Pārlekt uz galveno saturu

LLU stiprina sadarbību ar LLKA un attīsta studiju kursus par kooperāciju

28. septembrī LLU Jelgavas pilī aizvadīta Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas (LLKA) izbraukuma valdes sēde, kuras laikā diskutēts par sadarbības stiprināšanu ar universitāti un sveikts LLKA stipendijas ieguvējs, 2020. gada absolvents Jānis Mistris. Stipendijas programma izveidota 2019. gadā un jaunais maģistrs ir pirmais stipendijas ieguvējs.

“Latvijā lauksaimniecība ir nozare ar augstiem panākumiem, ko ir palīdzējusi sasniegt gan universitāte, gan arī mēs paši. Mums ir noslēgts sadarbības līgums ar universitāti, ir ļoti labas iestrādnes, taču esam vienisprātis, ka sadarbība ir jāstiprina. Stipendijas programma ir mūsu ieguldījums, lai kooperācija būtu vairāk atpazīstama,” sēdi atklājot teica LLKA valdes priekšsēdētājs Indulis Jansons.

LLKA stipendijas programma LLU Attīstības fondā dibināta ar mērķi finansiāli atbalstīt LLU maģistra studijās studējošos, veicinot mērķtieciskas zinātniskās un pētnieciskās aktivitātes kooperācijas jomā.  Stipendijai var pretendēt Ekonomikas un sabiedrības attīstības, Meža un no šī gada arī Lauksaimniecības fakultātes maģistranti, kuri izstrādājuši zinātniski pētniecisko darbu par asociācijas piedāvātajām tēmām.

Pirmā stipendija LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes šī gada absolventam Jānim Mistrim piešķirta par izstrādāto maģistra darbu “Kooperatīvu darbības attīstība graudkopības nozarē Latvijā”. Asociācijas valdes sēdē J. Mistris iepazīstināja valdi ar maģistra darba rezultātiem, saņēma LLU Attīstības fonda stipendijas apliecību un LLKA Atzinības rakstu.

Tā kā LLU Attīstības fondā dibinātā stipendijas programma ir tikai viena no aktivitātēm, kā veicināt kooperācijas nozīmi, tās izpēti, jauno speciālistu izpratni par šiem jautājumiem un veidotu spēcīgāku kooperāciju bioekonomikas nozarēs nākotnē, LLKA izbraukuma sēdē norisinājās diskusijas par līdzšinējo sadarbības pieredzi arī studiju jomā.  Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes dekāne Andra Zvirbule iepazīstināja klātesošos ar aktivitātēm, kas tiek īstenotas fakultātē, lai veicinātu studējošo izpratni par kooperācijas nozīmi.

“LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātē ar kooperāciju saistītās tēmas iekļautas vairākos studiju kursos bakalaura un maģistra līmeņa studiju programmās. Padziļināti tās studē starptautiskās maģistra studiju programmas “Lauksaimniecības un pārtikas biznesa vadīšana”, ko īstenojam kopā ar Tartu Dzīvības zinātņu universitātes Igaunijā un Vitauta Dižā universitātes Lietuvā kolēģiem, maģistranti. Igaunijā mūsu studenti ne vien apgūst teorētiskos kooperācijas aspektus, bet arī iegūst praktisko pieredzi kooperatīvos. Papildus šobrīd fakultātē kooperācijas izpētei pievērsusies viena doktorante, kas to izvēlējusies kā savu promocijas darba tēmu,” stāsta A. Zvirbule.  

Kooperācijas tēmas integrētas arī LLU Meža un Lauksaimniecības fakultātes studiju programmās, un fakultāšu dekāni kopā ar valdi vienojušies par LLKA piedāvāto zinātniski pētniecisko darbu tēmu popularizēšanu studējošajiem.

Detalizēta informācija par LLKA stipendijas programmu atrodama LLU portālā.

Pievienots 28/09/2020