tehnoloģiju fakultātes (ITF) 37 jaunie absolventi - programmēšanas inženieri, datorvadības un datorzinātnes bakalauri un informācijas tehnoloģiju maģistri.

"Iestājoties universitātē, reti kurš varēja prognozēt, ka noslēgumu darbi tiks aizstāvēti attālināti no mājām Latvijā un Ķīnā, darba vietām vai automašīnām. Tas tikai parāda to, ka māte daba mēdz izspēlēt dažādus scenārijus un mums jāmāk pielāgoties. Manuprāt, šie vārdi arī raksturo informācijas tehnologus, jo mēs esam tās profesijas pārstāvji, kuriem samērā ātri sanāk pielāgoties mainīgajiem apstākļiem. Dažādas tehnoloģijas un inovācijas mēdz ieviest mūsu dzīvē straujus pagriezienus, bet mums jāspēj ātri izstrādāt risinājumus, lai atbildētu jaunajiem izaicinājumiem. Mēs arī redzam, ka informācijas tehnologi ir tehnoloģiskais mugurkauls pašreiz notiekošajam, lai nodrošinātu gan sabiedrības komunikāciju, gan valsts un biznesa procesu attīstību. Mēs noteikti esam ļoti svarīgs komponents visā tehnoloģiju plašumā. IT speciālists ir tāds cilvēks, kurš nepārtraukti pilnveidojas, jo, ja tas netiek darīts, tad mēs izkrītam no vagona un nespējam skriet līdzi notiekošajam," uzrunā Informācijas tehnoloģiju fakultātes dekāns Gatis Vītols.

Kā pirmie diplomus saņēma profesionālās izglītības bakalaura studiju programmas "Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai" septiņi absolventi, kuri ieguva programmēšanas inženiera kvalifikāciju. Tāpat tika īpaši izcelti labākie bakalaura darba autori - Tomass Apogs "Automātiskas autotransporta atpazīšanas sistēmas izstrāde" (darba vadītāja: Mg.sc.ing. Jekaterina Smirnova) un ārvalstu absolvents Micky Chan Yun "Application of Sentiment analysis and Emotion recognition in song recommendation system" (darba vadītājs: Dr.sc.ing. Gatis Vītols).

Turklāt akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmas "Datorvadība un datorzinātne" šogad absolvēja 22 jaunie speciālisti, iegūstot inženierzinātņu bakalaura grādu. Šajā studiju programmā kā labākie noslēguma darba autori tika atzīmēti šādi absolventi - Jānis Dimitrijevs "Viedierīču signālu uztvērēju pielietojums cilvēku plūsmas monitoringā" (darba vadītājs: Mg.sc.ing. Aldis Pecka), Kaspars Knāviņš "Interaktīvā elementa izstrāde plakātu prezentācijas novērtēšanai" (darba vadītājs: Dr.sc.ing. Armands Kviesis) un Daniēls Kotovs "Veselības testu risinājuma izstrāde" (darba vadītājs: Mg.sc.ing. Ingus Šmits).

Savukārt inženierzinātņu maģistra grādu informācijas tehnoloģijās saņēma astoņi akadēmiskās izglītības maģistra studiju programmas "Informācijas tehnoloģijas" absolventi. Viņu vidū divu absolventu  - Artūra  Gaiļa "Informācijas sistēmu notikumu žurnāla ierakstu pārvaldības un analīzes sistēmas ieviešana LLU" (darba vadītājs: Aldis Bērziņš) un Ainas Tomsones "Neironu tīklu izmantošana augu veselības stāvokļa noteikšanai" (darba vadītājs: Dr.sc.ing. Ivars Mozga) - maģistra darbi novērtēti kā labākie.

Tāpat izlaidumā pateicības rakstus par aktīvu līdzdalību LLU sporta pasākumos saņēma - Dinārs Liepiņš, Kārlis Vilnis Maniņš no studiju programmas "Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai", Artūrs Astramovičs, Roberts Binovskis, Jānis Dmitrijevs, Ojārs Leja, Endijs Titomers no studiju programmas "Datorvadība un datorzinātne", kā arī Aina Tomsone no maģistra studiju programmas "Informācijas tehnoloģijas". Tāpat Ilvai Sileniecei no studiju programmas  "Datorvadība un datorzinātne" un Edijam Žvagiņam no maģistra studiju programmas "Informācijas tehnoloģijas" dekāns izteica pateicību par aktīvu sabiedrisko darbu fakultātes labā.

Izlaidumā jaunos speciālistus sveica universitātes un fakultāšu vadība, taču visiem bija iespēja skatīties pasākuma tiešraidi LLU mājaslapā vai Facebook kontā.

"Ir liels prieks, ka jūs šajā sarežģītajā laikā spējāt veiksmīgi aizstāvēt savus noslēguma darbus, kas ir izstrādāti kvalitatīvi un nav atkarīgi no epidemioloģiskajiem vīrusiem, bet tikai no datora vīrusiem.  Novēlu arī turpmāk, lai nekas nespētu ietekmēt jūsu darbu, izņemot tikai tas, kas ir saistītas ar profesionālajiem pienākumiem. Paldies, ka jūs bijāt izturīgi un spējīgi saņemties. Es ceru, ka arī nākotnē mēs turpināsim tikpat labi strādāt, bet jūs turpināsiet studēt mūsu universitātē. Bakalaura absolventi aicināti studijas turpināt augstākā līmeņa studijas, bet maģistranti - doktorantūrā," uzrunā LLU zinātņu prorektore Irina Arhipova.

Taču izlaiduma noslēgumā Informācijas tehnoloģiju fakultātes dekāns Gatis Vītols novēlēja absolventiem veiksmi turpmākajās profesionālajās gaitās un aicināja atcerēties par Imatrikulācijas aktā ieguldīto bruģakmens plāksni, kas simbolizē studiju sākumu LLU.

Kā nākamie diplomus 18. jūnijā saņems Pārtikas tehnoloģijas fakultāte un Meža fakultātes absolventi, turklāt 19. jūnijā Tehniskās fakultātes un Lauksaimniecības fakultātes jaunie speciālisti, bet izlaidumu sērija noslēgsies 30. jūnijā, kad tiks sveikti Veterinārmedicīnas fakultātes absolventi.

Informācijas tehnoloģiju fakultātes absolventu izlaiduma tiešraide.

Fotogrāfijas no izlaiduma iespējams lejupielādēt šeit.

Pievienots 17/06/2020