Pārlekt uz galveno saturu

Lepojamies! LLU asociētais profesors Andris Šteinerts saņem apbalvojumu "Būvindustrijas lielā balva"

Attēla autors: No LLU arhīva

14. oktobra vakarā VEF Kultūras pilī LLU Vides un būvzinātņu fakultātes Arhitektūras un būvniecības katedras asociētajam profesoram (Emeritus) un vadošajam pētniekam Andrim Šteinertam tika pasniegta apbalvojuma "Būvindustrijas lielā balva" nozīmīgā balva "Pamatakmens" kategorijā "Mūža ieguldījums būvindustrijā 2020".

Balva par mūža ieguldījumu tiek pasniegta būvniecības nozares pārstāvjiem par ilggadīgu, pašaizliedzīgu kalpošanu profesijai un nozarei, par nopelniem būvindustrijas labā, jauno speciālistu darbaudzināšanā, inovatīvi inženiertehniskiem risinājumiem, kas gadu gaitā guvuši panākumus Latvijā un citās valstīs, par atzītu darbošanos būvzinātnē mūža garumā, sabiedrisko darbu u.c.

Asociētā profesora A. Šteinerta devums būvniecības nozarē, studijās, zinātnē un sabiedriskajā darbā ir izcils, to pierāda viņa darba gaitas, kas aizsākušās pirms 60 gadiem. Savulaik strādājis RPI (tagad RTU) par betona mehānikas problēmu laboratorijas vecāko zinātnisko līdzstrādnieku, sektora vadītāju, no 2001. gada - LLU Arhitektūras un būvniecības katedras docents, asociētais profesors, tāpat bijis arī Arhitektūras un būvniecības katedras vadītājs, vēlāk darbojies Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (VARAM) un Ekonomikas ministrijā kā Būvniecības departamenta Būvnormatīvu nodaļas vadītājs. Aktīvs Latvijas Būvinženieru savienības, Intelektuālā īpašuma aizsardzības starptautiskās asociācijas un Eiropas Intelektuālā īpašuma pasniedzēju tīkla (EIPTN) biedrs. Saņēmis Latvijas PSR Valsts prēmiju zinātnē un tehnikā par pētījumiem gāzbetona tehnoloģiskajā mehānikā (1974. gadā) un Latvijas Būvinženieru savienības Gada balvu par mūža ieguldījumu būvniecībā (2011. gadā).

Piedalījies daudzos projektos, kas saistīti ar atbalsta sniegšanu Azerbaidžānai pārejā uz Eiropas Savienības (ES) būvniecības standartiem, Eirokodeksa standartu ieviešanu būvkonstrukciju projektēšanā Latvijā, kā arī iesaistījies pieredzes apgūšanas vizītē par ES normatīvo aktu prasībām attiecībā uz būvizstrādājumu apriti.

Pašlaik A. Šteinerts ir Arhitektūras un būvniecības katedras asociētais profesors (Emeritus) un vadošais pētnieks. Viņa vadībā būvniecības zināšanas ir nodotas vairākām studentu paaudzēm un kolēģiem. Viņš aizvien strādā ar pilna un nepilna laika studentiem, pasniedzot studiju kursus "Būvdarbu procesi I, II un III", kā arī vada un konsultē studentu zinātniskos, kvalifikācijas darbus, diplomprojektus un maģistra darbus. Iepriekš studentiem pasniedzis arī dažādus citus studiju kursus "Būvmateriāli", "Būvdarbu procesi", "Tehnisko risinājumu patentaizsardzība", "Kvalitātes vadība būvniecībā" un citus.

Vides un būvzinātņu fakultātes kolēģes, Arhitektūras un būvniecības katedras vadītāja, asociētā profesore Sandra Gusta un asociētā profesore (Emeritus) Silvija Štrausa par viņu saka: "Ļoti augstu tiek vērtēta asoc. prof. A. Šteinerta precizitāte, atsaucība, organizatoriskās īpašības un ļoti plašās zināšanas būvnormatīvu jomā,  daloties ar tām gan kolēģu vidū, gan nododot tās studentiem. Viņš ir kā staigājoša enciklopēdija, kas vienmēr ir lietas kursā par jaunākajiem likumu grozījumiem un būvniecības nozares aktualitātēm. Gudrs, talantīgs, zinošs un ļoti atsaucīgs savas jomas speciālists."

Saņemot apbalvojumu, A. Šteinerts uzsver, ka ikviens darbs ko veicis būvniecības jomā, ir darīts ar milzu atdevi un prieku. "Vēlos pateikties saviem skolotājiem, profesoriem, zinātniskā darba vadītājam, ka esmu "izaudzis" līdz šādam līmenim. Un, protams, arī darba kolēģiem, jo, lai sasniegtu augstus rezultātus, nepieciešams atsaucīgs kolektīvs," tā A. Šteinerts.

Kopumā būvindustrijas nozares apbalvojumi pasniegti trīs kategorijās –"Mūža ieguldījums būvindustrijā", "Gada inženieris" un "Gada arhitekts", kā arī "Gada students 2020". Ceremoniju organizēja Latvijas Būvinženieru savienība sadarbībā ar citām profesionālajām nevalstiskajām organizācijām.

Fotogrāfija: apbalvojuma "Būvindustrijas lielā balva" arhīvs

Pievienots 16/10/2020