Pārlekt uz galveno saturu

Aizstāvēts promocijas darbs par lauksaimnieku nevalstisko organizāciju darbības pilnveidošanas iespējām Latvijā

Attēla autors: No LLU arhīva

25. septembrī LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātē promocijas darbu "Lauksaimnieku nevalstisko organizāciju darbības pilnveidošanas iespējas Latvijā" aizstāvēja Kristaps Zdanovskis un ieguva zinātniskā doktora grādu ekonomikā un uzņēmējdarbībā.

Promocijas darba mērķis ir izvērtēt nevalstisko organizāciju aktivitātes lauksaimniecības nozarē Latvijā, lai izstrādātu to darbības pilnveidošanas konceptu, izmantojot starptautisku pieredzi.

"Lauksaimnieku organizācijas ir izveidojušās katrā ES dalībvalstī un to skaits ir atkarīgs no nozares attīstības intensitātes. Galvenais politikas veidotājs ES – Eiropas Komisija (EK), kas sadarbību ar lauksaimnieku un citu nozaru organizācijām politikas veidošanā uzsāka līdz ar KLP izveidošanu 1962. gadā. Sabiedrības līdzdalība Eiropas Ekonomiskās Kopienas, vēlāk ES dibinātājvalstīs, ir vairākas reizes aktīvāka, ar ilgāku pieredzi kā ES jaunajās dalībvalstīs, t.sk. arī Latvijā, kas iestājās ES pēc 2004. gada. Neatkarīgi no pievienošanās datuma ES, visām dalībvalstīm ir vienādi noteikumi politisko procesu līdzdalībā, tādēļ ir jāizmanto pieredzējušo dalībvalstu pieredze, lai padarītu konkurētspējīgāku NVO sektoru Latvijā salīdzinājumā ar citām ES dalībvalstīm," savā promocijas darbā atklāj jaunais zinātnieks.

Promocijas darbā tika izpētīti nevalstisko organizāciju veidošanās un attīstības vēsturiskie, teorētiskie un juridiskie aspekti, darbības uzdevumi un funkcijas pasaulē, kā arī Latvijā, analizētas lauksaimniecības un Eiropas Savienības (ES) Kopējās lauksaimniecības politikas loma tautsaimniecībā un lauku reģionu ilgtspējīgas attīstības veicināšanā Latvijā, novērtēts lauksaimnieku nevalstisko organizāciju darbības modelis un analizēts to finansiālais stāvoklis Latvijā, izpētīta lauksaimnieku nevalstisko organizāciju attīstības un darbības pieredze Vācijā un Ungārijā, savukārt noslēgumā izstrādāts iespējamais lauksaimnieku nevalstisko organizāciju darbības pilnveidošanas koncepts Latvijā, izmantojot starptautisku pieredzi.

Promocijas darba zinātniskā vadītāja: LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes profesore, LZA īstenā locekle, Prof. Dr.oec. Irina Pilvere.

Promocijas darba kopsavilkums pieejams bibliotēkas repozitorijā tikai LLU Fundamentālās bibliotēkas tīklā. 

Pievienots 25/09/2020