Pārlekt uz galveno saturu

Izstrādā Latvijas apstākļiem atbilstošas siltumnīcu vadības sistēmas

Veselīgs uzturs ir viens no labas veselības priekšnosacījumiem un tajā izšķiroša loma ir svaigu augļu un dārzeņu patēriņam.  Pieprasījums pēc svaigiem, Latvijā ražotiem dārzeņiem palielinās, diemžēl Latvijas klimatiskajos apstākļos svaigas ražas ieguvei visa gada garumā nepieciešamas siltumnīcas. Lai uzlabotu to efektivitāti, divas universitātes un virkne ražotāju sākuši īstenot projektu “Inovatīvu risinājumu izpēte un jaunu metožu izstrāde efektivitātes un kvalitātes veicināšanai Latvijas siltumnīcu sektorā”.

Projekta mērķis ir izstrādāt efektīvus un Latvijas apstākļiem atbilstošus siltumnīcas iekārtu vadības un procesa analīzes algoritmus, izmantojot jaunākos siltumnīcu tehnoloģiju risinājumus (IoT sensoru sistēmas, apgaismes sistēmas, u.c.), novērtējot to ietekmi uz savstarpēji saistītajiem procesiem siltumnīcās, kā arī izstrādāt jaunas metodes un rekomendācijas. Visas projekta aktivitātes plānotas, lai veicinātu Latvijas siltumnīcu sektora efektivitāti, konkurētspēju un videi draudzīgu saimniekošanu.

Projektā sadarbojoties Rīgas Tehniskās universitātes un Latvijas Lauksaimniecības universitātes zinātniekiem iesaistīti SIA "Latgales Dārzeņu loģistika", SIA "Bulduru Dārzkopības vidusskola", z/s "Eži", z/s "Utāni", SIA "Aberry".  

“Novērtējot jaunos tehnoloģiskos risinājumus tehnoloģijas, tiek veikti metodiski pētījumi, lai noskaidrotu dārzeņu ontoģenēzes īpatnības un produkcijas bioķīmiskā sastāva izmaiņas atkarībā no audzēšanā izmantotajiem apgaismojuma apstākļiem. Tāpat arī izvērtēsim sēņu ierosinātu slimību attīstību atkarībā no lietotajām tehnoloģijām, kā arī to kā dažāda spektra gaisma ietekmē apputeksnēšanos, saimnieciski postīgo un noderīgo kukaiņu populāciju attīstību siltumnīcās,” stāsta Lauksaimniecības fakultātes vadošā pētniece Ina Alsiņa.

Viņa arī skaidro, ka šādi pētījumi ir dārgi, laikā un resursu ziņā ietilpīgi, lai tos veiktu paši ražotāji, bet zinātnisko institūciju kapacitāte tam ir piemērota. Projekta ietvaros jaunizveidotās sistēmas pārbaude tiek veikta gan mazu, gan lielu siltumnīcu pielietojumam, iegūtie dati atskaites un publikāciju formā būs publiski pieejami nozares vajadzībām. 

Sistēma tiek pārbaudīta projekta partneru siltumnīcās, un projekts paredz arī jaunu partneru piesaisti (10 līdz 30 siltumnīcu īpašnieki). Pieteikties dalībai projektā var mājas lapā http://www.irisproject.lv/. Jaunajiem projekta partneriem tiks bez maksas izsniegtas iekārtas un veikta siltumnīcas apsekošana un dārzeņu analīzes.  

Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Sadarbība” 16.1. apakšpasākuma „Atbalsts Eiropas Inovācija partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai” ietvaros.

Pievienots 19/11/2020